МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 листопада 2011 року N 490

Про затвердження Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Бакайський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Бакайський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Бакайський", затверджене заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 05.06.97.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛІСОВИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "БАКАЙСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лісовий заказник загальнодержавного значення "Бакайський" (далі - Заказник) оголошено постановою Ради Міністрів УРСР від 28.10.74 N 500 "Про створення державних заказників в Українській РСР".

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 420 гектарів розташований на території Білозерського району Херсонської області в кварталах 60, 61 Білозерського лісництва Державного підприємства "Херсонське лісомисливське господарство" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Територія Заказника відповідно до природоохоронного законодавства використовується:

у природоохоронних цілях;

у науково-дослідних цілях;

в освітньо-виховних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.8. Адреса Землекористувача: Херсонська область, смт Антонівка, вул. Некрасова, 1.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Метою створення Заказника є: збереження в природному стані усього комплексу рослинного і тваринного світу острова Бакайський, у гирлі Дніпровської заплави з багатьма островами, перелісками і типовими нижньодніпровськими плавнями для наукових та пізнавальних цілей.

2.2. Завданнями Заказника є:

створення умов для збереження у природному стані типової для Нижньодніпровських плавнів ділянки природи з її унікальними природними об'єктами;

забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

організація проведення наукових досліджень і спостережень на території Заказника;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будь-яке будівництво, що може негативно вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафтів і не пов'язане з охороною території Заказника;

рубки головного користування;

знищення та пошкодження дерев, підліску, підросту, чагарників та трав'яного покриву;

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території Заказника;

розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

знищення та пошкодження форм рельєфу та геологічних відслонень;

заготівля живиці та другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори, деревної зелені тощо);

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'янистої рослинності;

самовільне використання земельних ділянок;

сінокосіння, крім спеціально відведених ділянок;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покрову, в тому числі розорювання, залісення та залуження ділянок без відповідних наукових обґрунтувань;

заготівля лісової підстилки, лікарських рослин і технічної сировини;

збір рідкісних та занесених до Червоної Книги України видів рослин, а також їх квітів та плодів;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та дозволу Мінприроди;

збереження на території Заказника усіх видів отрутохімікатів та відходів;

мисливство;

внесення в грунт усіх видів мінеральних добрив;

прогін та влаштування пасовищ для худоби;

знищення та відлов усіх видів тварин, розорення інших гнізд, нір, інших сховищ та житла, збір яєць та пуху;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку, наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

натаскування мисливських собак;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї, знаряддями лову об'єктів тваринного світу, забороненими до використання;

забір води в межах Заказника для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб, обводнення та зрошування;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника та його водних об'єктів, діяльність, що негативно впливає на гідрологічний режим водойм - скид у водойми неочищених стічних вод підприємств та комунальних стічних вод, а також тріски, тирси та інших шкідливих для гідробіотопів відходів виробництва;

миття тари з-під отрутохімікатів, автомашин, прання із застосуванням миючих засобів;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок Заказника;

туризм в період розмноження тварин та відгодівлі молодняку - протягом травня - липня;

промислове та любительське рибальство.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

сінокосіння на спеціально відведених ділянках;

регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають шкоду природному комплексу, що охороняється;

проведення біологічних засобів боротьби з шкідниками лісу;

проведення заходів, направлених на збереження і збагачення природного комплексу, в тому числі посадка лісу;

проведення санітарних рубок та рубки догляду лише в зимовий період;

розвішування штучних гнізд, установка годівниць.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Для збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника дозволяється у встановленому порядку наукова, господарська та інша діяльність, що не суперечить меті та завданням Заказника і проводиться з додержанням встановлено режиму території.

3.5. Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації сприяють охороні й збереженню територій Заказника.

3.6. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.7. На Землекористувача у межах Заказника оформлюється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.8. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.9. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.10. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали