МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 жовтня 2011 року N 563

Про затвердження Положення про Львівсько-Волинський воєнізований гірничорятувальний загін Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України

Відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", пункту 3.32 Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України, затвердженого наказом Мінвуглепрому від 15.07.2010 N 251, наказую:

1. Затвердити Положення про Львівсько-Волинський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України (далі - ЛВ ВГРЗ) у новій редакції, що додається.

2. Командиру ЛВ ВГРЗ:

2.1. Забезпечити державну реєстрацію Положення про ЛВ ВГРЗ у порядку та терміни, визначені чинним законодавством.

2.2. У триденний термін після державної реєстрації Положення про ЛВ ВГРЗ надати його нотаріально завірену копію Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І. М.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
03.10.2011 N 563

ПОЛОЖЕННЯ
про Львівсько-Волинський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України
(нова редакція)
(КОД ЄДРПОУ 33839804)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ (АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ) ЗАГІН (далі - Львівсько-Волинський ВГРЗ) є професійним гірничорятувальним підрозділом Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України (далі - ДВГРС) та входить до складу ДВГРС, яка належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Уповноважений орган управління).

1.2. Львівсько-Волинський ВГРЗ є державною спеціалізованою (воєнізованою) аварійно-рятувальною службою, яка здійснює в установленому порядку гірничорятувальне обслуговування вугільних шахт, розрізів, збагачувальних і брикетних фабрик, інших підприємств з видобутку та переробки вугілля, незалежно від форм власності, в період їх будівництва, реконструкції, експлуатації, ліквідації або консервації.

1.3. Діяльність Львівсько-Волинського ВГРЗ координує Центральний штаб ДВГРС (далі - ЦШ ДВГРС).

1.4. Організаційно-правова форма господарювання Львівсько-Волинського ВГРЗ - державна організація.

1.5. Повне найменування українською мовою:

ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН.

Скорочене: Львівсько-Волинський ВГРЗ

1.6. Повне найменування російською мовою:

ЛЬВОВСКО-ВОЛЫНСКИЙ ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД.

Скорочене: Львовско-Волынский ВГСО

1.7. Місцезнаходження: 80100, Україна, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, буд. 15.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. Основними завданнями Львівсько-Волинського ВГРЗ на підприємствах, які обслуговуються, є:

виконання аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків;

виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та захисту від них працівників і підприємств;

захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних чинників, що виникають під час аварій;

виконання робіт протиаварійного призначення.

2.2. Відповідно до покладених на нього завдань основними функціями Львівсько-Волинського ВГРЗ є:

забезпечення готовності професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС до дій за призначенням;

пошук і рятування людей на аварійних об'єктах, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів;

ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умовах підвищених температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, інших небезпечних проявів;

контроль за готовністю об'єктів, що обслуговуються, до виконання робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;

участь у розробленні та погодженні планів реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах, що обслуговуються;

участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об'єктів, що обслуговуються, на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування;

участь у підготовленні рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій;

участь у підготовленні працівників підприємств, установ та організацій до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

2.3. Львівсько-Волинський ВГРЗ відповідно до покладених на нього завдань та функцій здійснює такі види робіт: аварійно-рятувальні, протиаварійного призначення, із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій, із забезпечення боєздатності Львівсько-Волинського ВГРЗ до ліквідації аварій та запобігання їх виникненню.

Виконання аварійно-рятувальних робіт, робіт протиаварійного призначення, із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій та інших робіт, є основною діяльністю Львівсько-Волинського ВГРЗ.

До аварійно-рятувальних робіт належать:

пошук і порятунок людей у разі виникнення аварій у шахтах та надшахтних будівлях і спорудах, на розрізах, збагачувальних і брикетних фабриках, а також інших об'єктах, що обслуговуються;

надання кваліфікованої медичної допомоги потерпілим унаслідок аварій або нещасних випадків безпосередньо на місці виникнення аварії та під час евакуації до лікувального закладу;

гасіння підземних пожеж, ліквідація наслідків вибухів, раптових викидів вугілля і газу, проривів води і затоплень, гірничих ударів, обвалень гірничих порід та інших аварій і аварійних ситуацій на шахтах та в надшахтних будівлях і спорудах, на збагачувальних та брикетних фабриках, у небезпечних умовах (загазування шкідливими газами та задимленість атмосфери, підвищення температури, загроза вибуху тощо);

виконання рятувальних та аварійних робіт відповідно до єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

До робіт протиаварійного призначення належать:

виявлення осередків самонагрівання вугілля та виконання робіт щодо запобігання пожежам;

роботи, які потребують застосування умінь рятувальників, спеціальних засобів захисту та оснащення;

розкриття ізольованих аварійних дільниць.

До робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій належать:

профілактичне обстеження об'єктів, що обслуговуються Львівсько-Волинським ВГРЗ, щодо стану їх протиаварійного захисту відповідно до норм, правил, вимог безпеки, викладених у чинних нормативно-правових актах з охорони праці;

перевірка стану протиаварійного захисту та готовності об'єктів і підприємств до виконання робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;

участь у розробленні та погодженні планів ліквідації аварій підприємств і контроль за їх відповідністю фактичному становищу;

виконання депресійних, газових і теплових зйомок;

відбір проб та аналіз складу повітря і ступеня запилення виробок і приміщень;

розгляд сценарію розвитку можливих аварій на об'єктах;

участь у навчанні та тренуванні членів об'єктових допоміжних добровільних гірничорятувальних команд;

участь у навчанні та тренуванні працівників і посадових осіб підприємств з метою дотримання правил особистої поведінки у разі виникнення аварій, відпрацювання дій щодо їх ліквідації та рятування людей;

навчання посадових осіб на об'єктах, що обслуговуються, правилам виконання робіт із ліквідації аварій;

участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об'єктів і підприємств на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих шахт, горизонтів, дільниць, очисних вибоїв та інших об'єктів, що вводяться в дію і потребують обслуговування;

участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і підприємствах, що обслуговуються;

сприяння підприємствам, що обслуговуються, та органам виконавчої влади в наданні допомоги з питань охорони праці;

виконання робіт щодо посилення протиаварійного захисту об'єктів і підприємств, що обслуговуються, та їх підготовленості до рятування людей і ліквідації аварій.

До робіт із забезпечення боєздатності Львівсько-Волинського ВГРЗ до ліквідації аварій та запобігання їх виникненню належать:

постійне підтримання кваліфікаційних навичок, відповідного фізичного та психологічного стану рятувальників;

проведення спеціальних тренувань та професійного відбору рятувальників;

зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.4. Залучення Львівсько-Волинського ВГРЗ для виконання завдань, не передбачених чинним законодавством України та цим Положенням, забороняється.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

3.1. Львівсько-Волинський ВГРЗ є юридичною особою.

3.2. Львівсько-Волинський ВГРЗ здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законом України "Про аварійно-рятувальні служби" від 14.12.99 N 1281-XIV, Положенням про ДВГРС, чинним законодавством України та цим Положенням.

3.3. Львівсько-Волинський ВГРЗ має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та інші реквізити юридичної особи.

3.4. Львівсько-Волинський ВГРЗ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з чинним законодавством України.

3.5. Львівсько-Волинський ВГРЗ не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, Уповноваженого органу управління, ЦШ ДВГРС, а Уповноважений орган управління та ЦШ ДВГРС не відповідає за зобов'язаннями Львівсько-Волинського ВГРЗ.

3.6. Львівсько-Волинський ВГРЗ має право укладати договори (правочини) у порядку, встановленому чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем, відповідачем і третьою особою у господарських, адміністративних та в судах загальної юрисдикції.

4. МАЙНО

4.1. Майно Львівсько-Волинського ВГРЗ становлять основні фонди, інші необоротні та оборотні активи, вартість яких відображається у самостійному балансі Львівсько-Волинського ВГРЗ.

4.2. Майно Львівсько-Волинського ВГРЗ, що є у державній власності і закріплене за Львівсько-Волинським ВГРЗ, належить йому на праві оперативного управління. Львівсько-Волинський ВГРЗ володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном для здійснення некомерційної діяльності у межах, установлених законодавством та цим Положенням, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

4.3. Джерелами формування майна Львівсько-Волинський ВГРЗ є:

кошти Державного бюджету України, виділені на утримання Львівсько-Волинському ВГРЗ у встановленому чинним законодавством України порядку;

майно, передане йому Уповноваженим органом управління;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

кредити банків та інших кредиторів;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Відчуження основних фондів, що є державною власністю, закріплених за Львівсько-Волинським ВГРЗ, здійснюється Уповноваженим органом управління відповідно до чинного законодавства.

Львівсько-Волинський ВГРЗ не має права здавати в оренду організаціям, підприємствам, установам, а також громадянам, нерухоме майно, передане йому на праві оперативного управління, а також списувати його з балансу без отримання відповідного дозволу Уповноваженого органу управління за винятком випадків, установлених чинним законодавством та Уповноваженим органом управління. Списання з балансу повністю амортизованих основних фондів (засобів) здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.5. Львівсько-Волинський ВГРЗ здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

4.6. Збитки, заподіяні Львівсько-Волинському ВГРЗ внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Львівсько-Волинському ВГРЗ згідно з чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Львівсько-Волинський ВГРЗ має право:

визначати основні напрями свого розвитку;

організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання покладених на нього завдань і функцій;

одержувати від підприємств та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Львівсько-Волинський ВГРЗ під час виконання аварійно-рятувальних робіт має право:

безперешкодного доступу на об'єкти і території у порядку, передбаченому законодавством, з метою виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій;

вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, додержання правил, запроваджених встановленими заходами безпеки;

використовувати на договірних засадах засоби зв'язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ і організацій для рятування людей та виконання невідкладних робіт або доставки основного особового складу, спеціального оснащення та вантажів на аварійні об'єкти;

на забезпечення (за рахунок підприємств, що обслуговуються) прямим двостороннім телефонним, радіо- та іншими видами зв'язку і приладами для негайного виклику за сигналом "Тривога" належної кількості підрозділів і гірничорятувальної техніки, передбачених диспозицією виїздів;

вимагати від відповідального керівника з ліквідації аварії залучення на договірних засадах відповідних спеціалістів для консультацій та виконання спеціальних робіт під час ліквідації аварій та їх наслідків;

безоплатно і безперешкодно одержувати від підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

першочергово забезпечуватися матеріалами та обладнанням аварійного призначення, необхідними для виконання аварійно-рятувальних робіт;

брати участь у підготовленні рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій.

5.3. У разі здійснення заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків, Львівсько-Волинський ВГРЗ має право:

обстежувати з метою профілактики виникнення аварій об'єкти і території, що обслуговуються;

надавати керівникам і власникам підприємств, що обслуговуються, письмові пропозиції щодо поліпшення протиаварійного захисту об'єктів і підвищення готовності до рятування людей та ліквідації аварій, а також усувати виявлені порушення щодо провітрювання шахт, пилогазового режиму, відхилень від проектів і паспортів протипожежного захисту та здійснювати контроль за їх виконанням;

скасовувати власні погодження планів ліквідації аварій у цілому або їх окремі позиції у разі їх невідповідності фактичному становищу на об'єкті, що обслуговується, або унеможливленого виконання їх оперативної частини;

вносити пропозиції керівникам підприємств, що обслуговуються, про запровадження важелів впливу до працівників і посадових осіб, які систематично порушують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

вживати невідкладних заходів щодо припинення виконання робіт, експлуатації машин та механізмів за наявної загрози життю людей або у разі виникнення аварій;

брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення аварій на об'єктах, що обслуговуються.

5.4. Львівсько-Волинський ВГРЗ має право згідно з чинним законодавством України:

укладати угоди, у тому числі укладати договори купівлі-продажу, підряду, перевезення, страхування, позики, кредитування, застави, доручення, комісії, зберігання та ін.;

здійснювати залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надавати гарантії або бути поручителем за такими зобов'язаннями за погодженням з Міністерством фінансів України, здійснювати залучення внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надавати гарантії або бути поручителем за такими зобов'язаннями - за погодженням з Уповноваженим органом управління.

5.5. Львівсько-Волинський ВГРЗ має право відповідно до чинного законодавства надавати за договорами на платній основі додаткові послуги, якщо вони не суперечать та не перешкоджають основній діяльності Львівсько-Волинський ВГРЗ. Перелік цих послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.

5.6. Львівсько-Волинський ВГРЗ зобов'язаний:

забезпечувати виконання покладених на нього завдань та функцій;

забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;

забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту;

здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Львівсько-Волинського ВГРЗ;

здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати особового складу Львівсько-Волинського ВГРЗ з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи служби, забезпечувати своєчасні розрахунки з особовим складом Львівсько-Волинського ВГРЗ;

виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

6. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ

6.1. Поточне (оперативне) управління Львівсько-Волинським ВГРЗ здійснює його керівник - командир загону, який за погодженням з Уповноваженим органом управління призначається на посаду та звільняється з посади начальником ЦШ ДВГРС. З командиром загону укладається контракт відповідно до чинного законодавства та Положення про ДВГРС.

6.2. Командир Львівсько-Волинського ВГРЗ самостійно вирішує питання діяльності Львівсько-Волинського ВГРЗ, за винятком питань, не віднесених чинним законодавством України та цим Положенням до його компетенції.

6.3. Командир Львівсько-Волинського ВГРЗ згідно з чинним законодавством України:

організує і несе особисту відповідальність за діяльністю Львівсько-Волинського ВГРЗ, використанням державного майна;

керує виконанням аварійно-рятувальних робіт під час надзвичайних ситуацій та виконанням робіт протиаварійного призначення як керівник гірничорятувальних робіт;

призначає та звільняє за обов'язковим погодженням з ЦШ ДВГРС відповідно до встановленого порядку заступників командира загону, помічників командира загону, командирів взводів, помічників командира взводу оперативно-медичної служби;

діє без довіреності від імені Львівсько-Волинського ВГРЗ;

представляє Львівсько-Волинський ВГРЗ у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

користується правом користування майном і коштами Львівсько-Волинського ВГРЗ;

укладає угоди, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків, органах Державної казначейської служби;

підписує платіжні доручення та інші банківські документи Львівсько-Волинського ВГРЗ;

у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Львівсько-Волинського ВГРЗ;

здійснює прийом та звільнення з роботи (посади) особового складу Львівсько-Волинського ВГРЗ, укладає контракти;

затверджує посадові інструкції особового складу Львівсько-Волинського ВГРЗ;

застосовує до особового складу Львівсько-Волинського ВГРЗ заходи заохочення та стягнення;

затверджує Положення про структурні підрозділи Львівсько-Волинського ВГРЗ;

вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством України та цим Положенням до компетенції керівника Львівсько-Волинського ВГРЗ.

6.4. Головний бухгалтер Львівсько-Волинського ВГРЗ призначається на посаду та звільняється з посади командиром Львівсько-Волинського ВГРЗ за погодженням з ЦШ ДВГРС.

Головний бухгалтер Львівсько-Волинського ВГРЗ здійснює свою діяльність та виконує функції відповідно до чинного законодавства.

6.5. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини Львівсько-Волинського ВГРЗ з особовим складом регулюються чинним законодавством.

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

7.1. Львівсько-Волинський ВГРЗ забезпечує весь комплекс гірничорятувальних робіт та робіт протиаварійного призначення незалежно від складності аварійної ситуації.

7.2. До складу Львівсько-Волинського ВГРЗ входять гірничорятувальні взводи, оперативно-медична служба, виробничо-профілактична служба, спеціалізовані газоаналітичні лабораторії, служба депресійних, газових і теплових зйомок, інженерно-технічні групи, укомплектовані спеціальним оснащенням, та інші служби (дільниці, відділи, підрозділи), що забезпечують їх діяльність.

7.3. Гірничорятувальний взвод складається з восьми або більше гірничорятувальних відділень та командного складу і є первинним оперативним підрозділом Львівсько-Волинського ВГРЗ, здатним проводити аварійно-рятувальні роботи в повному обсязі. Кількість командного складу взводу розраховується виходячи із забезпечення цілодобового виїзду на ліквідацію надзвичайної ситуації, але не менше одного командира взводу.

7.4. Гірничорятувальне відділення є первинною оперативною одиницею гірничорятувального взводу, здатною виконувати окремі завдання з ліквідації аварії. До його складу входять: командир, 5 - 6 респіраторників і водій автотранспортного засобу (спеціального оперативного автомобіля).

7.5. Обслуговування складної гірничорятувальної техніки здійснюється окремими гірничорятувальними відділеннями та окремим командним складом гірничорятувального взводу, які чергують цілодобово.

7.6. Львівсько-Волинський ВГРЗ забезпечує цілодобово готовими до виїзду на ліквідацію надзвичайної ситуації від 3 до 6 гірничорятувальних відділень.

7.7. Оперативно-медична служба Львівсько-Волинського ВГРЗ складається з реанімаційно-протишокових груп і медичного персоналу гірничорятувальних взводів. Кількість реанімаційно-протишокових груп Львівсько-Волинського ВГРЗ встановлюється Дислокацією підрозділів ДВГРС від однієї до трьох (залежно від територіального розташування взводів та підприємств, що ними обслуговуються).

7.8. Кількість медичного персоналу гірничорятувальних взводів забезпечує цілодобовий виїзд на ліквідацію надзвичайних ситуацій.

7.9. Львівсько-Волинський ВГРЗ забезпечує цілодобове чергування реанімаційно-протишокових груп, у складі яких є два медичних працівники з метою виїзду на ліквідацію надзвичайної ситуації або для надання медичної допомоги потерпілим унаслідок нещасних випадків і гострих захворювань.

7.10. Кількість командного складу служби депресійних, газових і теплових зйомок і працівників спеціалізованих газоаналітичних лабораторій встановлюється відповідно до обсягів планових робіт з урахуванням відволікання на виконання аварійно-рятувальних робіт і має бути не менше розрахункової виходячи з вимог цілодобового чергування з метою виїзду на ліквідацію надзвичайних ситуацій.

7.11. Кількість командного складу виробничо-профілактичної служби забезпечує виконання розрахункової кількості обстежень підприємств, що обслуговуються, відповідно до їх потенційної небезпеки, проведення у повному обсязі навчань та тренувань працівників і посадових осіб підприємств, виконання інших робіт, що передбачені відповідними положеннями.

7.12. Штатний розпис Львівсько-Волинського ВГРЗ затверджується начальником ЦШ ДВГРС.

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

8.1. Трудовий колектив Львівсько-Волинського ВГРЗ складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові взаємовідносини працівника з Львівсько-Волинським ВГРЗ.

8.2. Трудовий колектив Львівсько-Волинського ВГРЗ має такі повноваження:

формує та подає ЦШ ДВГРС пропозиції стосовно напрямів діяльності та розвитку Львівсько-Волинського ВГРЗ, підвищення якості виконуваних Львівсько-Волинським ВГРЗ робіт і наданих послуг;

розглядає та затверджує проект колективного договору;

бере участь у стимулюванні праці особового складу Львівсько-Волинського ВГРЗ;

вирішує інші питання відповідно до чинного законодавства України і цього Положення.

8.3. Повноваження трудового колективу Львівсько-Волинського ВГРЗ реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборний орган. Члени виборного органу Львівсько-Волинського ВГРЗ обираються таємним голосуванням на 3 - 5 років не менше як двома третинами голосів.

8.4. Згідно з чинним законодавством України у Львівсько-Волинському ВГРЗ укладається колективний договір.

9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Львівсько-Волинського ВГРЗ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на утримання Львівсько-Волинського ВГРЗ, коштів від надання додаткових платних послуг, а також інших джерел, не заборонених законом.

9.2. Львівсько-Волинський ВГРЗ має право здійснювати фінансування поточних, капітальних ремонтів будівель, споруд та інженерних мереж, що перебувають на його балансі, з метою додержання їх надійної та безпечної експлуатації, а також реконструкції, будівництва нових об'єктів для підтримання та розвитку матеріальної бази Львівсько-Волинського ВГРЗ, підтримання боєздатності, мобільності та технічного переоснащення з урахуванням впровадження нових технологій, прогресивних засобів ведення гірничорятувальних робіт.

9.3. Львівсько-Волинський ВГРЗ забезпечується апаратурою, устаткуванням, штатним запасом матеріалів і автотранспортом за нормами відповідно до переліку мінімального матеріально-технічного оснащення ДВГРС, який затверджується Уповноваженим органом управління.

9.4. Оплата праці особового складу Львівсько-Волинського ВГРЗ, преміювання, виплата винагород, компенсацій здійснюється згідно з Положенням про оплату праці особового складу ДВГРС, яке є додатком до Галузевої угоди.

9.5. Львівсько-Волинський ВГРЗ здійснює розвиток соціальної сфери та сприяє вирішенню соціальних питань працівників Львівсько-Волинського ВГРЗ за рахунок доходу від надання додаткових платних послуг, а також інших джерел (крім бюджетних коштів), не заборонених законом.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Львівсько-Волинський ВГРЗ веде оперативний та бухгалтерський облік, складає і надає статистичну та податкову звітність згідно з чинним законодавством України.

10.2. Керівник Львівсько-Волинського ВГРЗ несе персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірністю обліку статистичної та податкової звітності.

10.3. Львівсько-Волинський ВГРЗ надає фінансову (річну, квартальну) звітність до Уповноваженого органу управління через ЦШ ДВГРС. Зведену звітність ЦШ ДВГРС надає Уповноваженому органу управління відповідно до вимог чинного законодавства. На запит Уповноваженого органу управління Львівсько-Волинський ВГРЗ надає оперативну інформацію стосовно своєї діяльності.

10.4. Фінансові плани та плани перспективного розвитку Львівсько-Волинського ВГРЗ затверджуються Уповноваженим органом управління.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Львівсько-Волинського ВГРЗ здійснюється шляхом передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або внаслідок ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління або суду згідно з чинним законодавством.

11.2. Припинення діяльності Львівсько-Волинського ВГРЗ здійснюється комісією з припинення діяльності (ліквідаційною комісією), яка утворюється згідно з рішенням Уповноваженого органу управління. До складу комісії можуть входити представники Львівсько-Волинського ВГРЗ, ЦШ ДВГРС, Уповноваженого органу управління. Порядок і терміни припинення діяльності Львівсько-Волинського ВГРЗ визначаються згідно з чинним законодавством за рішенням Уповноваженого органу управління.

У разі банкрутства Львівсько-Волинського ВГРЗ його ліквідація здійснюється згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

11.3. З моменту призначення комісії з припинення діяльності (ліквідаційної комісії) до неї переходять повноваження з управління Львівсько-Волинського ВГРЗ. Комісія з припинення діяльності (ліквідаційна комісія) Львівсько-Волинського ВГРЗ розміщує у спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому виданні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, за місцезнаходженням Львівсько-Волинського ВГРЗ, повідомлення про припинення діяльності Львівсько-Волинського ВГРЗ та про порядок і строк заявлення вимог кредиторами. Крім того, письмово повідомляє кожного з кредиторів.

Комісія з припинення діяльності (ліквідаційна комісія) Львівсько-Волинського ВГРЗ складає відповідний баланс (акт) і подає на затвердження органу, який призначив комісію.

11.4. У разі прийняття рішення про припинення діяльності Львівсько-Волинського ВГРЗ працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів, визначених колективним договором, чинним законодавством.

11.5. Припинення діяльності Львівсько-Волинського ВГРЗ вважається завершеним, а підприємство таким, що припинило своє існування, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали