Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про організаційний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.05.2019 р. N 158-р

Про затвердження Положення про організаційний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 2, 5, 39, 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання пункту 3 розпорядження голови облдержадміністрації від 17 квітня 2019 року N 125-р "Про упорядкування штату працівників апарату облдержадміністрації":

1. Затвердити Положення про організаційний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 14 вересня 2018 року N 400-р "Про внесення змін до Положення про організаційний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 400-р).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Демчука О. М.

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації, виконувач
функцій і повноважень
голови облдержадміністрації

В. Бонь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
20 травня 2019 року N 158-р

ПОЛОЖЕННЯ
про організаційний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

1. Організаційний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Миколаївської обласної державної адміністрації, що створюється головою обласної державної адміністрації для організаційного та аналітичного (з питань роботи апаратів районних державних адміністрацій) забезпечення діяльності голови обласної державної адміністрації, вивчення стану організаційної роботи в апаратах районних державних адміністрацій, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, надання практичної та методичної допомоги з організаційних питань.

Відділ підпорядковується безпосередньо керівнику апарату обласної державної адміністрації.

2. Основними завданнями відділу є:

забезпечення взаємодії апарату обласної державної адміністрації з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та територіальними органами центральних органів виконавчої влади;

надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань організації управлінської роботи;

формування перспективних планів роботи обласної державної адміністрації на рік, щоквартальних планів дій обласної державної адміністрації, щомісячних планів основних заходів обласної державної адміністрації, узагальнення пропозицій з цих питань;

участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації;

участь в організаційному забезпеченні роботи колегії обласної державної адміністрації, внесення пропозицій щодо покращення її роботи;

розроблення проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, що регламентують організацію діяльності обласної державної адміністрації;

забезпечення організаційної підготовки нарад, у тому числі селекторних, та заходів, що проводяться головою обласної державної адміністрації спільно із відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації;

забезпечення розгляду звернень громадян та листів підприємств, установ, організацій, віднесених до компетенції відділу.

3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами керівника апарату обласної державної адміністрації, Регламентом Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р), Положенням про апарат Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 50-р), цим Положенням.

4. Діяльність відділу здійснюється на основі квартальних та місячних планів роботи, погоджених із керівником апарату обласної державної адміністрації.

5. Під час виконання своїх завдань і функцій відділ взаємодіє із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об'єднаннями.

6. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

7. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

з питань забезпечення взаємодії обласної державної адміністрації з Адміністрацією Президента України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України:

1) узагальнює та надає до Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України відомості про місце перебування голови обласної державної адміністрації, а також - про основні заходи, заплановані на наступний день, за участю голови обласної державної адміністрації та його заступників;

2) проводить організаційну роботу щодо участі голови обласної державної адміністрації у нарадах, що проводяться Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та центральними органами виконавчої влади. Співпрацює з цих питань із відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації;

3) здійснює організаційне вирішення питань, покладених на відділ, у зв'язку із підготовкою робочих поїздок до області Президента України та Прем'єр-міністра України;

з питань забезпечення взаємодії апарату обласної державної адміністрації із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування:

4) забезпечує взаємозв'язки обласної державної адміністрації з районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування у межах компетенції відділу;

5) здійснює збір планів проведення основних заходів у районах і містах області на наступний місяць;

6) формує за пропозиціями структурних підрозділів обласної державної адміністрації перелік питань, які пропонуються для розгляду на сесіях обласної ради;

7) формує графік чергування працівників апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, за наданою ними інформацією, на вихідні та святкові дні;

з питань надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань організації управлінської діяльності:

8) вивчає діяльність районних державних адміністрацій, надає їм методичну і практичну допомогу щодо поліпшення та вдосконалення організації управлінської діяльності з питань, які віднесені до компетенції відділу, готує відповідні довідки;

9) бере участь у проведенні методичних семінарів та нарад з відповідними категоріями працівників обласної, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, селищних та сільських рад, в тому числі об'єднаних територіальних громад, з питань, що належать до компетенції відділу;

з питань планування роботи обласної державної адміністрації:

10) опрацьовує та подає голові обласної державної адміністрації проекти перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи обласної державної адміністрації;

11) узагальнює інформації структурних підрозділів обласної державної адміністрації та готує звіт про виконання річного та квартального планів роботи обласної державної адміністрації. Надає звіт для розміщення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації;

12) здійснює оперативне планування діяльності обласної державної адміністрації. Формує план заходів обласної державної адміністрації на місяць та готує звіт щодо його виконання;

з питань підготовки та прийняття управлінських рішень, участь в організації роботи дорадчих органів:

13) спільно зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації бере участь в організаційному забезпеченні засідань колегії обласної державної адміністрації та ради регіонального розвитку Миколаївської області;

14) здійснює узагальнення пропозицій, наданих структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та забезпечує підготовку проектів планів та рішень засідань колегії обласної державної адміністрації, ради регіонального розвитку Миколаївської області, надає їх для подальшого розгляду і затвердження;

з питань розробки проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, що регламентують організацію діяльності обласної державної адміністрації:

15) готує проект Регламенту Миколаївської обласної державної адміністрації, Положення про апарат Миколаївської обласної державної адміністрації, Положення про колегію Миколаївської обласної державної адміністрації, пропозиції щодо персонального складу колегії обласної державної адміністрації, а також проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації із зазначених питань спільно зі структурними підрозділами апарату обласної державної адміністрації, структурними підрозділами обласної державної адміністрації та територіальними органами центральних органів виконавчої влади;

16) здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу обов'язків між головою обласної державної адміністрації, його першим заступником, заступниками голови та керівником апарату обласної державної адміністрації;

з питань організаційного забезпечення нарад та заходів, що проводяться за участю голови обласної державної адміністрації:

17) здійснює загальний контроль за ходом підготовки нарад, що проходять під головуванням голови обласної державної адміністрації;

18) забезпечує організаційну підготовку спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації урочистих заходів з нагоди державних і професійних свят, інших масових заходів.

Відділ виконує також інші завдання, покладені на нього головою обласної державної адміністрації, керівником апарату обласної державної адміністрації.

8. У складі відділу функціонує сектор взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, основними завданнями якого є узгодження й вирішення організаційних питань, пов'язаних із проведенням заходів за участю голови обласної державної адміністрації, надання відповідної практичної та методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у ході підготовки таких заходів, формування відповідних інформаційних матеріалів.

Безпосереднє керівництво сектором взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування здійснює завідувач сектору.

9. Відділ має право:

1) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

2) залучати спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) за дорученням керівника апарату обласної державної адміністрації здійснювати перевірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови обласної державної адміністрації в районних державних адміністраціях та структурних підрозділах обласної державної адміністрації, брати участь у нарадах, засіданнях колегій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів місцевих рад, сесіях місцевих рад.

10. Відділ очолює начальник відділу - заступник керівника апарату облдержадміністрації, який має заступника начальника відділу.

11. Начальник відділу - заступник керівника апарату облдержадміністрації, заступник начальника відділу, завідувач сектору та працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад керівником апарату обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

12. Начальник відділу - заступник керівника апарату облдержадміністрації:

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання відділом основних завдань і повноважень;

2) забезпечує розгляд та разом з іншими структурними підрозділами апарату обласної державної адміністрації попередньо розглядає вхідну і вихідну кореспонденцію, звернення громадян, які надходять на ім'я голови обласної державної адміністрації;

3) забезпечує вирішення організаційних питань щодо участі голови обласної державної адміністрації в заходах, які проводяться центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

4) планує роботу відділу, забезпечує виконання квартальних, місячних планів роботи відділу, організовує підготовку відповідних звітів;

5) визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення кваліфікації працівників;

6) організовує розроблення посадових інструкцій працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

7) організовує контроль за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу, наказів керівника апарату облдержадміністрації;

8) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації положення про відділ;

9) забезпечує організацію підготовки перспективних і поточних планів роботи обласної державної адміністрації;

10) забезпечує підготовку проектів наказів, доручень керівника апарату обласної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

11) вирішує питання взаємодії відділу з відповідними службами Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

12) здійснює координацію роботи з підготовки методичних рекомендацій для районних державних адміністрацій з окремих напрямів діяльності;

13) координує діяльність працівників відділу під час розгляду звернень громадян, листів організацій, підприємств, установ тощо;

14) вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державних службовців працівникам відділу, їх заохочення та накладення на них дисциплінарних стягнень;

15) виконує інші обов'язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації та керівником апарату обласної державної адміністрації;

16) виконує обов'язки керівника апарату обласної державної адміністрації у разі його відсутності;

17) на час відсутності начальника відділу його обов'язки з питань, що належать до компетенції відділу, виконує заступник начальника організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації.

 

Начальник організаційного відділу
апарату облдержадміністрації - заступник
керівника апарату облдержадміністрації

В. Стецька
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали