МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 червня 2012 року N 305

Про затвердження Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Велика Западня" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Велика Западня", що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Велика Западня", затверджене начальником Головного управління Національних природних парків і заповідної справи Мінекобезпеки України 31.12.99.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
06.06.2012 N 305


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛІСОВИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ВЕЛИКА ЗАПАДНЯ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лісовий заказник загальнодержавного значення "Велика Западня" (далі - Заказник) оголошено постановою Ради Міністрів УРСР від 28.10.74 N 500. Постановою Ради Міністрів УРСР N 5 від 07.01.85 внесено зміни щодо площі Заказника.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 157 гектарів розташований на правому березі Дніпродзержинського водосховища між селами Заріччя та Домоткань Верхньодніпровського району Дніпропетровської області у віданні Верхньодніпровського лісництва ДП "Верхньодніпровське лісове господарство" (далі - Землекористувач) у кв. 3, 4.

1.4. Територія Заказника представляє собою штучно створений лісовий масив на землях, перерізаних яружно-балковою мережею, та є зразком закріплення діючих байраків шляхом їх залісення. Крім фітомеліоративного значення, лісовий масив є резерватом багатьох рідкісних видів рослин і тварин. Роботи по залісенню байраку розпочато з 1946 року.

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землекористувача: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 117-б.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою охорони та збереження протиерозійних лісових насаджень і як зразок закріплення діючого яру шляхом залісення і створення продуктивних лісовкритих площ.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

створення умов для збереження і відтворення цінного природного ландшафту;

збереження біорізноманіття флори та фауни Заказника, в тому числі видів рослин (ковила волосиста, шафран сітчастий, рястка Буше, сон чорніючий) та тварин (жук-олень, тушканчик великий, гадюка степова), занесених до Червоної книги України;

вивчення ходу природних процесів і закономірностей розвитку лісової рослинності в умовах степу;

збереження цінної пам'ятки дослідного лісівництва;

підтримка загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

проведення рубок головного користування та прохідних рубок;

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, що може вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафтів, які не пов'язані з охороною території Заказника та надання земельних ділянок під забудову чи у господарське використання;

розорювання земель, за винятком заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;

розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин та улаштування загонів, пересування механічних транспортних засобів (крім службового транспорту землекористувача), за винятком шляхів загального користування;

знищення та пошкодження дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

знищення й відлов усіх видів тварин, птахів, пошкодження їх гнізд, нір, інших сховищ і жител, збір пуху та яєць;

усі види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази тварин та умов їх існування;

геологорозвідувальні, підривні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, меліоративні роботи;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

засмічення території Заказника, зберігання отрутохімікатів, твердих побутових та інших відходів;

заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випалювання водно-болотної та лучно-степової рослинності, турбування, відлов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів і ландшафтів;

випас та прогін худоби;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

перебування на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;

пересування людей за межами доріг, стежок і просік в період гніздування птахів і розмноження інших видів тварин;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт, обмежена господарська діяльність з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

рубки формування і оздоровлення лісів, лісовідновні рубки та санітарно-оздоровчі заходи відповідно до законодавства;

обмежене мисливство;

сінокосіння відповідно до законодавства;

виконання відновлювальних робіт щодо здійснення заходів із запобігання змін природних комплексів внаслідок негативного антропогенного впливу або стихійного лиха;

здійснення протипожежних та санітарних заходів, що не порушують режиму Заказника;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали