МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2011 року N 532

Про затвердження Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Савранський ліс" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", наказую:

1. Затвердити Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Савранський ліс" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Савранський ліс", затверджене наказом Мінприроди від 11.08.2005 N 292.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "САВРАНСЬКИЙ ЛІС"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Савранський ліс" (далі - Заказник) створено відповідно до постанови Ради Міністрів України від 28.10.74 N 500.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, має особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник, загальною площею 8397 гектара, розташований на території Савранського району Одеської області в межах кварталів 1 - 40 Савранського лісництва, кв. 1 - 3, 5 - 16, 19 - 71 Слюсарівського лісництва, кв. 1 - 34 Осичанського лісництва Державного підприємства "Савранське лісове господарство" (далі - Землекористувач).

Територія Заказника має наукове, природоохоронне, естетичне і рекреаційне значення, як лісове урочище з високим ступенем біологічного різноманіття. Це унікальний, найбільший за площею вододільний ліс в межиріччі Дністра та Південного Бугу з ділянками дуба звичайного та скельного, рослинами і тваринами, занесеними до Червоної книги України. З червонокнижних рослин зростають булатка великоквіткова, в'язіль стрункий, гніздівка звичайна, клокичка периста, сон чорніючий, фіалка біла, цибуля ведмежа та інші. З птахів, занесених до Червоної книги України, гніздуються орел-карлик, орел-могильник, підорлик малий, а також знаходиться 15 видів комах та 4 види плазунів.

1.4. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Юридична адреса Землекористувача: Одеська область, Савранський район, с. Слюсарове, вул. Лісова, 1.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Метою створення Заказника є збереження у природному стані унікального, найбільшого за площею, вододільного лісу в міжріччі Дністра та Південного Бугу, що характеризується високим фауністичним та флористичним різноманіттям.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

охорона та збереження насаджень дуба скельного і звичайного, рослин занесених до Червоної книги України і таких, що є рідкісними для Одеської області;

збереження та охорона місця гніздування птахів, занесених до Червоної книги України (орел-карлик, орел-могильник, підорлик малий);

збереження та відтворення місць розповсюдження видів диких тварин, занесених до Червоної книги України (кіт лісовий);

організація проведення наукових досліджень і спостережень на території Заказника;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будь-яке будівництво споруд (стаціонарних та тимчасових), шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Заказника;

рубки головного користування;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та дозволу Мінприроди;

здійснення діяльності, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм (скид у водойму неочищених стічних вод підприємств, скид комунальних стічних вод, а також тріски, тирси та інших шкідливих для гідробіонтів відходів виробництва, миття у водоймах тари з-під отрутохімікатів, автотранспортних засобів, а також прання з застосуванням хімічних миючих засобів);

пошкодження та знищення гідрологічних об'єктів;

заготівля другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори, деревної зелені, лісової підстилки, лікарської та технічної сировини тощо);

збирання рідкісних та занесених до Червоної книги України рослин, а також їх квітів, насіння, плодів;

меліоративні, пошуково-розвідувальні та інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму, а також такі, що проводяться без відповідних наукових обґрунтувань;

підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин та будь-яке порушення ґрунтового покриву;

мисливство, за винятком селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи;

турбування, знищення та відлов всіх видів птахів і тварин, що мешкають у Заказнику, пошкодження їх гнізд, збирання яєць та пуху;

натаскування мисливських собак;

усі види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази тварин та птахів Заказника та умов їх існування;

організований туризм у період розмноження та вигодівлі молоді - протягом травня-липня;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань, за погодженням з Мінприроди;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї, зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу, забороненими до використання;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

влаштування місць для стоянки автотранспорту;

використання та надання земельних ділянок під забудову;

надання у господарське використання окремих земельних ділянок;

знищення та зміна рослинного покриву, розорювання, заліснення, залуження ділянок Заказника;

зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів та відходів;

випалювання сухої рослинності;

промислове та науково-промислове рибальство, добування інших об'єктів водного промислу;

порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг;

засмічення та забруднення території Заказника;

сінокосіння у весняний період до червня місяця;

випас та прогін худоби територією Заказника;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

сінокосіння з червня місяця;

туризм з додержанням вимог законодавства;

випасання худоби на спеціально відведених ділянках;

обмежене збирання ряски та лікарської сировини (у межах затверджених лімітів), крім рослин занесених до Червоної книги України.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформлюється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкування тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводиться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали