КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 січня 2012 р. N 22

Київ

Про затвердження Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу

Відповідно до частини одинадцятої статті 20 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2012 р. N 22

ПОЛОЖЕННЯ
про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу

1. Це Положення визначає умови, порядок надання на конкурсних засадах спортивній федерації, яка має всеукраїнський статус (далі - спортивна федерація), статусу національної та позбавлення такого статусу.

2. У цьому Положенні термін "учасник конкурсу" використовується у значенні спортивної федерації із всеукраїнським статусом, яка бере участь у конкурсі щодо надання статусу національної (далі - конкурс).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про фізичну культуру і спорт".

3. Статус національної надається лише одній спортивній федерації з відповідного виду спорту.

Статус національної спортивної федерації інвалідів надається лише одній спортивній федерації окремо для інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку.

4. Для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу утворюється комісія, що діє як постійний консультативно-дорадчий орган Держмолодьспорту (далі - комісія).

Рішення про утворення комісії приймається МОНмолодьспортом, що затверджує її кількісний і персональний склад, положення про неї.

5. Надання спортивній федерації статусу національної здійснюється згідно з такими кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу:

розвиток відповідного виду (видів) спорту на території України;

членство у відповідній міжнародній спортивній федерації, включеної до переліку, що затверджується Держмолодьспортом з урахуванням пропозицій Національного олімпійського комітету, Спортивного комітету, Національного комітету спорту інвалідів;

організація і проведення офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань;

наявність кваліфікованих кадрів (спортсмени, тренери, судді та фахівці, що мають відповідну кваліфікацію і досвід роботи);

наявність необхідної матеріально-технічної та інформаційної бази, організаційно-методичного забезпечення.

6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється комісією у засобах масової інформації і містить:

вид спорту, з якого оголошується конкурс щодо надання спортивній федерації статусу національної;

дату проведення конкурсу;

адресу, за якою приймаються документи, необхідні для участі в конкурсі (далі - документи), та строк їх подання;

номер телефону для довідок.

7. Спортивна федерація для участі в конкурсі подає протягом 30 днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу такі документи:

заява українською мовою за формою, встановленою Держмолодьспортом, що засвідчена підписом керівника, скріпленим печаткою федерації;

копія свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копія статуту спортивної федерації, засвідчена органом, який видав оригінал документа;

сертифікат або інший документ, що підтверджує членство спортивної федерації у відповідній міжнародній федерації;

довідка про розвиток відповідного виду (видів) спорту на території України та інші матеріали, що підтверджують відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам;

відомості про керівників і склад центральних статутних органів спортивної федерації.

Документи подаються представником учасника конкурсу особисто або надсилаються поштою та реєструються у відповідному журналі.

8. Розгляд документів здійснюється на засіданні комісії, яке проводиться протягом п'яти днів після закінчення строку їх подання, у присутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи. Про місце і час проведення засідання комісії Держмолодьспорт додатково повідомляє учасникам в письмовій формі.

Під час розгляду документів комісія перевіряє їх комплектність і правильність оформлення.

9. Документи, що надійшли після закінчення визначеного строку, повертаються учасникам конкурсу без розгляду.

10. Комісія має право відхилити документи у разі виявлення в них недостовірної інформації.

11. Переможцем конкурсу визначається учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам і подав усі необхідні документи.

12. Рішення про надання спортивній федерації статусу національної оголошується на відкритому засіданні комісії, на яке запрошуються уповноважені учасниками конкурсу особи.

Зазначене рішення оформляється протоколом, на підставі якого у п'ятиденний строк видається наказ Держмолодьспорту.

13. З переможцем конкурсу Держмолодьспорт укладає протягом 10 днів після видання наказу договір про співпрацю.

14. Спортивна федерація, якій надано статус національної, подає щороку до 30 листопада Держмолодьспорту звіт про стан виконання договору про співпрацю.

15. Спортивна федерація може бути позбавлена статусу національної у разі:

порушення (невиконання) умов договору про співпрацю;

виявлення недостовірної інформації в документах після надання статусу національної.

16. Рішення про позбавлення спортивної федерації статусу національної може бути оскаржене в судовому порядку.

17. Розгляд питання про позбавлення спортивної федерації статусу національної може бути ініційовано Держмолодьспортом, МОНмолодьспортом, Міноборони, МВС, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, спортивними федераціями та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

18. Оголошення про позбавлення спортивної федерації статусу національної оприлюднюється комісією в засобах масової інформації і містить:

дату проведення засідання комісії;

найменування суб'єкта, який ініціює розгляд питання щодо позбавлення спортивної федерації статусу національної;

вид спорту, який розвиває спортивна федерація, що позбавляється статусу національної;

підстави позбавлення спортивної федерації статусу національної;

адресу комісії;

номер телефону для довідок.

19. Присутність керівника спортивної федерації або уповноваженої ним особи на засіданні комісії, під час якого розглядається питання щодо позбавлення спортивної федерації статусу національної, є обов'язковою.

20. Рішення про позбавлення спортивної федерації статусу національної оголошується на відкритому засіданні комісії, на яке запрошуються уповноважені учасниками конкурсу особи.

Зазначене рішення оформляється протоколом, на підставі якого у п'ятиденний строк видається наказ Держмолодьспорту.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали