Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Дзвінківський"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 квітня 2013 року N 137

Про затвердження Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Дзвінківський"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Дзвінківський", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д. Д.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
01.04.2013 N 137

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛІСОВИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ДЗВІНКІВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лісовий заказник загальнодержавного значення "Дзвінківський" (далі - Заказник) створено постановою Ради Міністрів Української РСР від 28.10.74 N 500.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник, загальною площею 700 гектарів, розташований у межах с. Дзвінкове Васильківського району Київської області і перебуває у користуванні ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція" (далі - Землекористувач) - кв. 83 вид. 1 - 14 (28 га), кв. 84 вид. 1 - 7 (29 га), кв. 85 вид. 1 - 10 (29 га), кв. 86 вид. 1 - 11 (28 га), кв. 87 вид. 1 - 8 (9 га), кв. 93 вид. 1 - 19 (28 га), кв. 94 вид. 1 - 7 (29 га), кв. 95 вид. 1 - 3 (29 га), кв. 96 вид. 1 - 6 (28 га), кв. 97 вид. 1 - 6 (29 га), кв. 105 вид. 1 - 11 (28 га), кв. 106 вид. 1 - 7 (29 га), кв. 107 вид. 1 - 3 (29 га), кв. 108 вид. 1 - 5 (29 га), кв. 109 вид. 1 - 8 (29 га), кв. 118 вид. 1 - 10 (28 га), кв. 119 вид. 1 - 10 (30 га), кв. 120 вид. 1 - 8 (29 га), кв. 121 вид. 1 - 6 (28 га), кв. 122 вид. 1 - 5 (29 га), кв. 132 вид. 1 - 8 (28 га), кв. 133 вид. 1 - 9 (31 га), кв. 134 вид. 1 - 6 (29 га), кв. 135 вид. 1 - 6 (29 га), кв. 136 вид. 1 - 8 (29 га) Дзвінківського лісництва.

1.4. Земельна ділянка, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Заказника у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при здійсненні землеустрою, розробленні містобудівної документації, проектних матеріалів щодо планування території на регіональному рівні, реконструкції та розвитку прилеглих територій.

До встановлення меж Заказника у натурі його межі визначаються відповідно до проекту створення.

1.7. Адреса Землекористувача: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Лісодослідна, 12, тел.: 332-78-20.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою охорони та збереження унікальних високопродуктивних соснових насаджень в заплаві р. Ірпінь, що мають важливе науково-виховне значення.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

охорона та збереження у природному стані високопродуктивних соснових насаджень в заплаві р. Ірпінь;

забезпечення збереження природних ресурсів в естетичних, виховних, природоохоронних та оздоровчих цілях;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

розорювання земель, за винятком проведення протипожежних заходів та при гасінні лісових пожеж.

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, надання під забудову;

будь-яке будівництво споруд (стаціонарних та тимчасових), шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту та зв'язку, не пов'язане з охороною території Заказника;

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного та гідрохімічного режимів, осушення боліт;

рубки головного користування та прохідні рубки;

геологорозвідувальні, підривні роботи та розробка усіх видів корисних копалин, порушення ґрунтового покриву;

порушення умов гніздування птахів та поселень звірів;

мисливство та натаскування собак;

випас та прогін худоби через територію Заказника;

сінокосіння;

розведення вогнищ;

забір води для зрошення і обводнення;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів, плодів;

зберігання на території Заказника отрутохімікатів;

пересування та стоянка усіх видів механізованого транспорту поза межами доріг загального користування, крім службового транспорту Землекористувача, природоохоронних та інших спеціально уповноважених Державних органів під час виконання ними службових обов'язків;

внесення мінеральних добрив та використання хімічних засобів боротьби із хворобами і шкідниками рослин та лісу без відповідних обґрунтувань наукових закладів;

засмічення та забруднення території Заказника і його водних об'єктів побутовими та промисловими відходами, паливно-мастильними матеріалами, хімічними речовинами, стічними водами тощо;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів;

інші види господарської діяльності, що можуть призвести до деградації та зміни первісного стану рідкісних фітоценозів, що охороняються, порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської та естетичної цінності комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

 регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

наукова, природоохоронна, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданню Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів по запобіганню змін природних комплексів Заказника внаслідок негативного антропогенного впливу або стихійного лиха;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій розташований Заказник, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

 

Директор Департаменту
заповідної справи

В. Канцурак
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали