МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 жовтня 2011 року N 421

Про затвердження Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Станіславський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Станіславський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Станіславський", затверджене наказом Мінприроди від 27.05.2002 N 196.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
31.10.2011 N 421

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "СТАНІСЛАВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Станіславський" (далі - Заказник) оголошено Указом Президента України від 21.02.2002 N 167/2002.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник розташований на землях Станіславської сільської ради Білозерського району Херсонської області (далі - Землекористувач). Розпочинається Заказник біля східної околиці с. Станіслав (0,7 км від Станіславського мису) і тягнеться вузькою смугою понад лиманом на відстань 4,2 км в напрямку до с. Олександрівка.

1.4. Заказник займає площу 659 гектарів, з них 608 гектарів - під водою (акваторія Дніпровського лиману).

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з діючим Положенням, іншими нормативними документами та несе відповідальність за додержання встановленого режиму.

1.6. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативними актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, органів Держземагентства на місцях та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Територія Заказника відповідно до природоохоронного законодавства використовується:

у природоохоронних цілях;

у науково-дослідних цілях;

в освітньо-виховних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.9. Юридична адреса Землекористувача: Херсонська область, Білозерський район, с. Станіслав, вул. Леніна, 15.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Метою створення Заказника є збереження унікального для півдня степової України в підзоні типчаково-ковилових степів ландшафту надлиманних степових лісових зсувів, а також усього комплексу рослинного і тваринного світу.

Територія Заказника представляє собою унікальне поєднання степових ділянок і крутосхилів з відслоненнями лесових порід, а також прибережної акваторії Дніпровського лиману з притаманними для них видами рослин та тварин.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

створення умов для збереження цінних природних комплексів степових крутосхилів правого берега Дніпровського лиману, відслонень лесових порід, прибережної акваторії, а також всього комплексу рослинного і тваринного світу, в тому числі рідкісних видів рослин, грибів та тварин, що занесені до Червоної книги України: ковили Лессінга, тюльпана бузького, тюльпана Шренка, зморшука степового, сальвінії плаваючої, п'явки медичної, полоза жовточеревого, ктира велетенського, Поліксени, махаона, дибки степової, джмеля глинистого та інших;

здійснення заходів для збереження рідкісних формацій рослин, включених до Зеленої книги України: латаття білого, глечиків жовтих, сальвінії плаваючої, ковили волосистої тощо;

охорона та збереження лікарських та декоративних рослин тощо;

охорона та збереження місць оселення різних видів птахів та диких тварин тощо;

забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

організація проведення наукових досліджень і спостережень на території Заказника;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється діяльність, що суперечить цілям та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будь-яке будівництво, що може негативно вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафтів і не пов'язане з охороною території Заказника;

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території Заказника;

розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

заготівля всіх другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори, деревної зелені тощо);

знищення та пошкодження форм рельєфу та геологічних відслонень;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'янистої рослинності;

самовільне використання земельних ділянок;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покрову, в тому числі розорювання, залісення та залуження ділянок без відповідних наукових обґрунтувань;

заготівля лісової підстилки, лікарських рослин і технічної сировини, ягід, насіння, плодів, грибів;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, а також їх квітів та плодів;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та дозволу Мінприроди;

проведення будь-яких видів рубок;

збереження на території Заказника всіх видів отрутохімікатів та відходів;

внесення в ґрунт всіх видів мінеральних добрив;

прогін та влаштування пасовищ для худоби й птахів;

знищення та відлов всіх видів тварин, розорення гнізд, нір, інших сховищ та житла, збір яєць та пуху;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань, погоджених з Мінприроди;

мисливство, за винятком регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають шкоду природному комплексу, що охороняється;

натаскування мисливських собак;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

прохід через територію Заказника поза межами екскурсійних екологічних маршрутів;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї, зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу, ловлі риби та інших об'єктів водного промислу, забороненими до використання;

забір води в межах Заказника для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб, обводнення та зрошування;

розкладання доріг, трубопроводів, будівництво насипів, дамб, риття канав, шахт, каналів;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника та його водних об'єктів, діяльність, що негативно впливає на гідрологічний режим водойм - скид у водойми неочищених стічних вод підприємств та комунальних стічних вод, а також тріски, тирси та інших шкідливих для гідробіотопів відходів виробництва;

миття тари з-під отрутохімікатів, автомашин, прання із застосуванням миючих засобів;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок Заказника;

встановлення пасік.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

сінокосіння на спеціально відведених ділянках;

проведення біологічних заходів боротьби з шкідниками лісу;

розвішування штучних гнізд, установка годівниць.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженим органом на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища, в межах лімітів, встановлених Мінприроди.

3.4. Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації сприяють охороні й збереженню території Заказника.

3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Заказника оформлюється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку, будівництва, землевпорядкування тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали