МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2011 року N 526

Про затвердження Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Стариці Дністра" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Стариці Дністра" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Стариці Дністра", затверджене начальником Головного управління національних природних парків і заповідної справи 17.04.2000.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "СТАРИЦІ ДНІСТРА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Стариці Дністра" (далі - Заказник) оголошено постановою Ради Міністрів УРСР від 13.02.89 N 53 "Про створення заказників, ботанічного саду та дендрологічного парку загальнодержавного значення" (Постанова N 53).

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони.

1.3. Заказник загальною площею 70 гектарів розташований на території Миколаївського району Львівської області між селами Веринь і Крупське.

1.4. Земельна ділянка, якій надано статус Заказника, представляє собою унікальні заболочені річки стариці, незамерзаючі джерела, підвищення межиріччя з широкими долинами і врізаними в корінні породи притоками річки Дністер.

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається із землекористування Веринської сільської ради - 30 гектарів та Крупської сільської ради - 40 гектарів (далі - Землекористувачі), які здійснюють в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Землекористувачі на території Заказника в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувачів, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Юридична адреса Землекористувачів:

81635, Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Верин, Веринська сільська рада;

81636, Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Крупське, Крупська сільська рада.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження унікальних заболочених річкових стариць, де оселяються, гніздуються та зимують багато видів птахів, в тому числі занесених до Червоної Книги України, таких як: сокіл-сапсан, скопа, шуліка рудий, лелека чорний, орел-могильник, лунь польовий.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

створення умов для збереження і відтворення однієї з найбільших в Західній Україні популяцій ранньо-весняного ефемероїда - рябчика шахового, занесеного до Червоної Книги України;

охорона, збереження умов відновлення та проживання унікального орнітокомплексу, що включає 135 видів гніздових та 74 види зимуючих птахів, багато з яких занесено до Червоної Книги України;

запобігання зміни гідрологічного режиму;

поширення екологічних знань;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будь-яке будівництво, що може вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафтів і не пов'язане з охороною Заказника;

проведення меліоративних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території Заказника та забруднення джерел;

розвідувальні, підривні роботи, розробка корисних копалин;

рубки головного користування та прохідні рубки;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

розорювання земель, за винятком проведення заходів по обмеженню розповсюдження лісових пожеж;

сінокосіння в період розмноження тварин та відгодівлі молоді;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

випасання та прогін худоби через територію Заказника;

всі види полювання, відлов та знищення усіх видів тварин, розорення їх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць та пуху;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань, за погодженням з Мінприроди;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї та знаряддями лову тварин, забороненими до використання;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника;

збирання рідкісних, лікарських та занесених до Червоної книги України рослин, їх частин, квітів та плодів;

забруднення водоймищ (стариць) на території Заказника хімічними реагентами та побутовими стоками;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту та розведення вогнищ;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувачів;

передача в господарське використання Заказника, окремих його територій та об'єктів.

3.2. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.3. Для збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника дозволяється у встановленому порядку наукова, господарська та інша діяльність, що не суперечить меті та завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачами.

3.5. На Землекористувачів у межах Заказника оформляються у встановленому порядку охоронні зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів будівництва, проектів, схем з розвитку, землевпорядкування тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали