ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 26.01.2012 р. N 20/86

Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища в новій редакції

Відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", із змінами та доповненнями, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.96 N 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", із змінами та доповненнями, міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища в новій редакції згідно додатку.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Луцької міської ради від 27.10.2011 N 15/73 "Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища в новій редакції".

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження (Голєва О. В.).

 

Міський голова

М. Романюк


 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
26.01.2012 N 20/86


ПОЛОЖЕННЯ
про міський фонд охорони навколишнього природного середовища

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища (далі - Положення) розроблено відповідно до ст. 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" і затверджується рішенням міської ради.

1.2. Міський фонд охорони навколишнього природного середовища (далі - Фонд) створюється з метою цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, а також заходів, спрямованих на зменшення впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище та здоров'я населення.

1.3. Фонд є складовою частиною міського бюджету.

1.4. Цей порядок поширюється на виконавчі органи міської ради, підприємства, установи, організації, які планують здійснювати природоохоронні заходи за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища, відповідно до Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Луцька на 2010 - 2015 роки та програми соціально-економічного розвитку міста (далі - Заявники).

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ

2.1. Фонд формується за рахунок частини коштів, що надходять від сплати екологічного податку та інших коштів, визначених законодавством України.

2.2. Кошти Фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 N 1147 "Про затвердження переліків видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (із змінами та доповненнями).

2.3. Видатки Фонду, як спеціального фонду міського бюджету, мають цільове призначення і проводяться виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень до цього Фонду, якщо Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний рік, якщо не передбачено інше.

Касове виконання міського бюджету по видатках Фонду здійснюється у встановленому законодавством порядку.

2.4. Залишки невикористаних коштів на рахунках Фонду, які утворились на кінець бюджетного року, не втрачають свого цільового призначення і спрямовуються на фінансування природоохоронних заходів міста у наступні бюджетні періоди, якщо інше не передбачено законодавством.

2.5. Для виділення коштів з Фонду на наступний бюджетний рік Заявники в строки, встановлені розпорядженням міського голови про заходи по організації бюджетного процесу, подають звернення на ім'я міського голови.

2.6. Після розгляду міським головою звернення передаються до відділу екології міської ради, який проводить аналіз потреби здійснення природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, які повинні відповідати довгостроковим загальноміським природоохоронним програмам або природоохоронному розділу програми економічного та соціального розвитку міста, що затверджені міською радою у відповідності з основними напрямами державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

2.7. На підставі аналізу звернень відділ екології міської ради формує проект розподілу коштів Фонду між головними розпорядниками (в межах очікуваних надходжень на наступний бюджетний рік) і подає його на погодження профільному заступнику.

2.8. Узгоджений розподіл направляється управлінню фінансів та бюджету Луцької міської ради для визначення граничних обсягів асигнувань і подання їх головним розпорядникам коштів.

2.9. Головні розпорядники коштів Фонду забезпечують складання бюджетних запитів та подають їх управлінню фінансів та бюджету Луцької міської ради для включення до проекту бюджету.

2.10. Після затвердження бюджету відділ екології формує Перелік природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - Перелік), і виносить його на розгляд та затвердження виконавчого комітету Луцької міської ради.

2.11. Головні розпорядники здійснюють фінансування на природоохоронні заходи згідно вимог діючого законодавства.

2.12. Головні розпорядники надають відділу екології щоквартально інформацію про хід освоєння виділених коштів та річний звіт про використання коштів Фонду.

2.13. Координацію роботи визначених розпорядників за рахунок коштів Фонду здійснює відділ екології міської ради.

2.14. Внесення змін до обсягів фінансування за рахунок коштів Фонду та розподіл їх між головними розпорядниками проводиться відповідно до вищевикладеного порядку.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали