МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2011

м. Київ

N 1475

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2012 р. за N 18/20331

Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів

На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року N 504 (Указ N 504/2011), з метою стимулювання підвищення якості та конкурентоспроможності вищої освіти, участі вищих навчальних закладів України у міжнародних рейтингах університетів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, що додається.

2. Державному підприємству "Інфоресурс" (Підліснюк В. Б.) - Адміністратору Єдиної державної електронної бази з питань освіти - забезпечити збір та збереження в Єдиній державній електронній базі з питань освіти первинних даних, у тому числі персональних, необхідних для функціонування автоматизованої системи оброблення інформації щодо рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити впровадження автоматизованої системи оброблення інформації щодо рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів.

4. Керівникам вищих навчальних закладів забезпечити подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти даних для забезпечення проведення рейтингового оцінювання діяльності вищого навчального закладу у строки, визначені цим Положенням.

5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
20.12.2011 N 1475

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2012 р. за N 18/20331

ПОЛОЖЕННЯ
про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів

1. Це Положення визначає порядок функціонування національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів (далі - національна система рейтингового оцінювання) незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

Національна система рейтингового оцінювання впроваджується з метою стимулювання підвищення якості вищої освіти, її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг і ринку праці та участі вищих навчальних закладів України у міжнародних рейтингах університетів.

2. Основними завданнями національної системи рейтингового оцінювання є:

стимулювання діяльності вищих навчальних закладів щодо забезпечення якості вищої освіти та науки на інституційному, регіональному, національному та міжнародному рівнях;

інформування суспільства, органів влади про стан вищої освіти та рівень досягнень вищих навчальних закладів щодо якості освітньої та наукової діяльності, позиціонування вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг і ринку праці;

підвищення міжнародної активності вищих навчальних закладів у сфері освіти та науки, створення умов для обміну студентами, аспірантами, докторантами, науковими і науково-педагогічними працівниками та їх участі в реалізації міжнародних проектів і програм, науково-практичних конференціях, семінарах, виставках;

сприяння ефективному управлінню діяльністю вищого навчального закладу.

3. Національна система рейтингового оцінювання ґрунтується на принципах:

доступності, відкритості, прозорості та гласності;

довіри та відповідальності;

сумісності та порівнянності вищих навчальних закладів, що беруть участь у рейтинговому оцінюванні (далі - суб'єкти рейтингового оцінювання);

сумісності національної системи рейтингового оцінювання зі світовими та європейськими системами.

4. Управління національною системою рейтингового оцінювання здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Для координації роботи з проведення рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів (далі - рейтингове оцінювання) центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України утворюється Координаційна рада, положення про яку затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

5. Державне підприємство "Інфоресурс" організовує і проводить збір та збереження в Єдиній державній електронній базі з питань освіти первинних даних, у тому числі персональних, необхідних для функціонування автоматизованої системи оброблення інформації про національну систему рейтингового оцінювання, відповідно до вимог законодавства України.

6. Організаційне забезпечення проведення рейтингового оцінювання здійснюється Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та вищими навчальними закладами.

7. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти:

готує план проведення рейтингового оцінювання та звіт про його виконання;

здійснює оброблення показників діяльності вищих навчальних закладів на підставі первинних даних, що подані вищими навчальними закладами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

здійснює попередній аналіз показників діяльності вищих навчальних закладів, забезпечує сумісність та порівнянність суб'єктів рейтингового оцінювання, формує інформаційну базу рейтингового оцінювання;

надає методичну та консультативну допомогу суб'єктам рейтингового оцінювання;

здійснює обчислення параметрів системи рейтингового оцінювання та складає рейтинг вищих навчальних закладів;

готує і подає на розгляд Координаційної ради узагальнену інформацію про результати рейтингового оцінювання;

за результатами рейтингового оцінювання складає рейтинг вищих навчальних закладів за групами, і подає його на розгляд Координаційної ради до 15 березня року, наступного за звітним;

здійснює оприлюднення результатів рейтингового оцінювання у засобах масової інформації.

8. Вищі навчальні заклади:

визначають основні процедури та правила статистичного оброблення показників первинної інформації про діяльність вищих навчальних закладів;

забезпечують подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти достовірних первинних даних, що підтверджуються документально;

до 15 лютого року, наступного за звітним, подають до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в електронній формі та на паперових носіях дані за навчальний рік (результати діяльності на початок наступного за звітним навчального року за даними форми державного статистичного спостереження N 2-3нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року" (Наказ N 2-3нк, 276), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 14.07.2010 N 276) та календарний рік (результати діяльності на кінець звітного календарного року).

9. Вищі навчальні заклади мають право:

вносити пропозиції щодо вдосконалення системи рейтингового оцінювання;

брати участь у громадських обговореннях результатів рейтингового оцінювання.

10. Визначення критеріїв рейтингового оцінювання, обчислення параметрів діяльності вищих навчальних закладів здійснюються за методикою, що затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

11. Результати рейтингового оцінювання оприлюднюються в засобах масової інформації.

12. Матеріали щодо рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів зберігаються в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти впродовж п'яти років.

 

Заступник директора
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали