МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 вересня 2011 року N 483

Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Держрибагентства України з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, та складу ліцензійної комісії

Відповідно до підпункту 31 пункту 4 Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від 16.04.2011 N 484 (Положення N 484/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 N 798 "Про внесення змін до переліку органів ліцензування" (Постанова N 798), та з метою здійснення Держрибагентством України процедури ліцензування провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Положення про ліцензійну комісію Держрибагентства України з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

1.2. Склад ліцензійної комісії Держрибагентства України з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики України від 15.05.2006 N 237 "Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Міністерства аграрної політики України з ліцензування провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств", від 22.05.2006 N 257 "Про затвердження складу ліцензійної комісії з ліцензування провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20.09.2011 N 483

ПОЛОЖЕННЯ
про ліцензійну комісію Держрибагентства України з ліцензування провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств

1. Загальні положення

1.1. Ліцензійна комісія створюється з метою здійснення Держрибагентством України процедури ліцензування на виконання Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.2. У своїй діяльності ліцензійна комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.3. Основними завданнями ліцензійної комісії є підготовка та подання Держрибагентству України пропозицій щодо реалізації державної політики з питань ліцензування діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

2. Порядок роботи ліцензійної комісії

2.1. Ліцензійна комісія проводить засідання у терміни, визначені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", для розгляду заяв і документів суб'єктів господарювання. Засідання ліцензійної комісії проводиться в робочому порядку при надходженні заяв і документів, розгляд яких потребує прийняття невідкладного рішення.

2.2. Про день проведення засідання та питання, що виносяться на порядок денний, секретар комісії повідомляє членам комісії не менше як за один робочий день до проведення засідання.

2.3. Ліцензійна комісія має право проводити засідання та приймати рішення при наявності на засіданні не менше двох третин її складу.

2.4. Рішення ліцензійної комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови, а у разі його відсутності голос заступника голови ліцензійної комісії, є ухвальним.

2.5. Рішення ліцензійної комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем ліцензійної комісії.

2.6. Пропозиції і рекомендації ліцензійної комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних рішень Головою Державного агентства рибного господарства України.

3. Обов'язки ліцензійної комісії

Ліцензійна комісія в установленому законодавством порядку розглядає на засіданні подані до Держрибагентства України заяви та додані до них документи і приймає згідно з вимогами законодавства України рішення щодо: видачі ліцензії, копії, дубліката ліцензії, переоформлення ліцензії, анулювання, визнання ліцензії недійсною, скасування рішення про видачу ліцензії, залишення заяви суб'єкта господарювання без розгляду, подає протокол засідання ліцензійної комісії на розгляд Голови Державного агентства рибного господарства України для прийняття відповідного рішення.

4. Права ліцензійної комісії

Ліцензійна комісія має право вносити пропозиції Голові Державного агентства рибного господарства України щодо необхідності:

звернення до обласних та районних державних адміністрацій з питань, пов'язаних з порушенням законодавства у сфері ліцензування провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;

залучення представників органів виконавчої влади, установ, організацій та їх об'єднань незалежно від форм власності та організаційно-правової форми (за згодою їх керівництва) для розгляду питань, віднесених до компетенції органу ліцензування;

одержання в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформації, що стосується виконання вимог законодавства у сфері ліцензування провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

5. Склад ліцензійної комісії

5.1. До складу ліцензійної комісії входять не менше семи осіб, серед яких: голова ліцензійної комісії, заступник голови, секретар та члени ліцензійної комісії.

Голова ліцензійної комісії:

керує діяльністю ліцензійної комісії;

розподіляє обов'язки між її членами;

затверджує протокол засідання ліцензійної комісії.

5.2. Підготовку засідання ліцензійної комісії забезпечує її секретар.

5.3. Персональний склад ліцензійної комісії затверджується наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

Перший заступник Голови
Державного агентства рибного
господарства України

О. Ю. Овчарук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20.09.2011 N 483

Склад
ліцензійної комісії Держрибагентства України з ліцензування діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств

Дроник В. С.

- Голова Державного агентства рибного господарства України, голова ліцензійної комісії

Овчарук О. Ю.

- перший заступник Голови Державного агентства рибного господарства України, заступник голови ліцензійної комісії

Литвиненко В. О.

- директор Департаменту охорони, відтворення, використання водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства Державного агентства рибного господарства України, заступник голови ліцензійної комісії

Гетя А. А.

- директор Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України, заступник голови ліцензійної комісії

Шкарупа Т. О.

- провідний спеціаліст відділу використання водних живих ресурсів, ліцензування, науки та освіти Департаменту охорони, відтворення, використання водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства Державного агентства рибного господарства України, секретар ліцензійної комісії

Члени ліцензійної комісії:

 

Чуклін А. В.

- заступник директора Департаменту охорони, відтворення, використання водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства Державного агентства рибного господарства України

Плічко В. Ф.

- заступник директора департаменту - начальник відділу використання водних живих ресурсів, ліцензування, науки та освіти Департаменту охорони, відтворення, використання водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства Державного агентства рибного господарства України

Шаталова Т. О.

- начальник Управління юридичної роботи, міжнародної політики та інформаційно-технічного забезпечення Державного агентства рибного господарства України

Жур Д. Д.

- начальник відділу флоту, безпеки мореплавства та охорони праці Департаменту охорони, відтворення, використання водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства Державного агентства рибного господарства України

Скляренко І. В.

- начальник відділу охорони водних живих ресурсів та регулювання рибальства Департаменту охорони, відтворення, використання водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства Державного агентства рибного господарства України

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали