Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про обласну спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.07.2019 р. N 367

Про затвердження Положення про обласну спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня

Відповідно до статті 71 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), пункту 11 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11 (Постанова N 11), пункту 1 Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року N 843, з метою координації дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, організованого та планового виконання комплексу заходів та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:

1. ЗАТВЕРДИТИ Положення про обласну спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, що додається:

2. ЗОБОВ'ЯЗУЮ голів районних державних адміністрацій, РЕКОМЕНДУЮ міським (міст обласного значення) головам затвердити відповідні положення про комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Т. в. о. голови

О. Киричук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
01 липня 2019 року N 367

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності обласної спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня (далі - Обласна комісія).

2. Обласна комісія утворюється у разі потреби для координації дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, а також організованого та планового виконання комплексу заходів та робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації (далі - НС) на регіональному рівні.

3. До утворення Обласної комісії або призначення керівника робіт з ліквідації наслідків НС організацію заходів з ліквідації наслідків НС здійснює регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

4. У разі виникнення НС регіонального рівня головою Обласної комісії призначається заступник голови обласної державної адміністрації.

5. Рішення про утворення та ліквідацію Обласної комісії, її кількісний та посадовий склад приймає голова обласної державної адміністрації у формі розпорядження.

6. До складу Обласної комісії входять працівники управління ДСНС України в області, працівники аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації наслідків НС, представники або експерти відповідних центральних органів виконавчої влади, органів влади, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

7. Обласна комісія безпосередньо взаємодіє з відповідними центрами управління в НС.

8. Робота Обласної комісії в особливий період організовується відповідно до вимог правового режиму особливого періоду.

II. Завдання та функції обласної спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня

1. Основними завданнями Обласної комісії є координація діяльності структурних підрозділів місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язану з виконанням комплексу робіт з ліквідації НС, забезпечення життєдіяльності постраждалого населення, функціонування об'єктів соціальної, комунально-побутової, промислової та аграрної сфери, проведення відновлювальних робіт.

2. Відповідно до покладеного на неї завдання основними функціями Обласної комісії є:

1) визначення першочергових заходів щодо проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні НС;

2) організація роботи щодо ліквідації НС та визначення комплексу заходів щодо ліквідації її наслідків;

3) залучення до проведення робіт з ліквідації НС та відновлювальних робіт відповідних аварійно-рятувальних, транспортних, будівельних, медичних та інших формувань;

4) внесення до відповідного місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації пропозиції стосовно виділення додаткових коштів для здійснення першочергових заходів щодо ліквідації НС;

5) вивчення ситуації, що склалася, та підготовка інформації управлінню ДСНС в області, керівництву відповідного місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про вжиття заходів реагування на НС, причини її виникнення, хід відновлювальних робіт;

6) організація роботи, пов'язаної з визначенням розміру збитків унаслідок НС, та затвердження відповідних актів;

7) організація інформування населення про стан справ, наслідки та прогноз розвитку НС, хід ліквідації та правила поведінки;

8) організація проведення моніторингу стану довкілля на території, що зазнала впливу НС;

9) здійснення прогнозу розвитку НС;

10) внесення керівництву місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації пропозиції про заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів щодо ліквідації наслідків НС та проведенні відновлювальних робіт;

11) організація надання допомоги потерпілим та сім'ям загиблих унаслідок НС;

12) виконання інших необхідних функцій з ліквідації НС у межах своїх повноважень.

III. Керівництво роботою обласної спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня та організація її діяльності

1. Керівництво роботою Обласної комісії здійснює її голова, а у разі відсутності голови - його заступник.

Працівники, залучені до роботи у складі Обласної комісії, підпорядковуються голові Обласної комісії.

2. Обласна комісія має право:

1) залучати у разі потреби в установленому порядку до роботи Обласної комісії працівників структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

2) давати структурним підрозділам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівництву підприємств, установ та організацій відповідні доручення з питань, що належать до її компетенції;

3) утворювати у разі потреби для опрацювання окремих питань, що належать до її компетенції, робочі групи із залученням до них відповідних спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками.

3. Періодичність, термін та місце проведення засідань комісії визначається її головою. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів і оформляється протоколом, що підписується головою комісії.

Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою та організацією.

4. Діяльність Обласної комісії припиняється після завершення виконання покладених на неї завдань на підставі рішення голови обласної державної адміністрації або призначення керівника робіт з ліквідації наслідків НС.

IV. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи обласної спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня

1. За особами, включеними до складу Обласної комісії, на час виконання покладених на них обов'язків зберігається заробітна плата (грошове забезпечення) за основним місцем роботи.

2. Транспортне обслуговування членів Обласної комісії на період НС здійснюється за рахунок місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

3. Організація побутового обслуговування членів Обласної комісії під час роботи в зоні НС покладається на місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, території яких знаходяться в межах цієї зони.

4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи Обласної комісії здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5. Члени Обласної комісії на період проведення робіт з ліквідації наслідків НС забезпечуються у разі потреби спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту за рахунок місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали