Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 серпня 2012 року N 677

Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України

З метою вдосконалення ліцензування господарської діяльності з медичної практики наказую:

1. Затвердити:

1.1. Положення про Ліцензійну комісію Міністерства охорони здоров'я України (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 08.04.2009 N 230 "Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. В. Богатирьова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.08.2012 N 677


ПОЛОЖЕННЯ
про Ліцензійну комісію Міністерства охорони здоров'я України

1. Це Положення визначає загальні засади створення і діяльності Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров'я України (далі - Ліцензійна комісія).

2. Ліцензійна комісія є дорадчим органом і утворюється за наказом Міністерства охорони здоров'я України для вирішення питань, пов'язаних з ліцензуванням господарської діяльності з медичної практики.

3. У своїй роботі Ліцензійна комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також наказами Міністерства охорони здоров'я України.

Функції Ліцензійної комісії

Ліцензійна комісія:

а) розглядає питання та надає рекомендації керівництву Міністерства охорони здоров'я України щодо видачі ліцензій, залишення заяв про видачу ліцензій без розгляду, переоформлення ліцензій, відмови у видачі ліцензій, видачі розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, прийняття рішень про анулювання ліцензій з медичної практики;

б) розглядає пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики.

Склад Ліцензійної комісії

До складу Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров'я України входять:

- заступник Міністра охорони здоров'я України (голова Ліцензійної комісії);

- заступник Міністра охорони здоров'я України - керівник апарату (заступник голови Ліцензійної комісії);

- керівники структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України;

- секретар Ліцензійної комісії МОЗ України.

Персональний склад Ліцензійної комісії затверджується наказом Міністерства охорони здоров'я України.

Організація роботи Ліцензійної комісії

Організаційною формою роботи Ліцензійної комісії є засідання. Засідання Ліцензійної комісії проводяться, як правило, один раз на 10 робочих днів, а у разі необхідності частіше.

Дата, час, місце проведення, порядок денний засідання визначаються головою Ліцензійної комісії, у разі його відсутності заступником голови Ліцензійної комісії.

Підготовка проекту порядку денного та протоколу засідання Ліцензійної комісії здійснюється секретарем Ліцензійної комісії.

На розгляд Ліцензійної комісії подається проект протоколу засідання Ліцензійної комісії з визначенням доповідача з кожного питання.

Членам Ліцензійної комісії матеріали подають не пізніше ніж за один день до засідання.

Секретар Ліцензійної комісії відповідає за підготовку та подання матеріалів на засідання Ліцензійної комісії.

Порядок проведення засідання Ліцензійної комісії

Засідання Ліцензійної комісії веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови Ліцензійної комісії.

Члени Ліцензійної комісії беруть участь у засіданнях Ліцензійної комісії особисто. У разі відсутності члена Ліцензійної комісії (відрядження, хвороба, відпустка) - на засіданні Ліцензійної комісії повинна бути особа, яка заміщує його за посадою. Члени Ліцензійної комісії і запрошені особи беруть участь у розгляді окремих питань та їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

Засідання Ліцензійної комісії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Ліцензійної комісії.

У разі рівної кількості голосів, голос голови, а у разі його відсутності заступника голови Ліцензійної комісії є вирішальним.

Рішення Ліцензійної комісії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ліцензійної комісії.

Ліцензійна комісія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Після засідання Ліцензійної комісії секретар доопрацьовує проект рішення з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час засідання.

Рішення Ліцензійної комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим та членами Ліцензійної комісії, присутніми на засіданні.

Рішення Ліцензійної комісії оформляється протоколом та надаються пропозиції керівництву Міністерства охорони здоров'я України щодо прийняття рішення про: видачу ліцензій та копій ліцензій, переоформлення ліцензій, видачу дублікатів ліцензій, анулювання ліцензій за заявами суб'єктів господарювання; актів, складених за результатами планових та позапланових перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов.

Контроль за виконанням рішень Ліцензійної комісії

Контроль за виконанням рішень Ліцензійної комісії покладено на заступника Міністра, голову Ліцензійної комісії.

 

Начальник Управління контролю
якості медичних послуг

Т. М. Донченко

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали