МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 червня 2012 року N 304

Про затвердження Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Комісарівський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Комісарівський", що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Комісарівський", затверджене начальником Головного управління Національних природних парків і заповідної справи Мінекобезпеки України 13.10.99.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
06.06.2012 N 304


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛІСОВИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "КОМІСАРІВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лісовий заказник загальнодержавного значення "Комісарівський" (далі - Заказник) створено постановою Ради Міністрів УРСР від 28.10.74 N 500.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 946 гектарів розташований на 0,5 км південно-західніше с. Новоукраїнка П'ятихатського району Дніпропетровської області у віданні П'ятихатського лісництва ДП "Верхньодніпровське лісове господарство" (далі - Землекористувач) у кв. 9 - 46.

1.4. Територія Заказника представляє собою лісовий масив, закладений в 1876 році на місці залишків байрачного лісу, про що свідчать ділянки дубово-ясеневих деревостанів віком 170 - 180 років. На даний час він складається, в основному, із штучних насаджень. Територія Заказника прорізана великою балочною системою, яка утворює ряд мікрокліматичних відхилень, які відіграють велику роль у житті рослинних угрупувань.

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землекористувача: 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 117-б.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою охорони та збереження унікального лісового масиву штучного походження в умовах водороздільно-балочного ландшафту степової зони України.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

створення умов для збереження і відтворення цінного природного ландшафту;

збереження біорізноманіття флори та фауни Заказника, в тому числі видів рослин (астрагал шерстостоквітковий, ковила волосиста, шафран сітчастий, брандушка різнобарвна) та тварин (жук-олень, тушканчик великий, гадюка степова, орел-карлик, горностай), занесених до Червоної книги України;

вивчення ходу природних процесів і закономірностей розвитку лісової рослинності в умовах степу;

збереження цінної пам'ятки дослідного лісівництва;

підтримка загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

проведення рубок головного користування та прохідних рубок;

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, що може вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафтів, які не пов'язані з охороною території Заказника та надання земельних ділянок під забудову чи у господарське використання;

розорювання земель, за винятком заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;

розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, пересування механічних транспортних засобів (крім службового транспорту землекористувача), за винятком шляхів загального користування;

турбування, знищення й відлов усіх видів тварин, птахів, пошкодження їх гнізд, нір, інших сховищ і жител, збір пуху та яєць;

всі види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази тварин та умов їх існування;

геологорозвідувальні, підривні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, меліоративні роботи;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

засмічення території Заказника, зберігання отрутохімікатів, твердих побутових та інших відходів;

заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випалювання водно-болотної та лучно-степової рослинності, турбування, відлов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів і ландшафтів;

випас та прогін худоби;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

перебування на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;

пересування людей за межами доріг, стежок і просік в період гніздування птахів і розмноження інших видів тварин;

будь-яке порушення природного стану водойм;

знищення та пошкодження дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в освітньо-виховних цілях, обмежена господарська діяльність з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

рубки формування і оздоровлення лісів, лісовідновні рубки та санітарно-оздоровчі заходи відповідно до законодавства;

обмежене мисливство;

сінокосіння;

виконання відновлювальних робіт щодо здійснення заходів із запобігання змін природних комплексів внаслідок негативного антропогенного впливу або стихійного лиха;

здійснення протипожежних та санітарних заходів, що не порушують режиму Заказника;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали