МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 вересня 2011 року N 357

Про затвердження Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Вільхівщинський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Вільхівщинський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Вільхівщинський", затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.04.2003 N 59/ДС.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Л. Вільдмана.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
29.09.2011 N 357

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ВІЛЬХІВЩИНСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник "Вільхівщинський" (далі - Заказник) оголошено постановою Ради Міністрів УРСР від 25.02.80 N 132. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 584 "Про зміну деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про природно-заповідний фонд України" Заказник визначено як ландшафтний заказник загальнодержавного значення.

1.2. Заказник займає площу 1030 гектарів.

1.3. Заказник розташований на території Черкасівської, Куликівської, Василівської сільських рад (далі - Землевласники) Полтавського району Полтавської області.

1.4. Територія Заказника має велике природоохоронне значення як територія з типовими для Лівобережної України природними ландшафтами, місцем зростання багатьох видів рослин, у тому числі зозулинця болотного і сальвінії плаваючої, занесених до Червоної книги України та проживання великої кількості водно-болотних птахів.

1.5. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.6. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, має особливий режим охорони, відтворення і використання.

Територія Заказника не вилучається у Землевласників, на землях яких він розташований, а саме:

Черкасівської сільської ради - 618,9 гектара;

Куликівської сільської ради - 283,2 гектара;

Василівської сільської ради - 127,9 гектара.

1.7. Землевласники земельних ділянок, у межах яких розташований Заказник, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативними актами та цим Положенням і несуть відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.8. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали органів Держземагентства на місцях та Землевласників, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.9. Поштові адреси Землевласників:

Черкасівська сільська рада: вул. Першотравнева, 16, с. Черкасівка, Полтавський район, 38740;

Куликівська сільська рада: с. Куликове, Полтавський район, 38742;

Василівська сільська рада: вул. Радянська, 27, с. Василівка, Полтавський район, 38743.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Основною метою створення Заказника є збереження в природному стані водно-болотного комплексу заплави річки Коломак з густою мережею діючих джерел, як регулятора водного режиму, рівня грунтових вод прилеглих територій, стабілізатора мікроклімату з багатим видовим складом рослин.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

збереження типових природних ландшафтів в заплаві річки Коломак, місця зростання та проживання великої кількості рослин і птахів, як загальнопоширених, так і рідкісних та занесених до Червоної книги України (рослини - зозулинець болотний і сальвінія плаваюча; тварини - видра річкова, горностай, кутора мала, сорокопуд сірий, журавель сірий, поручайник, підорлик малий, орел-карлик, скопа, гоголь, лелека чорний, шпак рожевий), борсук;

проведення наукових досліджень і спостережень на території Заказника;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань.

3. РЕЖИМ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється діяльність, що суперечить цілям та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язаних з організацією охорони Заказника;

проведення меліоративних, пошуково-розвідувальних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму, і які проводяться без відповідних наукових обґрунтувань;

підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин та будь-яке порушення ґрунтового покриву;

самовільне використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм (скид у водойму неочищених стічних вод підприємств, скид комунальних стічних вод, а також тріски, тирси та інших шкідливих для гідробіонтів відходів виробництва, миття у водоймах тари з-під отрутохімікатів, автотранспортних засобів, а також прання з застосуванням хімічних миючих засобів);

знищення, пошкодження та зміна рослинного покриву, в тому числі випалювання сухої рослинності, розорювання; залісення та залуження ділянок Заказника;

зберігання та використання на території Заказника всіх видів отрутохімікатів;

порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг;

пошкодження та знищення гідрологічних об'єктів;

використання природних ресурсів без дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, встановлених Мінприродита з порушенням умов і термінів їх використання;

засмічення та забруднення території Заказника та його водних об'єктів;

збирання рідкісних та занесених до Червоної книги України рослин, їх частин, квітів та плодів;

турбування, знищення та відлов диких тварин, що мешкають у Заказнику (за виключенням мисливських та регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають шкоду природному комплексу, що охороняється), пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць та пуху тощо;

всі види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази тварин Заказника та умов їх існування;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласників;

сінокосіння у весняний період до червня місяця;

знаходження на території Заказника зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу, забороненими до використання;

організований туризм в період розмноження та вигодівлі молоді - протягом травня - липня;

збирання дикорослих трав'янистих рослин та добування тварин з порушенням відповідних порядків;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів.

3.2. На території Заказника дозволяється в установленому порядку:

господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

сінокосіння з червня місяця;

обмежена заготівля очерету в осінньо-зимовий період;

обмежене збирання ряски та лікарської сировини;

любительське рибальство в позанерестовий період;

обмежене мисливство в мисливський період;

випасання худоби;

аеровізуальні наукові та інші роботи з використанням апаратів, що літають, за погодженням з Мінприроди;

організований туризм з дотриманням вимог природоохоронного законодавства та в строки визначені цим Положенням.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, встановлених Мінприроди.

3.4. Для збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника дозволяється у встановленому порядку наукова, господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню та завданням Заказника і проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

3.5. Забезпечення режиму охорони території здійснюється Землевласниками земельних ділянок у межах Заказника, державними органами виконавчої влади.

3.6. На Землевласника у межах Заказника оформлюється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку, будівництва, землевпорядкування тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України. Порядок здійснення державного контролю за додержанням режиму території Заказника визначається законодавством України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, які проводять свою діяльність відповідно до Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

4.2. Юридичні та фізичні особи зобов'язані у встановленому законодавством порядку відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Заказника, в розмірах і порядку, встановлених законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали