Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.12.2012

м. Київ

N 1925


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2013 р. за N 182/22714

Про затвердження Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку

Відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 2, 47 - 49 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку (далі - Положення), що додається.

2. Відповідно до пункту 6 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 04 липня 2012 року N 5042-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери" (Закон N 5042-VI) у термін до 01 березня 2013 року саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому порядку, у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом (Закон N 5042-VI) зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог зазначеного Закону.

У цьому випадку об'єднання, які раніше були зареєстровані як саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, мають подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву на їх реєстрацію як об'єднання професійних учасників фондового ринку та складену в довільній формі заяву про приведення своєї діяльності у відповідність до вимог вищезазначеного Закону (Закон N 5042-VI) за тим видом професійної діяльності учасників, який зараз об'єднує чинна саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку, а також документи, передбачені підпунктами 2 - 16 пункту 6 глави 1 розділу III Положення, затвердженого цим рішенням.

3. Вимоги пункту 3 глави 1 розділу III Положення не застосовуються до об'єднань, які на дату набрання чинності цим рішенням були зареєстровані як саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності до 01 січня 2013 року.

4. Це рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 лютого 2009 року N 125 "Про затвердження Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 25 травня 2009 року за N 458/16474 (зі змінами).

6. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

Протокол засідання Комісії
від 27 грудня 2012 р. N 59


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
27.12.2012 N 1925

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 січня 2013 р. за N 182/22714


ПОЛОЖЕННЯ
про об'єднання професійних учасників фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та до статей 2, 47 - 49 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", визначає основні засади та вимоги до функціонування об'єднань професійних учасників фондового ринку та саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

внутрішні документи об'єднання професійних учасників фондового ринку - правила і стандарти професійної діяльності на фондовому ринку об'єднання професійних учасників фондового ринку, внутрішні правила, інші внутрішні документи, які визначають порядок функціонування об'єднання професійних учасників фондового ринку, порядок виконання повноважень об'єднання професійних учасників фондового ринку відповідно до статуту та законодавства з питань фондового ринку;

внутрішні документи саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - Статут саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, внутрішні правила, інші внутрішні документи, які визначають порядок функціонування саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, порядок виконання повноважень саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку відповідно до статуту та законодавства з питань фондового ринку;

заявник - юридична особа, яка подає заяву та відповідні документи до НКЦПФР для реєстрації (анулювання реєстрації) як об'єднання професійних учасників фондового ринку або для набуття (чи позбавлення) статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку;

об'єднання професійних учасників фондового ринку (далі - ОПУ) - неприбуткове об'єднання професійних учасників фондового ринку, які провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме: з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів;

саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку (далі - СРО) - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР);

свідоцтво про реєстрацію ОПУ - документ встановленого зразка, який підтверджує факт реєстрації об'єднання професійних учасників фондового ринку;

свідоцтво про реєстрацію СРО - документ встановленого зразка, який підтверджує факт реєстрації ОПУ як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку.

3. Відсоток професійних учасників фондового ринку розраховується шляхом ділення кількості членів заявника - юридичних осіб, які провадять відповідний вид професійної діяльності, визначений частиною другою статті 16 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", на загальну кількість юридичних осіб, які провадять такий вид професійної діяльності в Україні.

Відсоток професійних учасників фондового ринку в заявника (ОПУ та СРО) повинен відповідати вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" протягом усієї діяльності, у тому числі на дату подачі заяви та на дату прийняття відповідного рішення НКЦПФР.

4. ОПУ та СРО утворюються в організаційно-правових формах, передбачених законодавством для об'єднань підприємств, діють відповідно до вимог законодавства, Статуту та Правил ОПУ і СРО відповідно.

5. ОПУ або СРО створюються за видами професійної діяльності, визначеними частиною другою статті 16 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", крім професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

II. Об'єднання професійних учасників фондового ринку

1. Умови реєстрації та анулювання реєстрації ОПУ

1. Об'єднання професійних учасників фондового ринку може об'єднувати професійних учасників, які здійснюють різні види професійної діяльності на фондовому ринку, і має бути зареєстрованим у порядку, встановленому цим Положенням, та створюється з метою захисту інтересів своїх членів.

Об'єднання може подати документи для реєстрації ОПУ за одним чи декількома видами професійної діяльності, що здійснюють члени такого об'єднання.

2. Реєстрація ОПУ та анулювання реєстрації ОПУ здійснюються за окремим рішенням НКЦПФР.

ОПУ вважається зареєстрованим з дати прийняття відповідного рішення НКЦПФР.

3. Для реєстрації ОПУ має відповідати таким вимогам:

1) повинно об'єднувати не менше 35 відсотків професійних учасників фондового ринку за кожним з видів професійної діяльності, які воно об'єднує;

2) мати статус неприбуткової організації;

3) мати затверджені та обов'язкові для виконання членами ОПУ правила і стандарти професійної діяльності на фондовому ринку;

4) мати у власності для забезпечення статутної діяльності активів у розмірі не менше 600 тисяч гривень;

5) керівник та керівники функціональних структурних підрозділів ОПУ (у разі наявності):

повинні мати сертифікат на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку України встановленого НКЦПФР зразка за тими видами професійної діяльності на фондовому ринку, за яким об'єднання має намір зареєструватися як ОПУ;

повинні мати бездоганну ділову репутацію;

не можуть перебувати у трудових відносинах із членами ОПУ та прямо або опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з членами ОПУ;

6) керівник повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років. Документами, що підтверджують стаж роботи, є трудова книжка, у разі відсутності відповідних записів у трудовій книжці - копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність стажу роботи на фондовому ринку;

7) наявність приміщення, розмір якого повинен відповідати санітарним нормам щодо площі приміщення на одного працівника;

8) наявність окремого телефонного, факсового, електронного зв'язку, у тому числі електронної пошти;

9) наявність власного веб-сайту, на якому має бути розміщена інформація, зазначена у підпункті 5 пункту 4 глави 2 цього розділу.

4. Для реєстрації ОПУ та отримання свідоцтва про реєстрацію ОПУ до НКЦПФР надаються такі документи:

1) заява про видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 1);

2) копія Статуту ОПУ, засвідчена підписом керівника та печаткою об'єднання;

3) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо розміру та складу активів ОПУ;

4) фінансова звітність, підтверджена аудитором, за попередній рік та за останній квартал, що передує поданню документів ОПУ (крім новостворених об'єднань);

5) копії документів, що підтверджують право власності ОПУ на приміщення або право користування ним, засвідчені підписом та печаткою уповноваженої особи об'єднання;

6) копії правил і стандартів професійної діяльності на фондовому ринку та положень ОПУ, засвідчені підписом та печаткою уповноваженої особи ОПУ;

7) копія рішення відповідного органу об'єднання щодо реєстрації його як ОПУ;

8) копія рішення органу державної податкової служби про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

9) перелік професійних учасників фондового ринку - членів ОПУ, яке подало документи на реєстрацію ОПУ;

10) довідка про сертифікованих осіб об'єднання професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності (додаток 2);

11) витяг з трудової книжки або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у керівника заявника стажу роботи на фондовому ринку, засвідчені в установленому законодавством порядку;

12) довідка про бездоганну ділову репутацію керівника та керівників функціональних структурних підрозділів (за наявності) заявника, складена у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів судимості за корисливі чи посадові кримінальні правопорушення, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку, фактів перебування у трудових відносинах із членами заявника та пов'язаності відносинами контролю з членами заявника;

13) відомості про накладені на об'єднання санкції за правопорушення органами державної влади (у тому числі перелік постанов, розпоряджень, рішень НКЦПФР) протягом трьох останніх років до дати подання заяви або з дати створення із зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав санкцію, причин її накладення, виду та розміру санкції, стану виконання санкції на дату подання заяви;

14) довідка щодо відповідності приміщення санітарним нормам у розрахунку на одного працівника, складена заявником у довільній формі;

15) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників в об'єднанні.

Документи, передбачені підпунктом 15 цього пункту, не подаються, якщо на дату подачі документів для реєстрації ОПУ заявник є зареєстрованим ОПУ.

5. Усі списки, переліки, відомості, висновки, що складаються заявником, а також документи, що підтверджують членство, не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника і печаткою об'єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом і печаткою об'єднання.

Зазначені вимоги не стосуються документів, які видаються або погоджуються органами державної влади, договорів на користування приміщенням та фінансової звітності.

6. За наслідками розгляду поданих документів НКЦПФР приймає одне з таких рішень:

про реєстрацію ОПУ та видачу свідоцтва про реєстрацію ОПУ. Строк дії свідоцтва є необмеженим;

про відмову в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ.

7. НКЦПФР приймає рішення про реєстрацію ОПУ та видачу свідоцтва про реєстрацію ОПУ або відмову в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ протягом 30 робочих днів від дня одержання заяви та визначених цим Положенням документів.

Протягом зазначеного строку НКЦПФР може витребувати від заявника додаткові документи, необхідні відомості для підтвердження заявленої інформації, а також здійснити перевірку заявника щодо його відповідності вимогам, встановленим пунктом 3 глави 1 цього розділу. У цьому випадку НКЦПФР може продовжити строк розгляду документів, поданих юридичною особою на набуття статусу ОПУ, на строк до 30 робочих днів.

8. Рішення НКЦПФР про реєстрацію ОПУ та видачу свідоцтва про реєстрацію ОПУ або відмову в реєстрації ОПУ і видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ публікується в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

9. Після прийняття рішення про реєстрацію ОПУ заявнику видається свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 3). Свідоцтво про реєстрацію ОПУ отримує керівник виконавчого органу ОПУ або представник заявника за виданою заявником довіреністю з пред'явленням документа, що посвідчує особу.

10. Підставою для відмови в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ є:

відсутність документів, визначених пунктом 4 цієї глави, необхідних для реєстрації ОПУ;

невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства про цінні папери, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР;

невиконання вимог пункту 3 цієї глави.

11. У рішенні про відмову в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ мають бути вказані підстави відмови.

Повідомлення про відмову в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ з обґрунтуванням причин такої відмови має бути направлене заявнику в письмовій формі протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

12. Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення НКЦПФР про відмову в реєстрації ОПУ, таке об'єднання має право повторно подати документи, визначені пунктом 4 цієї глави, для його реєстрації як ОПУ.

13. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження ОПУ протягом п'яти робочих днів з дати отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка підтверджує вказані зміни, подає до НКЦПФР заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 4).

14. Анулювання реєстрації ОПУ здійснюється за рішенням НКЦПФР у таких випадках:

на підставі відповідної заяви ОПУ;

невиконання ОПУ рішень НКЦПФР, постанов уповноважених осіб НКЦПФР;

встановлення НКЦПФР факту невідповідності ОПУ вимогам, встановленим пунктом 3 цієї глави.

15. У разі анулювання реєстрації ОПУ у випадках, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 14, заявник може подати заяву на видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 1) не раніше ніж через один рік від дати анулювання.

2. Основні повноваження, права та обов'язки ОПУ

1. Основними повноваження ОПУ є:

впровадження норм професійної етики в практичній діяльності учасників об'єднання;

розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю учасників об'єднання;

моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх документів об'єднання його учасниками.

ОПУ здійснюють повноваження відповідно до мети створення, предмету діяльності, визначених Статутом такого ОПУ.

2. ОПУ можуть виконувати інші повноваження, передбачені законом та статутом такого об'єднання, якщо передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства.

3. У процесі здійснення своєї діяльності ОПУ має право:

ініціювати вдосконалення законодавства України;

ініціювати та брати участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм з питань, пов'язаних із розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направляти до органів державної влади висновки за результатами проведених ними незалежних експертиз проектів актів;

направляти запити й одержувати в межах законодавства від органів державної влади й органів місцевого самоврядування статистичну, нормативно-технічну та іншу інформацію, необхідну для виконання ОПУ покладених на них завдань;

здійснювати контроль за членами ОПУ на відповідність їх діяльності правилам ОПУ, стандартам професійної діяльності, кодексу етики;

встановлювати правила розгляду та розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю учасників об'єднання;

від свого імені оскаржувати у встановленому законодавством порядку будь-які акти та (або) дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що порушують права й інтереси ОПУ, кожного з його учасників окремо або групи учасників;

створювати третейські суди відповідно до законодавства України.

4. ОПУ, його органи управління зобов'язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, статуту ОПУ, правил і стандартів ОПУ;

2) створювати рівні умови для вступу до ОПУ та виходу з нього будь-якого професійного учасника фондового ринку;

3) повідомляти членів ОПУ про проведення загальних зборів членів ОПУ у порядку, встановленому внутрішніми документами ОПУ;

4) надавати інформацію до НКЦПФР про дату проведення загальних зборів членів ОПУ не пізніше ніж за 30 календарних днів до їх проведення;

5) розкривати інформацію, у тому числі шляхом подання в НКЦПФР в установленому нею порядку, про:

склад членів;

прийняття нових членів до ОПУ та припинення членства в ОПУ із зазначенням підстав припинення членства в ОПУ;

умови участі в ОПУ;

структуру органів управління та їх компетенцію;

річні результати діяльності ОПУ;

подані ОПУ позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь ОПУ в інтересах своїх членів;

іншу інформацію, передбачену законодавством та правилами ОПУ;

6) письмово повідомляти НКЦПФР про проведення семінарів, презентацій, конференцій, "круглих столів" з питань фондового ринку;

7) вести облік членів ОПУ у журналі (електронному або паперовому), в якому мають бути зазначені такі дані:

найменування та код за ЄДРПОУ члена ОПУ;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-сайту члена ОПУ;

номер, дата видачі та строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;

дата набуття статусу члена ОПУ;

перелік сертифікованих осіб членів ОПУ із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката;

посади сертифікованих осіб члена ОПУ із зазначенням фактів наявності чи відсутності судимостей;

8) подавати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття відповідним органом об'єднання рішення про реорганізацію або ліквідацію ОПУ.

5. ОПУ, його органи управління не мають права:

при здійсненні своєї діяльності обмежувати конкуренцію між членами ОПУ;

здійснювати діяльність і дії, що призводять до виникнення або створюють загрозу виникнення конфлікту інтересів ОПУ з інтересами об'єднаних у його складі членів.

6. Виконання повноважень ОПУ, визначених цією главою, мають право здійснювати виключно юридичні особи, які зареєстровані як ОПУ в установленому цим Положенням порядку.

3. Членство в Об'єднанні

1. ОПУ приймає до складу своїх членів юридичних осіб, які мають відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, видану в порядку, встановленому НКЦПФР, відповідають вимогам правил ОПУ та засвідчили свою згоду виконувати правила ОПУ.

Професійні учасники фондового ринку можуть бути членами одночасно декількох об'єднань професійних учасників ринку цінних паперів.

2. Кожен член ОПУ має однаковий обсяг прав.

Член ОПУ має право:

вносити пропозиції щодо внесення змін до прийнятих документів або скасування документів ОПУ;

висувати кандидатів на керівні посади та обиратися до органів управління ОПУ;

брати участь в управлінні ОПУ в порядку, передбаченому внутрішніми документами ОПУ.

4. Вимоги до внутрішніх документів ОПУ

1. Внутрішні документи ОПУ повинні бути спрямовані на створення конкурентного фондового ринку, забезпечення практики чесного ведення діяльності на фондовому ринку членами ОПУ, підтримання належного балансу між інтересами членів ОПУ та громадськості.

2. Внутрішні документи ОПУ повинні забезпечувати представництво інтересів кожного з його членів у висуванні кандидатів на керівні посади й виборах до органів управління та участі в управлінні ОПУ.

3. Внутрішні документи ОПУ є обов'язковими для виконання всіма членами ОПУ.

4. Внутрішні документи ОПУ повинні містити положення, що зобов'язують його учасників діяти відповідно до законодавства.

5. Внутрішні документи ОПУ повинні містити:

1) порядок набуття статусу члена ОПУ та припинення статусу члена ОПУ;

2) вимоги до кандидата в члени ОПУ;

3) права і обов'язки члена ОПУ;

4) порядок ведення обліку членів ОПУ;

5) порядок надання інформації членами ОПУ;

6) кодекс професійної етики членів ОПУ;

7) порядок розгляду спорів, пов'язаних з професійною діяльністю членів ОПУ;

8) порядок контролю ОПУ за дотриманням членами ОПУ статуту та внутрішніх документів ОПУ.

6. Внутрішні документи ОПУ не повинні містити положень, що можуть призвести до:

дискримінації прав членів ОПУ або їх клієнтів;

обмежень, що перешкоджають розвитку добросовісної конкуренції або не допускають конкуренції між його членами.

5. Порядок погодження НКЦПФР правил і стандартів професійної діяльності на фондовому ринку об'єднання професійних учасників фондового ринку (змін до них)

1. ОПУ зобов'язане подавати до НКЦПФР на погодження правила і стандарти професійної діяльності на фондовому ринку (далі - Правила) та/або зміни до них, затверджені загальними зборами учасників ОПУ, у строк, який не перевищує 5 робочих днів з дати їх затвердження.

Погодження НКЦПФР Правил ОПУ (змін до них) здійснюється за окремим рішенням НКЦПФР на підставі розгляду заяви та пакета документів відповідного ОПУ.

Усі Правила ОПУ (зміни до них) подаються до НКЦПФР у двох примірниках (оригінали) і повинні бути затверджені відповідним органом ОПУ, до компетенції якого належить їх затвердження.

Кожен документ, наданий ОПУ, має бути засвідчений підписом керівника та печаткою ОПУ, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника ОПУ та печаткою ОПУ.

2. Для погодження Правил ОПУ (змін до них) до НКЦПФР подаються такі документи:

заява про погодження правил об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 5) або заява про погодження змін до правил об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 6);

обґрунтування причин прийняття Правил ОПУ (внесення змін до них);

Правила ОПУ (зміни до них);

порівняльна таблиця старої та нової редакцій Правил ОПУ з урахуванням змін (у разі надання на погодження змін до Правил).

3. За наслідками розгляду заяви та поданих документів НКЦПФР приймається рішення:

про погодження Правил ОПУ (змін до них);

про відмову в погодженні Правил ОПУ (змін до них).

4. Рішення приймається у строк, не більший за 30 робочих днів з дати одержання НКЦПФР документів.

У разі прийняття НКЦПФР рішення про погодження Правил ОПУ (змін до них) таке ОПУ має право здійснювати діяльність з урахуванням погоджених Правил ОПУ (змін до них) з дати прийняття відповідного рішення НКЦПФР. У цьому разі на обох примірниках відповідних Правил (змін до них), один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка НКЦПФР про погодження із зазначенням дати та номера відповідного рішення НКЦПФР. Обидва примірники засвідчуються підписом Голови НКЦПФР або уповноваженої посадової особи та печаткою НКЦПФР.

5. Правила ОПУ (зміни до них) застосовуються після погодження їх у НКЦПФР.

6. Підставою для відмови в погодженні Правил ОПУ (змін до них) може бути невідповідність поданих документів вимогам цього Положення або невідповідність змісту Правил ОПУ вимогам законодавства про цінні папери, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

У разі подання неповного пакета документів, перелік яких передбачено в пункті 2 цієї глави, документи не розглядаються і повертаються заявнику разом із супровідним листом НКЦПФР.

7. У разі наявності у НКЦПФР зауважень до змісту поданих документів вона має право протягом 30 робочих днів з дати прийняття заяви та документів на погодження змін до Правил ОПУ повернути заявнику документи, подані до НКЦПФР, з повідомленням про необхідність урахування таких зауважень. Після доопрацювання документи подаються до НКЦПФР у порядку, установленому пунктом 2 цієї глави.

8. У рішенні про відмову в погодженні Правил ОПУ (змін до них) мають бути вказані підстави відмови.

9. Про прийняте рішення НКЦПФР щодо погодження або відмови в погодженні Правил ОПУ (змін до них) НКЦПФР направляє до ОПУ повідомлення в письмовій формі та копію відповідного рішення НКЦПФР протягом 10 робочих днів від дати його прийняття.

III. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку

1. Набуття та позбавлення статусу СРО

1. СРО створюється відповідно до законодавства України з метою захисту інтересів своїх членів та набуває статусу СРО за певним видом професійної діяльності з дати прийняття НКЦПФР рішення про надання ОПУ статусу СРО.

2. Одне ОПУ ринку цінних паперів може набути статус СРО за одним або за декількома видами професійної діяльності на фондовому ринку.

3. Документи на набуття статусу СРО подає ОПУ, зареєстроване в порядку, встановленому цим Положенням.

4. НКЦПФР приймаються до розгляду документи на набуття статусу СРО за таким самим видом діяльності, за яким зареєстровано ОПУ.

НКЦПФР з кожного виду професійної діяльності може зареєструвати лише одну СРО.

5. Для набуття статусу СРО об'єднання професійних учасників фондового ринку мають відповідати таким вимогам:

1) об'єднувати більше 75 відсотків професійних учасників фондового ринку за одним з видів професійної діяльності;

2) статут СРО відповідає вимогам, визначеним главою 4 цього розділу;

3) наявність затверджених уповноваженим органом СРО та погоджених НКЦПФР Правил (стандартів) професійної діяльності на фондовому ринку (за відповідним видом);

4) наявність затверджених та погоджених НКЦПФР внутрішніх документів СРО (внутрішні правила СРО, інші внутрішні документи СРО) для реалізації визначених статутом об'єднання функцій;

5) керівник та заступники керівника виконавчого органу СРО, керівники структурних підрозділів, керівник юридичної служби СРО:

мати сертифікат на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку встановленого НКЦПФР зразка за тими видами професійної діяльності на фондовому ринку, які здійснюються членами такої СРО;

повинні мати бездоганну ділову репутацію;

не можуть перебувати у трудових відносинах із членами СРО та прямо або опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з членами СРО;

повинні мати стаж роботи на фондовому ринку не менше п'яти років. Документами, що підтверджують стаж роботи, є трудова книжка, у разі відсутності відповідних записів у трудовій книжці - копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність стажу роботи на фондовому ринку;

6) керівник та заступники керівника виконавчого органу СРО повинні мати вищу економічну або юридичну освіту, керівник юридичної служби СРО повинен мати вищу юридичну освіту;

7) мати у власності для забезпечення статутної діяльності активів у розмірі не менше 1 мільйона гривень;

8) наявність відокремленого приміщення від приміщень інших юридичних осіб у власності або користуванні, розмір якого повинен відповідати санітарним нормам щодо площі приміщення на одного працівника;

9) наявність охоронної сигналізації (або приміщення, що цілодобово знаходиться під охороною);

10) наявність металевих шаф для зберігання особових справ членів СРО, які мають позначку "Для службового користування";

11) наявність комп'ютерної техніки (не менше одного комп'ютера на кожного сертифікованого працівника) та ліцензованого програмного забезпечення;

12) наявність окремого телефонного, факсового, електронного зв'язку, у тому числі електронної пошти;

13) наявність власного веб-сайту, на якому має бути інформація, зазначена у підпункті 5 пункту 4 глави 2 цього розділу.

6. Для набуття статусу СРО та отримання свідоцтва про реєстрацію СРО (далі - Свідоцтво СРО) до НКЦПФР надаються такі документи:

1) заява про видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (додаток 7);

2) копія Статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою об'єднання;

3) напрями здійснення саморегулювання на найближчі 2 роки;

4) копії документів, що підтверджують право власності заявника на приміщення або право користування ним, засвідчені підписом та печаткою уповноваженої особи ОПУ;

5) оригінали або копії затверджених внутрішніх документів СРО (внутрішні правила СРО, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, інші внутрішні документи СРО) для реалізації визначених статутом об'єднання функцій, засвідчені підписом та печаткою уповноваженої особи об'єднання;

6) копія рішення відповідного органу ОПУ щодо реєстрації його як СРО;

7) фінансова звітність, підтверджена аудитором, за попередній рік та за останній квартал, що передує даті подання документів (крім новостворених об'єднань);

8) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо розміру та складу активів СРО;

9) копія рішення органу державної податкової служби про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

10) перелік професійних учасників фондового ринку - членів об'єднання, яке подало документи на отримання статусу СРО;

11) довідка про сертифікованих осіб саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності (додаток 8);

12) витяг з трудової книжки або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у керівника та заступників керівника заявника, керівників структурних підрозділів, керівника юридичної служби заявника стажу роботи на фондовому ринку, засвідчені в установленому законодавством порядку;

13) довідка про бездоганну ділову репутацію керівника та заступників керівника заявника, керівників структурних підрозділів, керівника юридичної служби заявника, складена у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів судимості за корисливі чи посадові злочини, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку, фактів перебування у трудових відносинах із членами заявника та пов'язаності відносинами контролю з членами заявника;

14) відомості про накладені на об'єднання санкції за правопорушення органами державної влади (у тому числі перелік постанов, розпоряджень, рішень НКЦПФР) протягом трьох останніх років до дати подання заяви або з дати створення із зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав санкцію, причин її накладення, виду та розміру санкції, стану виконання санкції на дату подання заяви;

15) довідка щодо наявності на балансі ОПУ комп'ютерної техніки та металевих шаф, складена в довільній формі;

16) довідка щодо відповідності площі приміщення санітарним нормам у розрахунку на одного працівника, складена заявником у довільній формі;

17) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників в об'єднанні;

18) оригінал платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію об'єднання з відміткою банку про його прийняття (копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою заявника).

Документи, передбачені підпунктом 17 цього пункту, не подаються, якщо заявник є зареєстрованим СРО на дату подачі документів для реєстрації СРО.

7. Усі списки, переліки, відомості, висновки, що складаються заявником, а також документи, що підтверджують членство, не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника та печаткою об'єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом та печаткою об'єднання.

Зазначені вимоги не стосуються договорів на користування приміщенням і фінансової звітності та документів, які видаються або погоджуються органами державної влади.

8. За наслідками розгляду поданих документів НКЦПФР може прийняти одне з таких рішень:

про надання об'єднанню статусу СРО та видачу Свідоцтва СРО. Строк дії Свідоцтва становить 5 років;

про відмову в наданні статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО.

9. Підставою для відмови в наданні статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО можуть бути:

відсутність документів, визначених пунктом 6 цієї глави, необхідних для реєстрації СРО;

невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства про цінні папери, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР;

невиконання вимог пункту 5 цієї глави.

10. У рішенні про відмову в наданні статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО мають бути вказані підстави відмови. Повідомлення про відмову в наданні статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО з обґрунтуванням причин такої відмови має бути направлене заявнику в письмовій формі протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

11. Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення НКЦПФР про відмову в наданні об'єднанню статусу СРО, таке об'єднання має право повторно подати документи, визначені пунктом 6 цієї глави, для набуття статусу СРО.

12. НКЦПФР приймає рішення про надання статусу СРО та видачу Свідоцтва СРО або відмову в наданні статусу СРО протягом 30 робочих днів від дати одержання заяви та необхідних документів до НКЦПФР.

Протягом зазначеного строку НКЦПФР може витребувати від заявника додаткові документи, необхідну інформацію для підтвердження заявленої інформації, а також здійснити перевірку заявника щодо його відповідності вимогам, встановленим пунктом 5 глави 1 розділу II. У цьому випадку НКЦПФР може продовжити строк розгляду документів, поданих ОПУ на набуття статусу СРО, на строк до 30 робочих днів.

13. Рішення НКЦПФР про надання статусу СРО та видачу Свідоцтва СРО та про відмову в наданні статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО публікується в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

14. Після прийняття рішення про надання об'єднанню статусу СРО заявнику видається Свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (додаток 9). Свідоцтво СРО отримує керівник виконавчого органу СРО або представник заявника за довіреністю, виданою заявником, з пред'явленням документа, що посвідчує особу.

15. Після надання ОПУ статусу СРО за певним видом професійної діяльності на фондовому ринку професійні учасники фондового ринку, які є членами інших ОПУ, що зареєстровані НКЦПФР за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої СРО та бути її членами протягом всього строку наявності в неї статусу СРО.

16. Через три місяці від дати набуття статусу СРО об'єднання повинно надати до НКЦПФР склад її членів.

17. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження СРО протягом п'яти робочих днів від дати отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації, яка підтверджує зазначені зміни, необхідно подати до НКЦПФР заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (додаток 10).

18. Діяльність ОПУ як СРО після закінчення строку дії Свідоцтва СРО не допускається.

19. Позбавлення статусу СРО здійснюється за рішенням НКЦПФР у таких випадках:

на підставі заяви СРО про скасування НКЦПФР Свідоцтва СРО;

невиконання СРО рішень НКЦПФР, постанов уповноважених осіб НКЦПФР;

встановлення НКЦПФР факту невідповідності СРО вимогам, встановленим пунктом 5 цієї глави.

2. Основні повноваження СРО, права та обов'язки

1. Основними повноваженнями СРО є:

1) впровадження норм професійної етики в практичній діяльності учасників об'єднання, у тому числі шляхом розробки та прийняття кодексу професійної етики та здійснення контролю за його дотриманням членами організації;

2) розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

3) впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю учасників об'єднання, у тому числі шляхом представлення інтересів членів СРО в органах державної влади, судах, інших організаціях та захист їх інтересів;

4) моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх документів об'єднання його учасниками;

5) розроблення і затвердження обов'язкових для виконання членами СРО Правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, за винятком тих Правил (стандартів), які прямо встановлені законом, у тому числі шляхом установлення вимог до професійної кваліфікації працівників СРО;

6) розроблення заходів, спрямованих на запобігання порушенням членами СРО норм законодавства та внутрішніх документів СРО, у тому числі при припиненні ними своєї професійної діяльності, зокрема шляхом подання до НКЦПФР відповідних документів щодо спроможності юридичною особою провадити професійну діяльність на фондовому ринку та щодо припинення провадження юридичною особою професійної діяльності на фондовому ринку;

7) застосування заходів дисциплінарного впливу до членів СРО у разі виявлення порушень Статуту СРО, внутрішніх документів СРО.

2. СРО може виконувати інші повноваження, передбачені законом та статутом такого об'єднання, якщо передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства, а також додатково виконувати повноваження, передбачені у відповідному рішенні НКЦПФР про делегування повноважень з регулювання фондового ринку.

3. У процесі здійснення своєї діяльності СРО має право:

1) ініціювати вдосконалення законодавства України;

2) ініціювати та брати участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм з питань, пов'язаних із розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направляти до органів державної влади висновки за результатами проведених ними незалежних експертиз проектів актів;

3) направляти запити й одержувати в межах законодавства від органів державної влади й органів місцевого самоврядування статистичну, нормативно-технічну та іншу інформацію, необхідну для виконання СРО покладених на них завдань;

4) отримувати від членів СРО інформацію, необхідну для виконання СРО своїх статутних завдань, узагальнення та формування аналітичних даних про стан відповідного сегмента фондового ринку;

5) здійснювати контроль діяльності членів СРО на відповідність правилам СРО, Правилам (стандартам) професійної діяльності на фондовому ринку (за відповідним видом), кодексу етики;

6) застосовувати такі заходи дисциплінарного впливу: попередження, тимчасове припинення членства, виключення зі складу СРО;

7) від свого імені оскаржувати у встановленому законодавством порядку будь-які акти та (або) дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що порушують права та інтереси СРО, кожного з її учасників окремо або групи учасників;

8) створювати третейські суди відповідно до законодавства України;

9) здійснювати відповідно до вимог законодавства України делеговані НКЦПФР повноваження.

4. СРО, її органи управління зобов'язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, статуту СРО, правил і стандартів СРО;

2) створювати рівні умови для вступу до СРО та виходу з неї будь-якого професійного учасника;

3) повідомляти членів СРО про проведення загальних зборів членів СРО у порядку, встановленому внутрішніми документами СРО;

4) надавати інформацію до НКЦПФР про дату проведення загальних зборів членів СРО не менше ніж за 30 днів до їх проведення;

5) розкривати інформацію, у тому числі шляхом подання в НКЦПФР в установленому нею порядку, про:

склад членів;

статут СРО, зміни до статуту;

прийняття нових членів до СРО та припинення членства в СРО із зазначенням підстав припинення членства в СРО;

санкції, застосовані до членів СРО;

умови участі в СРО;

структуру органів управління та їх компетенцію;

внутрішні документи, що регулюють діяльність СРО та зміни до них;

річні результати діяльності СРО;

подані СРО позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО в інтересах своїх членів;

іншу інформацію, передбачену правилами СРО;

перелік делегованих повноважень НКЦПФР;

6) подавати до НКЦПФР у встановленому нею порядку звіт про діяльність СРО, адміністративні дані та інформацію щодо стану виконання делегованих НКЦПФР повноважень;

7) письмово повідомляти НКЦПФР про проведення семінарів, презентацій, конференцій, "круглих столів" з питань фондового ринку;

8) у триденний строк від дати прийняття відповідних рішень надавати інформацію до НКЦПФР про застосування до членів СРО заходів дисциплінарного впливу;

9) вести облік членів СРО у журналі (електронному або паперовому), в якому мають бути зазначені такі дані:

найменування та код за ЄДРПОУ члена СРО;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-сайту члена СРО;

номер, дата видачі та строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;

дата набуття статусу члена СРО, перелік працівників - членів СРО - сертифікованих осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката, посади сертифікованих осіб СРО, факту наявності чи відсутності судимостей цих осіб;

10) подати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття її відповідним органом рішення про реорганізацію або ліквідацію СРО.

5. СРО, її органи управління не мають права:

при здійсненні своєї діяльності обмежувати конкуренцію між членами СРО;

здійснювати діяльність і дії, що призводять до виникнення або створюють загрозу виникнення конфлікту інтересів СРО з інтересами об'єднаних у її складі членів.

6. СРО несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на неї повноважень у встановленому законодавством порядку.

3. Членство у СРО

1. Членами СРО є професійні учасники фондового ринку.

СРО може приймати до складу кандидатів у члени СРО юридичних осіб, які мають намір отримати відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

2. Кожен член СРО має однаковий обсяг прав.

Член СРО має право:

вносити пропозиції щодо внесення змін до прийнятих документів або скасування документів СРО;

висувати кандидатів на керівні посади та обиратися до органів управління СРО;

брати участь в управлінні справами СРО у порядку, передбаченому внутрішніми документами СРО;

оскаржувати рішення СРО про застосування до члена СРО заходів дисциплінарного впливу:

до відповідного органу СРО, до компетенції якого належить розгляд спорів;

до НКЦПФР;

до суду у встановленому законодавством України порядку.

4. Вимоги до внутрішніх документів СРО

1. Установчим документом СРО є її статут.

2. Статут СРО повинен містити відомості про:

1) повне та скорочене найменування об'єднання українською мовою;

2) порядок скликання та проведення загальних зборів учасників СРО;

3) компетенцію загальних зборів учасників СРО;

4) склад органів СРО;

5) порядок внесення змін до статуту СРО;

6) порядок припинення об'єднання.

3. Статут СРО може містити й інші положення, що не суперечать законодавству.

4. Компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання членів органів СРО та порядок прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів СРО регулюються Статутом та/або внутрішніми документами СРО.

Виконавчий орган СРО призначається радою СРО у порядку, визначеному Статутом СРО.

5. Внутрішні документи СРО повинні бути спрямовані на створення конкурентного фондового ринку, забезпечення практики чесного ведення діяльності на фондовому ринку членами СРО, підтримання належного балансу між інтересами членів СРО та громадськості.

6. Внутрішні документи СРО повинні забезпечувати представництво інтересів кожного з її членів у висуванні кандидатів на керівні посади й виборах до органів управління та участі в управлінні СРО.

7. Внутрішні документи СРО є обов'язковими для виконання всіма членами СРО.

Внутрішні документи СРО повинні містити положення, що зобов'язують її учасників діяти відповідно до законодавства.

8. Внутрішні документи СРО повинні містити:

1) порядок набуття статусу члена СРО та припинення статусу члена СРО;

2) вимоги до кандидатів у члени СРО;

3) права і обов'язки члена СРО;

4) порядок ведення обліку членів СРО;

5) порядок надання інформації членами СРО;

6) кодекс професійної етики членів СРО;

7) порядок контролю СРО за дотриманням членами СРО внутрішніх документів СРО;

8) порядок розгляду спорів за участю членів СРО, а також порядок розгляду порушення або невиконання членами СРО вимог внутрішніх документів, стандартів, рішень СРО, який має передбачати, що перед застосуванням будь-якого заходу дисциплінарного впливу СРО інформує члена СРО про такий намір. СРО повинна надати можливість члену СРО дати відповідні пояснення.

9. Внутрішні документи СРО повинні містити вимоги щодо забезпечення членами СРО доступу до інформації для здійснення контролю з боку СРО.

10. Внутрішні документи СРО мають бути погоджені НКЦПФР.

5. Порядок погодження НКЦПФР внутрішніх документів СРО
(змін до них)

1. СРО зобов'язана подавати до НКЦПФР на погодження внутрішні документи СРО (зміни до них) у строк, який не перевищує 10 робочих днів з дати їх затвердження.

Погодження НКЦПФР внутрішніх документів СРО (змін до них) здійснюється за окремим рішенням НКЦПФР на підставі розгляду заяви та пакета документів відповідного СРО.

Усі внутрішні документи СРО (зміни до них) подаються до НКЦПФР у двох примірниках (оригінали) і повинні бути затверджені відповідним органом СРО, до компетенції якого належить їх затвердження.

Кожен документ, наданий СРО, має бути засвідчений підписом керівника та печаткою СРО, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника СРО та печаткою СРО.

2. Для погодження внутрішніх документів СРО (змін до них) до НКЦПФР подаються такі документи:

заява про погодження внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (додаток 11) або заява про погодження змін до внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (додаток 12);

обґрунтування причин прийняття внутрішніх документів СРО (змін до них);

внутрішні документи СРО (зміни до них);

порівняльна таблиця старої та нової редакцій внутрішніх документів СРО (змін до них), з урахуванням змін (у разі надання на погодження змін до них).

3. За наслідками розгляду заяви та поданих документів НКЦПФР приймається рішення:

про погодження внутрішніх документів СРО (змін до них);

про відмову в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них).

4. Рішення приймається у строк, не більший за 30 робочих днів з дати одержання НКЦПФР документів.

У разі прийняття НКЦПФР рішення про погодження внутрішніх документів СРО (змін до них) така СРО має право здійснювати діяльність з урахуванням погоджених внутрішніх документів СРО (змін до них) з дати прийняття відповідного рішення НКЦПФР. У цьому разі на обох примірниках внутрішніх документів СРО (змін до них), один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка НКЦПФР про погодження із зазначенням дати та номера відповідного рішення НКЦПФР. Обидва примірники засвідчуються підписом Голови НКЦПФР або уповноваженої посадової особи та печаткою НКЦПФР.

5. Підставою для відмови в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них) може бути невідповідність поданих документів вимогам цього Положення.

У разі подання неповного пакета документів, перелік яких передбачено в пункті 2 цієї глави, документи не розглядаються і повертаються заявнику разом із супровідним листом НКЦПФР.

6. У разі наявності у НКЦПФР зауважень до змісту поданих документів вона має право протягом 15 робочих днів від дати прийняття заяви та документів на погодження внутрішніх документів СРО (змін до них) повернути заявнику документи, подані до НКЦПФР, з повідомленням про необхідність урахування таких зауважень. Після доопрацювання документи, визначені пунктом 2 цієї глави, подаються в установленому порядку до НКЦПФР.

7. У рішенні про відмову в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них) мають бути вказані підстави відмови.

8. Про прийняте рішення НКЦПФР щодо погодження або відмови в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них) НКЦПФР направляє до СРО повідомлення в письмовій формі та копію відповідного рішення НКЦПФР протягом 10 робочих днів від дати прийняття рішення.

IV. Державне регулювання ОПУ та СРО

1. Державний нагляд і контроль за діяльністю Об'єднань і СРО

1. НКЦПФР здійснює регулювання та контроль за діяльністю СРО згідно із законодавством України.

2. НКЦПФР встановлює порядок, склад, формат та терміни подання інформації ОПУ та СРО.

3. НКЦПФР має право:

1) призначати представника для участі в засіданнях ради ОПУ та СРО, який бере участь у засіданні з правом дорадчого голосу;

2) надавати СРО обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати звіти про їх виконання;

3) порушувати питання перед загальними зборами членів ОПУ та СРО про звільнення з посад керівників ОПУ та СРО в разі виявлення у їх роботі особистої зацікавленості у вирішенні питань, що належать до компетенції ОПУ та СРО, та з метою захисту членів ОПУ та СРО, їх клієнтів, учасників фондового ринку;

4) розглядати скарги професійних учасників фондового ринку про відмову в прийнятті до складу ОПУ та СРО;

5) розглядати скарги членів СРО щодо заходів дисциплінарного впливу, застосованих до них СРО;

6) здійснювати самостійно або спільно з іншими відповідними органами перевірки СРО;

7) отримувати адміністративні дані від СРО за формою і в порядку, встановленому НКЦПФР, та здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям інформації СРО та її відповідністю встановленим вимогам;

8) отримувати інформацію від ОПУ про його діяльність та контролювати її достовірність;

9) вимагати від ОПУ та СРО усунення порушень законодавства України про цінні папери та надання необхідних документів відповідно до законодавства;

10) приймати рішення про анулювання Свідоцтва ОПУ та СРО;

11) встановлювати в межах, передбачених законодавством, обов'язкові для виконання вимоги щодо функціонування ОПУ та СРО;

12) вимагати від ОПУ та СРО дотримання затвердженого порядку ведення документації та її зберігання протягом строку, який не може бути меншим ніж 5 років;

13) у разі порушень ОПУ та СРО законодавства, Статуту, правил чи інших документів, які регламентують її діяльність, надсилати письмові вимоги про усунення виявлених недоліків чи порушень, а також застосовувати інші санкції в межах, визначених законами України;

14) узгоджувати кандидатуру Голови виконавчого органу СРО.

4. НКЦПФР у встановленому нею порядку може делегувати СРО функції та повноваження, покладені на НКЦПФР законодавством.

2. Порядок формування, ведення та користування відомостями реєстру Об'єднань і СРО

1. Формування та ведення реєстру ОПУ та СРО (далі - Реєстр) здійснюються НКЦПФР.

2. Реєстр є сукупністю відомостей про ОПУ та СРО, визначених цим Положенням, та забезпечує зберігання інформації, що міститься в Реєстрі, та її надання.

3. До Реєстру вносяться такі відомості про ОПУ або СРО відповідно:

повне найменування;

код за ЄДРПОУ;

дата проведення державної реєстрації об'єднання;

місцезнаходження (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок);

номер телефону, номер факсу, електронна, поштова адреси;

адреса веб-сайту;

прізвище, ім'я та по батькові керівника об'єднання;

номер та дата рішення органу державної податкової служби про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

номер та дата Свідоцтва, виданого НКЦПФР;

дата внесення (виключення) до (з) Реєстру;

інформація щодо кількісного складу членів за видами професійної діяльності на фондовому ринку.

4. Зміни до Реєстру вносяться відповідно до змін відомостей, які наповнюють Реєстр.

5. НКЦПФР розміщує Реєстр на своєму офіційному веб-сайті.

 

Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства

М. Лібанов


 

Додаток 1
до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАЯВА
про видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку

Прошу видати свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних
учасників фондового ринку
_
(повне найменування юридичної особи)
за видом професійної діяльності _________
_
(вказується вид професійної діяльності на фондовому ринку)

Місцезнаходження _________

Телефон _______ Телефакс __

Електронна адреса _________

До заяви додаються:

1. _______

2. _______

З Положенням про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від "___" ____ року N ___ та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України "___" ____ року за N _________, ознайомлений.


"___" ____ року

__
(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника)


 

Додаток 2
до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку


ДОВІДКА
про сертифікованих осіб об'єднання професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності

_____
(повне найменування юридичної особи)

станом на "___" ____ року

Дата складання довідки: ___

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Освіта (із зазначенням кваліфікації)

Стаж роботи на фондовому ринку

Засоби зв'язку (телефон, телефакс, e-mail)

Сертифікат (номер, дата видачі, строк дії, вид професійної діяльності на фондовому ринку)

Інформація щодо наявності (відсутності) судимості

Інформація щодо перебування у трудових відносинах з членами об'єднання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_____
(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

Додаток 3
до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку

"___" ____ року

N __________

_
_
(повне найменування об'єднання, код за ЄДРПОУ)

_
_
_
(місцезнаходження, телефон, телефакс, електронна адреса)

має право здійснювати діяльність як об'єднання професійних учасників фондового ринку за видом професійної діяльності _____
_
на території України.


Голова Національної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку

 
 
________
(підпис)

 
 
__________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 


 

Додаток 4
до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку

Прошу замінити свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку
_
                                                                             (повне найменування юридичної особи)
за видом професійної діяльності
_
                                                           (вказується вид професійної діяльності на фондовому ринку)
у зв'язку з
_
                                                                                  (вказується причина заміни свідоцтва)

Місцезнаходження

Телефон ________ Телефакс _______

Електронна адреса ______

До заяви додаються:

1. ________

2. ________


"___" ____ року

__________
(посада, підпис, прізвище, ім'я,
по батькові керівника)

Реєстраційний N ___
"___" ____ року
(дата реєстрації заяви)

 


 

Додаток 5
до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку


ЗАЯВА
про погодження правил об'єднання професійних учасників фондового ринку

_
(повне найменування заявника)

_
(місцезнаходження заявника)

Код за ЄДРПОУ ______

Телефон ___ Телефакс _ E-mail ___

Керівник ______
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Прошу погодити ___________
__
                                                                (вказуються документи, які потребують погодження)

До заяви додаються:

1. ______

2. ______


"___" ____ року
    (дата подання заяви)

_________
(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

М. П.

 


 

Додаток 6
до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку


ЗАЯВА
про погодження змін до правил об'єднання професійних учасників фондового ринку

_
(повне найменування заявника)

_
(місцезнаходження заявника)

Код за ЄДРПОУ ________

Телефон ___ Телефакс __ E-mail ___

Керівник _____
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Прошу погодити зміни до ___
_
                                                               (вказуються документи, які потребують погодження)

у зв'язку з
_
                                                                                      (вказується причина зміни)

До заяви додаються:

1. _______

2. _______


"___" ____ року
(дата подання заяви)

_________
(посада, підпис, прізвище, ім'я,
по батькові керівника)

М. П.

 


 

Додаток 7
до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАЯВА
про видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

Прошу видати свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку
_
                                                                         (повне найменування юридичної особи)
за видом професійної діяльності __________
_
                                                      (вказується вид професійної діяльності на фондовому ринку)

Місцезнаходження __

Телефон ___________ Телефакс __

Електронна адреса __________

До заяви додаються:

1. _______

2. _______

З Положенням про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від "___" ____ року N ___ та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України "___" ____ року за N _________, ознайомлений.


"___" ____ року

__________
       (посада, підпис, прізвище, ім'я,
       по батькові керівника)

Реєстраційний N ___
"___" ____ року

 


 

Додаток 8
до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку


ДОВІДКА
про сертифікованих осіб саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності

станом на "___" ____ року

Дата складання довідки: _____

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Освіта
(із зазначенням кваліфікації)

Стаж роботи на фондовому ринку

Засоби зв'язку (телефон, телефакс, e-mail)

Сертифікат
(номер, дата видачі, строк дії, вид професійної діяльності на фондовому ринку)

Інформація щодо наявності
(відсутності) судимості

Інформація щодо перебування у трудових відносинах з членами об'єднання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_____
(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

Додаток 9
до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

"___" ____ року

N __________

_
_
(найменування об'єднання, код за ЄДРПОУ)

_
_
_
(місцезнаходження, телефон, телефакс, електронна адреса)

має право здійснювати діяльність як саморегулівна організація
професійних учасників фондового ринку за видом професійної
діяльності ____
_
на території України.


Голова Національної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку

 
 
________
(підпис)

 
 
__________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 


 

Додаток 10
до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

Прошу замінити свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку
_
                                                                        (повне найменування юридичної особи)
за видом професійної діяльності __________
_
                                                      (вказується вид професійної діяльності на фондовому ринку)
у зв'язку з
_
                                                                           (вказується причина заміни Свідоцтва)

Місцезнаходження ________

Телефон _ Телефакс __

Електронна адреса ___

До заяви додаються:

1. ________

2. ________


"___" ____ року

__________
(посада, підпис, прізвище, ім'я,
по батькові керівника)

Реєстраційний N ___
"___" ____ року
(дата реєстрації заяви)

 


 

Додаток 11
до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку


ЗАЯВА
про погодження внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

_
(повне найменування заявника)

_
(місцезнаходження заявника)

Код за ЄДРПОУ

Телефон ________ Телефакс _____ E-mail ______

Керівник ______
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Прошу погодити ___________
__
                                                                    (вказуються документи, які потребують погодження)

До заяви додаються:

1. ________

2. ________


"___" ____ року
(дата подання заяви)

_________
(посада, підпис, прізвище, ім'я,
по батькові керівника)

М. П.

 


 

Додаток 12
до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку


ЗАЯВА
про погодження змін до внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

_
(повне найменування заявника)

_
(місцезнаходження заявника)

Код за ЄДРПОУ

Телефон _____ Телефакс _____ E-mail ______

Керівник _____
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Прошу погодити зміни до ___
_
                                                               (вказуються документи, які потребують погодження)

у зв'язку з
_
                                                                                     (вказується причина зміни)

До заяви додаються:

1. _______

2. _______


"___" ____ року
(дата подання заяви)

_________
(посада, підпис, прізвище, ім'я,
по батькові керівника)

М. П.

 

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали