НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

01.12.2011

м. Київ

N 689

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2012 р. за N 98/20411

Про затвердження Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

Відповідно до статті 14 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" та Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012, що додається.

2. Доручити Департаменту ліцензування та радіочастот разом з Юридичним управлінням в установленому законодавством порядку подати рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті НКРЗ та в журналі "Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв'язку України" (офіційне видання) після державної реєстрації.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до 01.09.2012.

 

Голова

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної митної
служби України

І. Г. Калєтнік

Голова Антимонопольного
комітету України

В. Цушко

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. І. Нетудихата

Міністр внутрішніх
справ України

В. Ю. Захарченко

Голова Національної ради
України з питань телебачення
і радіомовлення

В. Манжосов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
01.12.2011 N 689

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2012 р. за N 98/20411

ПОЛОЖЕННЯ
про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до вимог Законів України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон), "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" та інших нормативно-правових актів і визначає спрощену процедуру розгляду і надання іноземним користувачам радіочастотного ресурсу України - призначеним особам (УЄФА, компанії та їх відповідні працівники, посадові особи, представники або посадові особи асоціацій - членів УЄФА, члени делегацій від кожної національної футбольної асоціації, які беруть участь у чемпіонаті, комерційні партнери та їх відповідні працівники, представники засобів масової інформації або будь-яка інша особа, акредитована УЄФА у зв'язку з проведенням чемпіонату) дозволів на ввезення з-за кордону та експлуатацію на території України радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) для телекомунікаційного забезпечення подій, пов'язаних з проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (далі - Євро-2012).

1.2. До РЕЗ, призначених для забезпечення підготовки та проведення Євро-2012, згідно зі статтею 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року в Україні" застосовується спрощений порядок митного оформлення. Пропуск через митний кордон та митне оформлення РЕЗ, призначених для забезпечення підготовки та проведення Євро-2012, які ввозяться призначеними особами на період підготовки та проведення Євро-2012, здійснюється без подання дозволів на ввезення РЕЗ.

1.3. Це Положення не поширюється на порядок ввезення з-за кордону та експлуатації РЕЗ на території України для потреб, не пов'язаних з Євро-2012, які здійснюються відповідно до статей 29, 42, 43 Закону та рішень НКРЗ від 05.02.2009 N 1338 "Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.03.2009 за N 242/16258, і від 12.08.2005 N 46 "Про затвердження Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2005 за N 963/11243.

1.4. Дозволи на експлуатацію РЕЗ надає Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) на платній основі.

1.5. Дозволи на експлуатацію РЕЗ на період підготовки та проведення Євро-2012 видаються на заявлений заявником термін, але кінцевий строк дії дозволу на експлуатацію РЕЗ не повинен бути пізніше 31.08.2012.

1.6. Дозволи на експлуатацію РЕЗ оформляються окремо на кожний РЕЗ для кожного окремого регіону відповідно до адміністративно-територіального устрою України, в якому розташовано відповідний стадіон, або для декількох чи всіх зазначених регіонів, якщо це буде визначено в заяві та за наявності технічної можливості.

1.7. Вартість робіт (послуг), пов'язаних з оформленням іноземним користувачам дозволів на експлуатацію в Україні РЕЗ на період проведення Євро-2012, визначається відповідно до розділу III Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, затверджених рішенням НКРЗ від 11.12.2008 N 1256, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за N 1238/15929.

II. Порядок видачі дозволів на експлуатацію РЕЗ

2.1. Для отримання дозволу на експлуатацію РЕЗ заявник направляє до УДЦР рекомендованим листом з описом вкладення, факсом або на електронну пошту заяву про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ (далі - заява). Заяви можуть подаватися українською або англійською мовою.

Форми заяви для отримання дозволу на експлуатацію РЕЗ наведено в додатках 1 - 5.

2.2. Перелік радіоелектронних засобів, для експлуатації яких на період підготовки та проведення Євро-2012 іноземним користувачам необхідно отримувати дозвіл на експлуатацію, наведено в додатку 6.

2.3. Перелік радіоелектронних засобів, на експлуатацію яких на період підготовки та проведення Євро-2012 іноземним користувачам не потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію РЕЗ, наведено в додатку 7.

2.4. До заяви додаються:

копія свідоцтва (сертифіката) про реєстрацію іноземного користувача радіочастотного ресурсу України - власника РЕЗ;

переклад свідоцтва (сертифіката) про реєстрацію іноземного користувача радіочастотного ресурсу України - власника РЕЗ на українську або англійську мову (якщо свідоцтво (сертифікат) оформлено іншою мовою).

2.5. Для забезпечення УДЦР своєчасного розгляду заяв та видачі дозволів на експлуатацію заяви подаються до 15.04.2012.

2.6. При розгляді заяви у випадку виявлення неточностей або помилок її заповнення УДЦР може звернутися до заявника за додатковою (уточнюючою) інформацією.

2.7. УДЦР приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію заявленого РЕЗ протягом 30 календарних днів від дня реєстрації відповідної заяви в УДЦР. Протягом зазначеного строку УДЦР надсилає заявнику рахунок на оплату робіт з підготовки й оформлення дозволу на експлуатацію РЕЗ або мотивовану відмову у видачі дозволу.

Рахунок заявнику направляється поштою, електронною поштою або факсом - на бажання заявника.

2.8. УЄФА може визначити та надати УДЦР для врахування при прийнятті рішення про видачу дозволу перелік пріоритетних користувачів певних смуг (номіналів) радіочастот.

2.9. Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на експлуатацію РЕЗ є:

2.9.1. Невідповідність заявлених параметрів РЕЗ основним загальним стандартам радіотехнології.

2.9.2. Незабезпечення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ.

2.9.3. Відсутність вільного радіочастотного ресурсу для заявлених РЕЗ.

2.10. Дозвіл на експлуатацію РЕЗ направляється заявнику поштою на зазначену ним у заяві адресу не пізніше ніж через три дні після надходження оплати за відповідним рахунком. На бажання заявника (іноземного користувача) дозвіл на експлуатацію РЕЗ він може отримати в УДЦР особисто, через уповноважений ним орган чи особу.

2.11. Дозвіл на експлуатацію РЕЗ оформлюється на бланку, який є документом суворої звітності. Зміст дозволів на експлуатацію РЕЗ різних радіотехнологій наведено в додатках 8 - 12.

2.12. Дозвіл на експлуатацію РЕЗ підписується начальником УДЦР або уповноваженою ним особою, засвідчується печаткою та маркується відповідним стікером або суперстікером УЄФА (додаток 13) залежно від території, на якій дозволено експлуатацію РЕЗ.

III. Правила користування радіочастотним ресурсом України під час підготовки та проведення Євро-2012 і контроль за їх дотриманням

3.1. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), за участю УДЦР, який здійснює радіочастотний моніторинг.

3.2. Іноземні користувачі, що експлуатують з порушенням законодавства про радіочастотний ресурс України (без відповідного дозволу на експлуатацію, з порушенням особливих умов дозволу на експлуатацію, створюють радіозавади) РЕЗ, зазначений у переліку радіоелектронних засобів, для експлуатації яких на період підготовки та проведення Євро-2012 іноземним користувачам необхідно отримувати дозвіл на експлуатацію (додаток 6), за приписом уповноважених посадових осіб НКРЗІ повинні в установлений приписом строк усунути виявлені порушення або припинити експлуатацію РЕЗ.

3.3. У разі виявлення факту експлуатації РЕЗ без дозволу на експлуатацію після надання відповідного припису уповноважені посадові особи НКРЗІ складають щодо іноземного користувача протокол про адміністративне правопорушення та протягом 5 днів направляють його до суду для вжиття заходів, передбачених законодавством України.

3.4. Експлуатація РЕЗ іноземними користувачами на території України під час підготовки та проведення Євро-2012 здійснюється з дотриманням таких правил:

експлуатація РЕЗ іноземним користувачем не повинна створювати радіозавад іншим РЕЗ іноземних користувачів та користувачів радіочастотного ресурсу України;

експлуатація пересувних земних станцій супутникового зв'язку для передачі телевізійних репортажів з місця подій може здійснюватися на відстані не ближче 5 км від адміністративних меж будь-якого аеропорту (аеродрому);

експлуатація іноземними користувачами РЕЗ з дотриманням параметрів випромінювання, встановлених дозволом на експлуатацію, та особливих умов дозволу на експлуатацію. У разі отримання від НКРЗІ припису про усунення порушення зазначених у дозволі параметрів випромінювання або особливих умов дозволу іноземний користувач повинен припинити експлуатацію РЕЗ до приведення у відповідність РЕЗ дозволу на експлуатацію;

у випадку створення радіозавад іншим РЕЗ іноземний користувач повинен негайно вжити необхідних заходів щодо їх усунення, а у разі неможливості - припинити експлуатацію РЕЗ, що створює радіозавади;

власник РЕЗ зобов'язаний допускати уповноважених посадових осіб НКРЗІ та працівників УДЦР для проведення перевірки і неухильно виконувати їх вимоги стосовно усунення порушень умов користування радіочастотним ресурсом, а також особливих умов дозволу на експлуатацію РЕЗ;

експлуатація РЕЗ у зоні стадіонів дозволяється за умови наявності відповідного дозволу на експлуатацію і спеціального маркування цих РЕЗ стікерами УЄФА (додаток 13).

3.5. Анулювання дозволу на експлуатацію РЕЗ здійснює НКРЗІ відповідно до законодавства України.

3.6. Підставами для прийняття рішення про анулювання дозволу на експлуатацію є:

акт про невиконання іноземним користувачем законних вимог (приписів) уповноважених посадових осіб НКРЗІ;

акт про повторну відмову іноземного користувача в допуску уповноважених посадових осіб НКРЗІ для проведення перевірки, а також про вчинення інших перешкод, які не дозволяють здійснювати перевірку в повному обсязі;

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих іноземним користувачем для отримання дозволу на експлуатацію РЕЗ.

IV. Порядок допуску РЕЗ за периметр стадіону

4.1. З метою полегшення контролю та забезпечення безпеки щодо допуску на стадіони дозволеного радіоелектронного обладнання під час проведення матчів Євро-2012 у визначені зони стадіонів допускається лише те обладнання, що має відповідне позначення стікерами УЄФА.

4.2. Стікери УЄФА (додаток 13) поділяються на такі типи:

дозволено користування радіообладнанням на всіх визначених стадіонах в Україні та Польщі (суперстікер УЄФА);

дозволено користування радіообладнанням на всіх стадіонах України;

дозволено користування радіообладнанням на конкретному стадіоні України;

дозволено користування радіообладнанням за межами стадіонів України.

4.3. Виготовлення та передачу УДЦР необхідної кількості стікерів забезпечує УЄФА.

4.4. Користувачі РЕЗ при вході в зону стадіону повинні пройти в спеціальних пунктах технічного контролю РЕЗ перевірку характеристик РЕЗ та їх позначення відповідними стікерами УЄФА.

4.5. Умовами позначення РЕЗ відповідним стікером УЄФА є:

наявність дозволу на експлуатацію РЕЗ, визначених переліком радіоелектронних засобів, для експлуатації яких на період підготовки та проведення Євро-2012 іноземним користувачам необхідно отримувати дозвіл на експлуатацію (додаток 6);

наявність права допуску за периметр відповідного стадіону конкретного РЕЗ та користувача цього РЕЗ;

відповідність технічних характеристик РЕЗ визначеним дозволом на експлуатацію або технічним характеристикам, визначеним переліком радіоелектронних засобів, на експлуатацію яких на період підготовки та проведення Євро-2012 іноземним користувачам не потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію РЕЗ (додаток 7).

4.6. Стікер УЄФА наноситься на нерозбірну частину РЕЗ у місці, зручному для його візуальної ідентифікації.

Для ідентифікації дозволених до експлуатації пересувних земних станцій супутникового зв'язку для передачі телевізійних репортажів з місця подій (SNG-станція) стікер УЄФА наноситься на лобовому склі автомобіля, в якому змонтовано цю станцію, в місці, зручному для огляду.

4.7. Створення та технічне оснащення спеціальних пунктів технічного контролю РЕЗ забезпечує УДЦР. Технічна перевірка характеристик РЕЗ та їх позначення стікерами УЄФА здійснюються безкоштовно фахівцями УДЦР спільно з представниками правоохоронних органів.

4.8. Допуск акредитованих УЄФА мовників за внутрішній периметр стадіону здійснюється в такому порядку:

4.8.1. Не менш ніж за 2 тижні до першого матчу УДЦР перевіряє електромагнітну обстановку на стадіоні та в прилеглих до нього зонах в смугах радіочастот, запланованих для присвоєнь РЕЗ призначених осіб.

4.8.2. За день до початку першого матчу Євро-2012 починають працювати спеціальні пункти технічного контролю РЕЗ, розташовані між зовнішнім та внутрішнім периметрами стадіону, в яких здійснюються перевірка характеристик РЕЗ, що будуть допускатися за внутрішній периметр стадіону, та їх позначення відповідними стікерами УЄФА.

4.8.3. За 15, 10 та 5 днів до початку першого матчу проводиться перевірка технічних характеристик та позначення відповідними стікерами УЄФА РЕЗ служб забезпечення: пожежної охорони, міліції, швидкої медичної допомоги та інших.

4.8.4. У день матчу представники служб безпеки УЄФА здійснюють перевірку на входах за внутрішній периметр стадіону наявності на радіообладнанні відповідних стікерів УЄФА і пропуск за внутрішній периметр стадіону лише обладнання, що має відповідний стікер.

4.9. Державний нагляд за дотриманням іноземними користувачами правил експлуатації РЕЗ під час підготовки та проведення Євро-2012 здійснюється НКРЗІ та правоохоронними органами відповідно до чинного законодавства України.

 

Директор Департаменту
ліцензування та радіочастот

М. Сокирко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного агентства
з питань підготовки та проведення
в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року
з футболу та реалізації
інфраструктурних проектів

В. Г. Ковалевський

 

Додаток 1
до Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

 

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію
базової станції сухопутної рухомої радіослужби*

APPLICATION FORM
for issuing the permission for operation
of the base station of land mobile services*

 


Заява може бути направлена поштою, факсом та на електронну пошту:
Український державний центр радіочастот, 15-й км, просп. Перемоги, Київ, 03179, Україна; факс: +380 44 4228181; euro2012@ucrf.gov.ua

Application form can be sent by post, fax and e-mail to:
Ukrainian State Centre of Radio Frequencies, 15th km Peremogy ave., Kyiv, 03179, Ukraine; fax: +380 44 422 8181; euro2012@ucrf.gov.ua

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)
Owner of radio electronic facility (REF)

 

Місцезнаходження власника РЕЗ / поштова адреса
Location of REF's owner / postal address

 

Особа, яка відповідальна за експлуатацію
Name of person responsible for operation

 

Номер телефону, номер факсу
Telephone number, telefax number

тел.
tel.

факс
fax

Адреса електронної пошти
E-mail address

 

Дати початку і закінчення експлуатації
Dates of beginning and ending of operation

з/from

до/till

Регіон використання РЕЗ, місце встановлення (довгота/широта, у форматі WGS-84)
Region of REF's operation, location (Longitude/Latitude, in format WGS-84)

 

Ідентифікатор мережі / Network identifier

 

Назва / тип РЕЗ
Name / type of REF (model of equipment)

 

Діапазон робочих частот, МГц
Operating frequency range, MHz

 

Дуплексне рознесення, МГц / Duplex separation, MHz

 

Клас випромінювання / Class of emission

 

Максимальна потужність передавача, Вт
Maximum power of transmitter, W

 

Тип антени / Antenna type

 

Коефіцієнт підсилення антени, дБі / Antenna gain, dBi

 

Висота підвісу антени над рівнем землі, м
Antenna height above ground level, m

 

Номінали робочих частот, МГц
Nominals of operating frequencies, MHz

 

Займана смуга частот, кГц / Occupied bandwidth, kHz

 


* Для отримання дозволів на експлуатацію абонентських терміналів додається окрема заява (додаток 2 ) /
in order to arrange the permissions for operation of terminal stations a separate application form is enclosed (Annex 2):

  так, на / yes, on ______ аркушах / pages ні/no

Оплату послуг за оформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ гарантую. З правилами користування радіочастотним ресурсом України ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Payment for services on issuance of permissions for REF's operation is guaranteed. I am acquainted with rules for usage of radio frequency resource of Ukraine and undertake to fulfil these rules.

П. І. Б. (друковані літери)
Name (Block-letters)

Підпис                      Дата
Signature                    Date

 

Додаток 2
до Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

 

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію абонентського (персонального) радіоелектронного засобу
сухопутної рухомої радіослужби

APPLICATION FORM
for issuing the permission for operation of the terminal (personal) radio electronic facility of land mobile service

 


Заява може бути направлена поштою, факсом та на електронну пошту:
Український державний центр радіочастот, 15-й км, просп. Перемоги, Київ, 03179, Україна;
факс: +380 44 4228181; euro2012@ucrf.gov.ua

Application form can be sent by post, fax and e-mail to:
Ukrainian State Centre of Radio Frequencies, 15th km Peremogy ave., Kyiv, 03179, Ukraine;
fax: +380 44 422 8181; euro2012@ucrf.gov.ua

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)
Owner of radio electronic facility (REF)

 

Місцезнаходження власника РЕЗ / поштова адреса
Location of REF's owner / postal address

 

Номер телефону / Telephone number

 

Адреса електронної пошти
E-mail address

 

Номер факсу / Telefax number

 

Дата початку експлуатації
Date of beginning the operation

 

Дата закінчення експлуатації / Date of ending the operation

 

N з/п

Назва / тип РЕЗ
Name / type of REFs (model of equipment)

Заводський номер РЕЗ
Serial number of REF

Діапазон робочих частот, МГц
Operating frequency range, MHz

Спосіб застосування (вожених, ношених)
Type of usage (transportable, portable)

Регіон використання (місце експлуатації) РЕЗ
Region (location) of REF's operation

Клас випромінювання
Class of emission

Максимальна потужність передавача (Вт) /
Maximum power of transmitter, W

Ідентифікатор мережі зв'язку
Network identifier

Бажані номінали частот, МГц
Requested operating frequencies, MHz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплату послуг за оформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ гарантую. З правилами користування радіочастотним ресурсом України ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Payment for services on issuance of permissions for REF's operation is guaranteed. I am acquainted with rules for usage of radio frequency resource of Ukraine and undertake to fulfil these rules.

П. І. Б. (друковані літери)
Name (Block-letters)

Підпис                       Дата
Signature                     Date

 

Додаток 3
до Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

 

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію
пересувної земної станції супутникового зв'язку

APPLICATION FORM
for issuing the permission for operation
of the transportable earth station for satellite communication

 


 

Заява може бути направлена поштою, факсом та на електронну пошту:
Український державний центр радіочастот, 15-й км, просп. Перемоги, Київ, 03179, Україна; факс: +380 44 4228181; euro2012@ucrf.gov.ua

Application form can be sent by post, fax and e-mail to:
Ukrainian State Centre of Radio Frequencies, 15th km Peremogy ave., Kyiv, 03179, Ukraine; fax: +380 44 422 8181; euro2012@ucrf.gov.ua

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)
Owner of radio electronic facility (REF)

 

Місцезнаходження власника РЕЗ / поштова адреса
Location of REF's owner /  postal address

 

Особа, яка відповідальна за експлуатацію
Name of person responsible for operation

 

Номер телефону / номер факсу
Telephone number / telefax number

тел.
tel.

факс
fax

Адреса електронної пошти
E-mail address

 

Дати початку і закінчення експлуатації
Dates of beginning and ending of operation

з/from

до/till

Назва супутникової мережі (орбітальна позиція ГСО)
Name of satellite network (GSO orbital position)

 

Регіон використання РЕЗ
Region for REF's operation

 

Назва / тип РЕЗ
Name / type of REF

 

Максимальна потужність передавача на вході антени, дБВт
Maximum power of transmitter at antenna input, dBW

 

Тип антени, розміри, м
Antenna type, dimension, m

 

Коефіцієнт підсилення антени ПРД/ПРМ, дБ:
Antenna gain in transmission/reception mode, dB:

 

Номінали робочих частот (смуг), МГц
(тип поляризації)
Nominals of operating frequencies (bands), MHz (polarization type)

у режимі передачі:
in transmission mode:

у режимі прийому:
in reception mode:

 

 

 

 

Ширина смуги та клас випромінювання(нь)
Bandwidth(s) and class(es) of emission(s)

 

 

Марка та реєстраційний номер транспортного засобу
Mark of vehicle and its registration number

 

Оплату послуг за оформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ гарантую. З правилами користування радіочастотним ресурсом України ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Payment for services on issuance of permissions for REF's operation is guaranteed. I am acquainted with rules for usage of radio frequency resource of Ukraine and undertake to fulfil these rules.

П. І. Б. (друковані літери)
Name (Block-letters)

Підпис                        Дата
Signature                      Date

 

Додаток 4
до Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

 

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію
радіоелектронного засобу широкосмугового радіодоступу

APPLICATION FORM
for issuing the permission for operation
of the radio electronic facility of broadband wireless access

 


Заява може бути направлена поштою, факсом та на електронну пошту:
Український державний центр радіочастот, 15-й км, просп. Перемоги, Київ, 03179, Україна; факс: +380 44 4228181; euro2012@ucrf.gov.ua

Application form can be sent by post, fax and e-mail to:
Ukrainian State Centre of Radio Frequencies, 15th km Peremogy ave., Kyiv, 03179, Ukraine; fax: +380 44 422 8181; euro2012@ucrf.gov.ua

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)
Owner of radio electronic facility (REF)

 

Місцезнаходження власника РЕЗ / поштова адреса
Location of REF's owner / postal address

 

Особа, відповідальна за експлуатацію
Name of person responsible for operation

 

Номер телефону / номер факсу
Telephone number / telefax number

тел.
tel.

факс
fax

Адреса електронної пошти
E-mail address

 

Дати початку і закінчення експлуатації
Dates of beginning and ending of operation

з/from

до/till

Регіон використання РЕЗ,
місце встановлення (довгота/широта)
Region for REF's operation,
location (Longitude/Latitude)

 

Назва / тип РЕЗ
Name / type of REFs / model of equipment

 

Номінали робочих частот, МГц
Nominals of operating frequencies, MHz

 

Клас випромінювання
Class of emission

 

Максимальна потужність передавача, Вт
Maximum power of transmitter, W

 

Азимут випромінювання, град.
Azimuth of emission, degrees

 

Тип антени
Antenna type

 

Коефіцієнт підсилення антени, дБі
Antenna gain, dBі

 

Висота підвісу антени над рівнем землі, м
Antenna height above ground level, m

 

Оплату послуг за оформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ гарантую. З правилами користування радіочастотним ресурсом України ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Payment for services on issuance of permissions for REF's operation is guaranteed. I am acquainted with rules for usage of radio frequency resource of Ukraine and undertake to fulfil these rules.

П. І. Б. (друковані літери)
Name (Block-letters)

Підпис                        Дата
Signature                      Date

 

Додаток 5
до Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

 

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію
радіоелектронного засобу мовлення

APPLICATION FORM
for issuing the permission for operation
of the broadcasting radio electronic facility

 


Заява може бути направлена поштою, факсом та на електронну пошту:
Український державний центр радіочастот, 15-й км, просп. Перемоги, Київ, 03179, Україна; факс: +380 44 4228181; euro2012@ucrf.gov.ua

Application form can be sent by post, fax and e-mail to:
Ukrainian State Centre of Radio Frequencies, 15th km Peremogy ave., Kyiv, 03179, Ukraine; fax: +380 44 422 8181; euro2012@ucrf.gov.ua

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)
Owner of radio electronic facility (REF)

 

Місцезнаходження власника РЕЗ / поштова адреса
Location of REF's owner/ postal address

 

Особа, яка відповідальна за експлуатацію
Name of person responsible for operation

 

Номер телефону / номер факсу
Telephone number / telefax number

тел.
tel.

факс
fax

Адреса електронної пошти
E-mail address

 

Дати початку і закінчення експлуатації
Dates of beginning and ending of operation

з/from

до/till

Назва / тип РЕЗ
Name / type of REF

 

Регіон використання РЕЗ,
місце встановлення (довгота/широта)
Region for REF's operation,
location (Longitude/Latitude)

 

Діапазон / номінали робочих частот, МГц
Operating frequency range / nominals, MHz

 

Максимальна потужність випромінювання, дБВт
Maximum radiated power, dBW

 

Клас випромінювання
Class of emission

 

Висота підвісу антени над рівнем землі, м
Height of antenna above ground level, m

 

Оплату послуг за оформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ гарантую. З правилами користування радіочастотним ресурсом України ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Payment for services on issuance of permissions for REF's operation is guaranteed. I am acquainted with rules for usage of radio frequency resource of Ukraine and undertake to fulfil these rules.

П. І. Б. (друковані літери)
Name (Block-letters)

Підпис                        Дата
Signature                      Date

 

Додаток 6
до Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

ПЕРЕЛІК
радіоелектронних засобів, для експлуатації яких на період підготовки та проведення Євро-2012 іноземним користувачам необхідно отримувати дозвіл на експлуатацію

N з/п

Види радіоелектронних засобів

Основні технічні характеристики

1

Засоби радіозв'язку стандарту PMR 446 або Digital PMR 446, радіостанції стандарту PMR/PARM ношені або вожені, в тому числі встановлені на транспортних засобах, інші аналогічні радіоелектронні засоби

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні:
446 - 446,1 МГц, 446,1 - 446,2 МГц - при потужності передавача до 0,5 Вт включно
412 - 420 МГц / 423 - 430 МГц - при потужності передавача до 5 Вт включно

2

Апаратура передавальна для радіомовлення, до складу якої входить або не входить приймальна

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні: 87,5 - 108 МГц

3

Цифрові камери та/або записувальні відеокамери, що містять у своєму складі радіомодулі бездротових мереж зв'язку

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні:
2200 - 2290 МГц - при потужності передавача до 4 Вт включно
2400 - 2483,5 МГц - при потужності передавача до 100 мВт включно
5150 - 5350 МГц, 5470 - 5670 МГц, 5725 - 5850 МГц - при потужності передавача до 200 мВт включно

4

Радіомікрофони

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні:
174 - 216 МГц, 470 - 862 МГц - при потужності передавача від 10 до 50 мВт включно

5

Пересувні земні станції супутникового зв'язку для передачі телевізійних репортажів з місця подій (SNG-станція)

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні: 5925 - 6425МГц, 13750 - 14500 МГц
Незалежно від потужності

6

Базові станції транкінгового радіозв'язку

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні: 413 - 420 МГц, 423 - 430 МГц
Потужність випромінювання: 28 - 46 дБм

7

Абонентські станції транкінгового радіозв'язку

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні: 413 - 420 МГц, 423 - 430 МГц
Потужність передавача - до 5 Вт

8

Засоби безпроводового широкосмугового радіодоступу

Смуги радіочастот, в яких дозволено застосовування в Україні: 2400 - 2483,5 МГц, 5725 - 5850 МГц

 

Додаток 7
до Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

ПЕРЕЛІК
радіоелектронних засобів, на експлуатацію яких на період підготовки та проведення Євро-2012 іноземним користувачам не потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію РЕЗ

N з/п

Радіоелектронний засіб

Дозволена частота

Дозволена потужність передавача

1

Персональний комп'ютер, ноутбук, нетбук, планшетний персональний комп'ютер, що містять у своєму складі радіомодулі для стільникових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку, у тому числі в комплекті з безпроводовим пристроєм введення даних (маніпулятор типу миша), - для забезпечення роботи УЄФА, учасників змагань, представників засобів масової інформації під час проведення Євро-2012

Без обмеження частоти випромінювання та потужності РЕЗ

Без обмеження потужності РЕЗ

2

Радіотелефон стільникового зв'язку, у тому числі смартфон, комунікатор тощо

Для систем радіозв'язку:
GSM 900,
GSM 1800,
GSM 1900,
UMTS 2100,
IMT 2000,
CDMA 450,
CDMA 800

До 2 Вт включно

3

Абонентський термінал глобальної системи рухомого супутникового зв'язку, у тому числі якщо він встановлений на транспортному засобі

Для систем радіозв'язку: Thuraya, SpaceChecker, Inmarsat, Globalstar, Iridium

До 0,5 Вт включно

Для системи радіозв'язку Euteltracs

До 2 Вт включно

4

Приймач глобальної супутникової мережі позиціонування (типу ГЛОНАСС, GPS, GALLILEO), що має або не має радіоінтерфейс передачі даних, у тому числі встановлених на транспортному засобі

Без вимог до технічних характеристик

Без вимог до технічних характеристик

5

Адаптер (термінал) радіодоступу (пристрій перетворення сигналів), що містить у своєму складі радіомодуль для стільникових мереж зв'язку або інших бездротових мереж зв'язку з інтерфейсами типу PCMCIA, ExpressCard, USB та інших

Для систем: GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 2100, IMT 2000, CDMA 450, CDMA 800, WiMAX, WiFi, Bluetoth

Без вимог до інших параметрів

6

Радіомікрофон

30,01 - 47 МГц,
66 - 74 МГц,
87,5 - 92 МГц,
100 - 108 МГц
433,05 - 434,79 МГц,
863 - 865 МГц

До 10 мВт включно

7

Кишенькові машинки для записування, відтворювання і візуального представлення даних з обчислювальними функціями (у тому числі планшетні персональні комп'ютери), що містять у своєму складі радіомодулі для стільникових мереж зв'язку або інших бездротових мереж зв'язку

Для систем: GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 2100, IMT 2000, CDMA 450, CDMA 800, WiMAX, WiFi, Bluetoth

Без вимог до інших параметрів

8

Фотокамери та фотоспалахи, що містять у своєму складі радіомодулі бездротових мереж зв'язку або радіоприймач GPS (A-GPS)

2400 - 2483,5 МГц

До 100 мВт включно

5150 - 5350 МГц,
5470 - 5670 МГц,
5725 - 5850 МГц

До 200 мВт включно

9

Радіостанція СВ-діапазону, в тому числі якщо вона встановлена на транспортному засобі

26,960 - 27,410 МГц

До 4 Вт включно

 

Додаток 8
до Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

ДОЗВІЛ N ххххх_хх_ххххххх
(PERMISSION)
на експлуатацію базової станції сухопутної рухомої радіослужби
for operation of the base station of land mobile service

Дійсний до / Valid till: хх.хх.хххх

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)
Owner of radio electronic facility (REF)

 

Місцезнаходження власника РЕЗ / поштова адреса
Location of REF's owner / postal address

 

Назва / тип РЕЗ
Name / type of REF

 

Мета ввезення / Purpose of import

код 31, забезпечення проведення ЄВРО-2012
code 31, for conducting the EURO 2012

Регіон використання РЕЗ
Region for REF's operation (Longitude/Latitude)

 

Ідентифікатор мережі
Network identifier

 

Максимальна потужність передавача, Вт
Maximum power of transmitter, W

 

Клас випромінювання
Class of emission

 

Тип антени
Antenna type

 

Коефіцієнт підсилення антени, дБі
Antenna gain, dBі

 

Висота підвісу антени над рівнем землі, м
Antenna height above ground level, m

 

Номінали робочих частот, МГц
Nominals of operating frequencies, MHz

 

Займана смуга частот
Occupied bandwidth, kHz

 

Особливі умови експлуатації / Specific conditions for operation:


Заступник начальника УДЦР
Deputy Head of the UCRF


(підпис)
(Signature)

_
(ініціали, прізвище)
(Name (Block-letters)

Дата
Date

М. П.
Seal

 

 

Додаток 9
до Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

ДОЗВІЛ N хх_хх_ххххххх
(PERMISSION)
на експлуатацію абонентського радіоелектронного засобу (РЕЗ)
for operation of the terminal station

Дійсний до / Valid till: хх.хх.хххх

Власник РЕЗ / Owner of radio electronic facility (REF)

 

Регіон використання РЕЗ
Region for REF's operation

 

Мета ввезення
Purpose of import

код 31, забезпечення проведення ЄВРО-2012 / code 31, for conducting the EURO2012

Спосіб застосування РЕЗ
Type of REF's usage

 

Ідентифікатор мережі
Network identifier

 

Назва, тип РЕЗ / REF's name, type

 

Заводський номер
Serial number

 

номінали радіочастот приймання/передавання, МГц
nominals of receiving/transmitting frequencies, MHz:
_
Посада (Position)
_
П. І. Б. (друковані літери) / (Name (Block-letters)

___________                                     М. П.
Підпис (Signature)

Дата (Date)

 

Додаток 10
до Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

ДОЗВІЛ N хх_хх_ххххххх
(PERMISSION)
на експлуатацію пересувної земної станції супутникового зв'язку
for operation of the transportable earth station for satellite communication

Дійсний до / Valid till: хх.хх.хххх

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)
Owner of radio electronic facility (REF)

 

Місцезнаходження власника РЕЗ / поштова адреса
Location of REF's owner / postal address

 

Назва / тип РЕЗ
Name / type of REF

 

Мета ввезення / Purpose of import

код 31, забезпечення проведення ЄВРО-2012 / code 31, for conducting the EURO 2012

Назва супутникової мережі (орбітальна позиція ГСО)
Name of satellite network (GSO orbital position)

 

Регіон використання РЕЗ
Region for REF's operation

 

Максимальна потужність передавача на вході антени, дБВт
Maximum power of transmitter at antenna input, dBW

 

Тип антени, розміри, м / Antenna type, dimension, m

 

Коефіцієнт підсилення антени ПРД/ПРМ, дБ
Antenna gain in transmission/reception mode, dB

 

Номінали робочих частот (смуг), МГц
(тип поляризації)
Nominals of operating frequencies (bands), MHz
(polarization type)

у режимі передачі:
in transmission mode

у режимі прийому:
in reception mode

 

(х)

 

(х)

Ширина смуги та клас випромінювання(нь)
Bandwidth(s) and class(es) of emission(s)

 

 

Марка та державний номер транспортного засобу
Mark of vehicle and its registration number

 

Особливі умови експлуатації / Specific conditions for operation:


_

Заступник начальника УДЦР
Deputy Head of the UCRF


(підпис)
(Signature)

_
(ініціали, прізвище)
(Name (Block-letters)

Дата
Date

М. П.
Seal

 

 

Додаток 11
до Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

ДОЗВІЛ N ххх_хх_ххххххх
(PERMISSION)
на експлуатацію радіоелектронного засобу широкосмугового радіодоступу
for operation of the radio electronic facility of broadband wireless access

Дійсний до / Valid till: хх.хх.хххх

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)
Owner of radio electronic facility (REF)

 

Місцезнаходження власника РЕЗ / поштова адреса
Location of REF's owner / postal address

 

Назва / тип РЕЗ
Name / type of REF

 

Мета ввезення
Purpose of import

код 31, забезпечення проведення ЄВРО-2012 / code 31, for conducting the EURO2012

Регіон використання РЕЗ,
місце встановлення (довгота/широта)
Region for REF's operation,
location (Longitude/Latitude)

 

Номінали робочих частот, МГц
Nominals of operating frequencies, MHz

 

Клас випромінювання
Class of emission

 

Максимальна потужність передавача, Вт
Maximum power of transmitter, W

 

Азимут випромінювання, град.
Azimuth of emission, degrees

 

Тип антени / Antenna type

 

Коефіцієнт підсилення антени, дБі
Antenna gain, dBi

 

Висота підвісу антени над рівнем землі, м
Antenna height above ground level, m

 

                                       Особливі умови експлуатації / Specific conditions for operation:
___________
___________
__

Заступник начальника УДЦР
Deputy Head of the UCRF


(підпис)
(Signature)


(ініціали, прізвище)
(Name (Block-letters)

Дата
Date

М. П.
Seal

 

 

Додаток 12
до Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

ДОЗВІЛ N хх_хх_ххххххх
(PERMISSION)
на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення
for operation of the broadcasting radio electronic facility

Дійсний до / Valid till: хх.хх.хххх

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)
Owner of radio electronic facility (REF)

 

Місцезнаходження власника РЕЗ / поштова адреса
Location of REF's owner / postal address

 

Назва / тип РЕЗ
Name / type of REF

 

Мета ввезення / Purpose of import

код 31, забезпечення проведення ЄВРО-2012 / code 31, for conducting the EURO 2012

Регіон використання РЕЗ,
місце встановлення (довгота/широта)
Region for REF's operation,
location (Longitude/Latitude)

 

Максимальна потужність випромінювання, дБВт
Maximum radiated power, dBW

 

Клас випромінювання
Class of emission

 

Висота підвісу антени над рівнем землі, м
Height of antenna above ground level, m

 

Діапазон / номінали робочих частот, МГц
Operating frequency range / nominals, MHz

 

Займана смуга частот, кГц
Occupied bandwidth, kHz

 

                                       Особливі умови експлуатації / Specific conditions for operation:______

Заступник начальника УДЦР
Deputy Head of the UCRF


(підпис)
(Signature)

_
(ініціали, прізвище)
(Name (Block-letters)

Дата
Date

М. П.
Seal

 

 

Додаток 13
до Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012

Вигляд стікерів УЄФА для маркування радіообладнання

1. Стікер УЄФА для Донецького стадіону

 

2. Стікер УЄФА для Київського стадіону

 

3. Стікер УЄФА для Львівського стадіону

 

4. Стікер УЄФА для Харківського стадіону

 

5. Стікер УЄФА для всіх стадіонів України
 

 

6. Стікер для радіообладнання, що
використовується за межами стадіону

 

7. Суперстікер УЄФА

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали