Про затвердження Положення про обласну комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації,
Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
від 21 серпня 2017 року N 573

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області
11 вересня 2017 р. за N 99/1699

Керуючись статтями 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", абзацом першим пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 року N 458 "Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до Типового положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", затвердженого наказом Міністерства соціального захисту населення України від 30 травня 1996 року N 79, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 червня 1996 року за N 264/1289, постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року N 739 "Питання надання статусу учасника війни деяким особам" (Постанова N 739), з метою розгляду питань щодо встановлення статусу учасника війни та у зв'язку з необхідністю визначення порядку створення і діяльності обласної комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни:

1. Затвердити Положення про обласну комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", що додається.

2. Розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в газеті "Вісник Луганщини", але не раніше дня його державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області.

3. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації (Костенко О. В.) забезпечити оприлюднення цього розпорядження в газеті "Вісник Луганщини".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної держадміністрації Лішик О. П.

 

Голова обласної державної
адміністрації - керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Г. Гарбуз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
21 серпня 2017 року N 573

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області
11 вересня 2017 р. за N 99/1699

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

1. Положення про обласну комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Положення) регламентує порядок створення і діяльності обласної комісії щодо встановлення статусу учасника війни особам, які народилися до 31 грудня 1932 року включно і з поважних причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи в період Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією 1941 - 1945 років, а також працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення.

2. Обласна комісія для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Комісія) створюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова) і діє при Департаменті соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

3. Комісія керується законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, які стосуються її діяльності.

4. До складу Комісії входять фахівці департаментів Луганської обласної державної адміністрації: соціального захисту населення, фінансів, агропромислового розвитку; Державного архіву Луганської області, головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, Головного управління Національної поліції в Луганській області, Луганського обласного військового комісаріату, Управління Служби безпеки України в Луганській області, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області, Луганського комунального закладу "Обласний центр медико-соціальної експертизи" та представник громадської організації "Обласна Організація ветеранів України в Луганській області".

Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови.

Головою Комісії є заступник голови із соціальних та гуманітарних питань.

У разі потреби до діяльності Комісії можуть залучатися фахівці інших органів та служб.

5. Комісія розглядає матеріали із пропозиціями і рекомендаціями (далі - пакет документів) при виникненні спірних питань під час розгляду заяв та прийняття відповідних рішень районними, міськими комісіями обласного значення щодо встановлення статусу учасника війни особам, які:

народилися до 31 грудня 1932 року включно, у разі відсутності необхідних документів, що підтверджують факт роботи в період Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією 1941 - 1945 років;

є працівниками підприємств, установ, організацій, що брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції.

6. Комісія організовує прийняття і розгляд заяв, документів та інших доказів громадян, веде облік цих документів та приймає рішення щодо надання або відмови у наданні статусу учасника війни.

Підставою для встановлення статусу учасника війни є:

особам, зазначеним в абзаці другому пункту 5 цього Положення, - довідки, що підтверджують факт роботи в період війни, особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати, висновки медико-соціальних експертних комісій; посвідчення, атестати, характеристики, евакуаційні листи та інші документи;

особам, зазначеним в абзаці третьому пункту 5 цього Положення, - документи про безпосереднє залучення та участь працівника в забезпеченні виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Персональні дані осіб, отримані у зв'язку з реалізацією цього Положення, зберігаються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

7. Комісія уважно вивчає наданий пакет документів, бере до уваги інші докази, пропозиції та рекомендації районних, міських комісій, ураховує поважні причини, що не дають можливості громадянам їх подати.

Якщо виникає потреба у додаткових документах та доказах, що підтверджують статус заявника, Комісія робить запит до відповідних органів та служб, про що повідомляє заявника.

8. Комісія зобов'язана у 20-денний термін з дня одержання документів від районних, міських комісій прийняти рішення із спірних питань.

Рішення Комісії оформлюються за формою згідно з додатком до цього Положення.

Комісія несе відповідальність за прийняті нею рішення.

Витяги з рішень Комісії завіряються підписами голови Комісії та секретаря Комісії, скріплюються гербовою печаткою Департаменту та направляються для виконання в районні, міські комісії.

9. Організаційно-методичне керівництво Комісією здійснює Міністерство соціальної політики України.

Комісія щокварталу інформує Міністерство соціальної політики України про кількість осіб, яким протягом звітного періоду встановлено статус учасника війни відповідно до абзацу третього пункту 2, пункту 13 статті 9 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у встановленому чинним законодавством порядку.

10. Матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює Департамент.

 

Керівник апарату

І. М. Калініна

 

Додаток
до Положення про обласну комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
(абзац другий пункту 8)

Рішення
обласної комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

"___" 20__ рік

 

N ____

Встановити (відмовити в установленні) статус(у) учасника війни ______
__
(підстава)
__
__
(П. І. Б. заявника)
__

 

Голова комісії

________
(прізвище, ініціали)

М. П.

Члени комісії

________
(прізвище, ініціали)

 

 

________
(прізвище, ініціали)

 

 

________
(прізвище, ініціали)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали