ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 07.07.2011 р. N 422

Про затвердження Положення про надання адресних соціальних допомог пенсіонерам, інвалідам та малозабезпеченим громадянам міста Житомира

З метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян міста, зниження рівня бідності, забезпечення цільового використання коштів міського бюджету та на виконання Програми соціального захисту населення міста на 2008 - 2012 роки, затвердженої рішенням міської ради від 13.01.2009 N 847, та відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про надання адресних соціальних допомог пенсіонерам, інвалідам та малозабезпеченим громадянам міста Житомира згідно з додатком.

2. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Петренко Л. В.) забезпечувати оформлення документів для надання адресних соціальних допомог пенсіонерам, інвалідам та малозабезпеченим громадянам міста Житомира.

3. Житомирському міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради (Сахневич А. О.) забезпечувати надання вживаного одягу та побутових послуг перукаря, ремонту одягу та взуття пенсіонерам, інвалідам та малозабезпеченим громадянам міста Житомира.

4. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 25.02.2010 N 104 "Про затвердження Положення про надання адресної допомоги малозабезпеченим громадянам міста Житомира в новій редакції",від 14.01.2010 N 4 "Про затвердження в новій редакції Положення про надання натуральної допомоги продуктами харчування, вживаним одягом та у вигляді побутових послуг перукаря, ремонту одягу та взуття пенсіонерам, інвалідам всіх категорій та малозабезпеченим громадянам міста Житомира", від 28.01.2010 N 32 "Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста Житомира в новій редакції", від 24.01.2008 N 69 "Про затвердження Положення про організацію безоплатного харчування соціально малозахищених верств населення міста Житомира", від 09.09.2010 N 640 "Про внесення змін в пункт 9 додатка до рішення міськвиконкому від 14.01.2010 N 4" (Рішення N 640),від 24.03.2011 N 203 "Про внесення змін в додаток до рішення міськвиконкому від 14.01.2010 N 4" (Рішення N 203).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочковського О. М.

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

М. П. Боровець

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
07.07.2011 N 422

ПОЛОЖЕННЯ
про надання адресних соціальних допомог пенсіонерам, інвалідам та малозабезпеченим громадянам міста Житомира

Дане Положення спрямоване на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист - забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму шляхом надання адресної соціальної допомоги пенсіонерам, інвалідам та малозабезпеченим громадянам міста Житомира.

1. Загальні положення

1.1. Положення про надання адресних соціальних допомог пенсіонерам, інвалідам та малозабезпеченим громадянам міста Житомира передбачає порядок та умови надання громадянам міста Житомира допомоги з урахуванням вимог Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку", Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Закону України "Про соціальні послуги" та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.2. Право на отримання адресних соціальних допомог мають громадяни, які зареєстровані на території міста Житомира.

2. Види адресних соціальних допомог

2.1. Відповідно до цього Положення надаються наступні види адресних соціальних допомог:

2.1.1. Одноразова грошова допомога;

2.1.2. Допомога вживаним одягом, побутовими послугами перукаря, ремонтом одягу та взуття;

2.1.3. Безоплатне харчування.

3. Одноразова грошова допомога

3.1. Одноразова грошова допомога може бути надана один раз на рік, громадянам, які тимчасово потрапили в скрутне матеріальне становище, в зв'язку з хворобою та з інших причин, а також потерпілим від стихійного лиха, пожежі, що підтверджено відповідними документами, у яких сукупний дохід на одного члена сім'ї в розрахунку на місяць складає, як правило, до 115 % встановленого законодавством прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на момент прийняття розпорядження міського голови.

3.2. Для надання одноразової грошової допомоги громадяни подають до управління праці та соціального захисту населення міської ради такі документи: заяву, документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї, довідку про склад сім'ї, декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї), довідки про доходи за попередні три місяці всіх членів сім'ї, а в разі необхідності - інші документи, що відповідають суті заяви згідно з додатком 1, 3, 4 (додається до оригіналу).

Звернення громадян, відповідно до поданих документів щодо надання одноразової грошової допомоги узагальнюється актом обстеження умов проживання сім'ї заявника.

Непрацюючі громадяни, що звернулися за наданням одноразової грошової допомоги подають копію трудової книжки.

3.3. Виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім'ї, одноразова грошова допомога може надаватися, як виняток, незалежно від розміру сукупного доходу на одного члена сім'ї з усіма соціальними виплатами та іншими доходами, за розпорядженням міського голови на підставі висновків комісії виконавчого комітету з питань надання матеріальної допомоги та акта обстеження умов проживання сім'ї заявника.

3.4. В окремих випадках, (необхідність лікування, різке погіршення матеріального стану та інше), може бути розглянуто, як виняток, питання повторного виділення одноразової грошової допомоги з врахуванням попередньої суми отриманих коштів протягом календарного року на підставі пакету документів, передбачених пунктом 3.2 даного Положення за розпорядженням міського голови, на підставі висновків комісії виконавчого комітету з питань надання матеріальної допомоги та акта обстеження умов проживання сім'ї заявника.

4. Допомога вживаним одягом, побутовими послугами перукаря, ремонту одягу та взуття

4.1. Допомога вживаним одягом, побутовими послугами перукаря, ремонту одягу та взуття надається громадянам, які тимчасово потрапили в скрутне матеріальне становище, в зв'язку з хворобою та з інших причин, а також потерпіли від стихійного лиха, пожежі, що підтверджено відповідними документами, у яких сукупний дохід на одного члена сім'ї складає, як правило, до 130 % встановленого законодавством прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на момент прийняття розпорядження.

4.2. Допомога вживаним одягом надається, як правило, 1 раз на рік, побутові послуги перукаря надаються не більше 1 разу в квартал, ремонт одягу - до 5 одиниць на рік та ремонт взуття - до 2 пар на рік.

4.3. Побутові послуги та допомога вживаним одягом може бути надана також тим громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі, тимчасово потрапили в скрутне матеріальне становище в зв'язку з хворобою, смертю близьких або з інших причин, що повинно бути підтверджено відповідними документами, незалежно від розміру сукупного доходу на одного члена сім'ї з усіма соціальними виплатами та іншими доходами, за розпорядженням міського голови на підставі висновків комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання матеріальної допомоги та акта обстеження умов проживання сім'ї заявника.

4.4. Для надання допомоги вживаним одягом, побутовими послугами перукаря, ремонту одягу та взуття громадяни подають до управління праці та соціального захисту населення міської ради такі документи: заяву, документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї, довідку про склад сім'ї, декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї), довідки про доходи за попередні три місяці всіх членів сім'ї, а в разі необхідності - інші документи, що відповідають суті заяви згідно з додатком 2, 3, 4 (додається до оригіналу).

Побутові послуги перукаря надаються, у разі потреби, за зверненням громадян, які потребують такої допомоги на підставі заяви та акта обстеження умов проживання.

Непрацюючі громадяни, що звернулися за наданням допомоги вживаним одягом та побутовими послугами перукаря, ремонту одягу та взуття подають копію трудової книжки.

4.5. Виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім'ї, допомога вживаним одягом може надаватися, як виняток, повторно на підставі пакету документів, передбачених пунктом 4.4. даного Положення та акта обстеження умов проживання сім'ї заявника.

5. Безоплатне харчування

5.1. Безоплатне харчування надається упродовж одного місяця один раз на рік малозабезпеченим громадянам, які тимчасово потрапили в скрутне матеріальне становище, в зв'язку з хворобою та з інших причин, а також потерпілим від стихійного лиха, пожежі, що підтверджено відповідними документами, у яких сукупний дохід на одного члена сім'ї складає, як правило, до 115 % встановленого законодавством прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на момент звернення.

5.2. Для отримання безоплатного харчування громадяни подають до управління праці та соціального захисту населення міської ради такі документи: заяву, документ, що посвідчує особу, довідки про доходи за попередні три місяці, а в разі необхідності - інші документи, що відповідають суті заяви, згідно з додатком 1, 3, 4.

5.3. Для надання безоплатного харчування складаються списки громадян на підставі клопотань громадських організацій ветеранів та інвалідів міста, лікувальних установ, Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), особистих звернень громадян тощо.

5.4. Комісія виконавчого комітету міської ради з питань надання матеріальної допомоги щомісячно визначає кількість днів та надає висновки міському голові для прийняття розпорядження про надання безоплатного харчування.

5.5. Громадянам, які звернулися до управління праці та соціального захисту населення міської ради, видаються талони на безоплатне харчування, про що проводиться реєстрація в книзі обліку.

5.6. Підприємства громадського харчування щоденно складають акт на видачу гарячих обідів у відповідності до представлених талонів і списків, які підписуються відповідальними працівниками управління праці та соціального захисту населення, підприємств громадського харчування та представниками громадських організацій у разі харчування членів цих організацій.

5.7. Використані талони після складання відповідного акта підлягають списанню.

5.8. Підприємства громадського харчування подають до управління праці та соціального захисту населення міської ради до 1 числа місяця наступного за звітним акт реалізації обідів за попередній місяць.

5.9. Контроль за дотриманням технологічних норм приготування обідів здійснюється відділом торгівлі, громадського харчування та сфери послуг департаменту власності та ринкового регулювання міської ради.

5.10. Контроль за наданням безоплатного харчування здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення міської ради спільно з громадськими організаціями міста, у разі харчування членів цих організацій.

6. Умови, за яких може бути відмовлено в наданні адресних соціальних допомог

6.1. Адресні соціальні допомоги не надаються у разі, коли: працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за наданням адресної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку);

6.2. За наявності обставин, передбачених в абзаці другому пункту 6.1, адресні соціальні допомоги можуть бути надані у разі, коли:

6.2.1. У малозабезпеченій багатодітній сім'ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку);

6.2.2. У складі сім'ї є інвалід;

6.2.3. Неможливість отримання будь-яких джерел для існування, пов'язана з тривалою хворобою одного або кількох членів сім'ї.

7. Покриття витрат для фінансування адресних соціальних допомог

7.1. Фінансування витрат для надання адресних соціальних допомог здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

8. Інші випадки надання адресних соціальних допомог

8.1. У разі подання заяви підопічними Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради на отримання адресних соціальних допомог керівник вищезазначеної установи піднімає клопотання про надання адресних соціальних допомог підопічним перед міським головою та забезпечує формування пакету документів, визначених пунктами 3.2, 4.4 та 5.2 даного Положення.

8.2. В разі розгляду клопотань "Житомирського обласного центру адаптації осіб, що втратили соціально-корисні зв'язки" при УМВС України в Житомирській області для осіб, які втратили соціально-корисні зв'язки, необхідна наявність довідки про звільнення з місць позбавлення волі.

9. Виплата одноразової грошової допомоги

9.1. Одноразова грошова допомога виплачується згідно поштового переказу через державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" за місцем проживання одержувача допомоги з урахуванням відсотків поштового збору від наданої суми виплати.

9.2. Одноразова грошова допомога може бути виплачена через відділення банків шляхом перерахування на особовий рахунок одержувача допомоги, відповідно до договору між головним розпорядником коштів та юридичною особою-постачальником послуг з урахуванням відсотків комісійного збору від наданої суми виплати. Особовий рахунок відкривається громадянином, який звернувся за наданням допомоги, самостійно.

10. Облік одержувачів адресних соціальних допомог

10.1. З метою ведення обліку сімей - одержувачів адресних соціальних допомог, забезпечення контролю за правильністю і своєчасністю її надання, а також для організації нормативно-довідкової інформації забезпечується ведення єдиної обліково-інформаційної системи.

10.2. Єдина обліково-інформаційна система одержувачів адресної соціальної допомоги формується спеціалістами управління праці та соціального захисту населення міської ради та використовується з додержанням вимог Закону України "Про інформацію" та інших нормативно-правових документів.

11. Рішення про надання адресних соціальних допомог

11.1. Питання щодо надання адресних соціальних допомог розглядаються на засіданні комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання матеріальної допомоги, яка правомочна розглядати питання при наявності більшості членів комісії від загального складу шляхом індивідуального визначення підстав і ступеня потреби громадян.

11.2. Міський голова видає розпорядження про надання одноразової грошової допомоги, безоплатного харчування та допомоги вживаним одягом, побутовими послугами перукаря, ремонту одягу та взуття на основі висновків комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання матеріальної допомоги.

11.3. При відмові у наданні адресних соціальних допомог комісією виконавчого комітету міської ради з питань надання матеріальної допомоги, управління праці та соціального захисту населення міської ради упродовж 10-ти днів після розгляду заяви письмово повідомляє громадян про причини відмови.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали