МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 листопада 2011 року N 459

Про затвердження Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Лучківський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Лучківський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Лучківський", затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 11.06.2003 N 106-ДС.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ЛУЧКІВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Лучківський" (далі - Заказник) оголошено Указом Президента України від 20.08.96 N 715/96.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник загальною площею 1620 гектарів, розташований на території Кобеляцького району Полтавської області, в кварталах 6 - 14, 68, 70 Кишенського лісництва Державного підприємства "Кременчуцьке лісове господарство" (далі - Землекористувач) - 744 гектара та Лучківської сільської ради (далі - Землевласник) - 876 гектара.

1.4. Територія Заказника має велике значення як район цінних водно-болотних угідь в заплаві річки Ворскли, де зростають численні популяції рослин, занесені до Червоної книги України, - сальвінія плаваюча, лишайник целокаулон степовий, астрагал шерстистоквітковий та інші (всього 12 видів, занесених до Червоної книги України та 60 регіонально рідкісних), а також місце гніздування багатьох видів птахів, в тому числі орлана-білохвоста та скопи, занесених до Червоної книги України.

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землевласника/Землекористувача, які здійснюють в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.7. Землевласник/Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.8. Витрати, пов'язані із забезпеченням режиму охорони Заказника здійснюються за рахунок Землевласника/Землекористувача.

1.9. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землевласника/Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.10. Поштова адреса Землевласника/Землекористувача:

Державне підприємство "Кременчуцьке лісове господарство": вул. Шевченка, 41, м. Кременчук, 39600.

Лучківська сільська рада: с. Лучки, Кобеляцький район, 39255.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Основною метою створення Заказника є збереження різноманітних типів природних комплексів, характерних для лісостепової зони лівобережної України, одного з найцінніших в пониззі річки Ворскли.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

охорона та збереження заплави річки Ворскла з чисельними старицями, островами, схилами корінного правого берега з байрачними лісами та степовими ділянками, притерасних частин заплави річки правого та лівого берегів із заплавним лісом, луками та піщаними ділянками борової тераси, де представлені різноманітні типи природних комплексів;

створення умов для збереження місця існування чисельних популяцій рослин, занесених до Червоної книги України, - сальвінія плаваюча, лишайник целокаулон степовий, астрагал шерстистоквітковий, а також місць гніздування багатьох видів птахів, в тому числі орлана-білохвоста та скопи, занесених до Червоної книги України, місця проживання та концентрації під час міграції багатьох видів птахів, у тому числі рідкісних та зникаючих;

проведення наукових досліджень і спостережень на території Заказника;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється діяльність, що суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язаних з організацією охорони Заказника;

підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин та будь-яке порушення ґрунтового покриву;

знищення та зміна рослинного покриву, в тому числі випалювання сухої рослинності, розорювання, заліснення та залуження ділянок Заказника;

меліоративні, пошуково-розвідувальні та інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму і які проводяться без відповідних наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм (скид у водойму неочищених стічних вод підприємств, скид комунальних стічних вод, а також тріски, тирси та інших шкідливих для гідробіонтів відходів виробництва, миття у водоймах тари з-під отрутохімікатів, автотранспортних засобів, а також прання з застосуванням хімічних миючих засобів);

зберігання на території Заказника та в кілометровій зоні навколо нього всіх видів отрутохімікатів;

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

порушення режиму водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;

забір води в межах Заказника для будь-яких потреб;

використання хімічних засобів боротьби зі шкідниками та хворобами рослин, за винятком окремих ситуацій, коли є загроза існуванню природного комплексу, що охороняється, на підставі наукового обґрунтування та за погодженням з Мінприроди;

пошкодження та знищення гідрологічних об'єктів;

засмічення та забруднення території Заказника та його водних об'єктів;

збирання рідкісних та занесених до Червоної книги України рослин, їх частин, квітів та плодів;

турбування, знищення та відлов диких тварин, що мешкають у Заказнику, пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць, пуху тощо;

всі види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази тварин Заказника та умов їх існування;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласника/Землекористувача;

сінокосіння у весняний період до червня місяця;

знаходження на території Заказника зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу, забороненими до використання;

проведення рубок головного користування та прохідних рубок;

заготівля лісової підстилки, деревних соків, лікарської та технічної сировини;

організований туризм у період розмноження та вигодівлі молоді - протягом травня - липня;

збирання дикорослих трав'янистих рослин та добування тварин з порушенням відповідних порядків;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

сінокосіння з червня по листопад;

любительське рибальство в позанерестовий період;

обмежене мисливство в мисливський сезон;

випасання худоби на визначених ділянках;

організований туризм з дотриманням вимог природоохоронного законодавства та в строки, визначені цим Положенням.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землевласником/Землекористувачем.

3.5. На Землевласника/Землекористувача у межах Заказника оформлюються охоронні зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку, будівництва, землевпорядкування тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводиться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали