МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудень 2011 року N 531

Про затвердження Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Рихлівська дача" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Рихлівська дача" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Рихлівська дача", затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.03.95 N 11.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "РИХЛІВСЬКА ДАЧА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Рихлівська дача" (далі - Заказник) створений Указом Президента України від 10.12.94 N 750/94 "Про створення заказників загальнодержавного значення".

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник загальною площею 789 гектарів знаходиться в Коропському районі Чернігівської області і розташований на землях Державного підприємства "Холминське лісове господарство" (далі - Землевласник).

1.4. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у науково-дослідних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;

в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землевласника, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Землевласник на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землевласника, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Юридична адреса Землевласника: 15331, Чернігівська область, Корюківський район, смт Холми, вул. Леніна, 60.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Метою створення Заказника є збереження цінних насаджень зі значною кількістю вікових дубів (200 - 300 років), багатим підліском і трав'яним покривом.

2.2. Основними завданням Заказника є:

збереження у природному стані рідкісних видів ландшафтів, які формуються на лісових "острівцях";

збереження масиву рідкісних для Лівобережної України грабово-дубових лісів з комплексом рослин, занесених до Червоної книги України (орхідних);

збереження лісового комплексу тваринного світу, характерного для листяних лісів Лівобережного Полісся;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

проведення меліоративних та будь-яких інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території Заказника;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та дозволу Мінприроди;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

розорювання земель, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження лісових пожеж;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласника;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Заказника;

рубки головного користування та прохідні рубки;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення грунтового покриву на території Заказника;

застосування та зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів, пестицидів, мінеральних добрив;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги рослин;

заготівля лікарських рослин та технічної сировини;

мисливство;

влаштування пасовищ та випасання худоби;

сінокосіння, за виключенням спеціально відведених ділянок;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного та тваринного світу на території заказника;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань, за погодженням з Мінприроди;

розведення багаття;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласника;

передача у господарське використання окремих ділянок Заказника;

надання земельних ділянок під забудову;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних комплексів, втрати наукової та природоохоронної цінності Заказника.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

господарська та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землевласником.

3.5. На Землевласника у межах Заказника оформлюється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкування тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали