МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2011 року N 524

Про затвердження Положення про орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Михнівський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Михнівський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Михнівський", затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 05.02.2003 N 14/ДС.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 
12.12.2011 N 524

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРНІТОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "МИХНІВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орнітологічний заказник "Михнівський" (далі - Заказник) оголошено постановою Ради Міністрів УРСР від 25.02.80 N 132. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 584 "Про зміну деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про природно-заповідний фонд України" Заказник визначено як орнітологічний заказник загальнодержавного значення.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник загальною площею 450 гектарів, розташований у заплаві річки Говтва, між селами Михнівка і Фрунзівка на території М'якеньківської та Шевченківської сільських рад (далі - Землевласники) Решетилівського району Полтавської області.

1.4. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землевласників, які здійснюють в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням, а саме:

М'якеньківської сільської ради - 270 гектарів;

Шевченківської сільської ради - 180 гектарів.

1.6. Землевласники на території Заказника в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Поштові адреси Землевласників:

М'якеньківська сільська рада: с. М'якеньківка, Решетилівський район, Полтавська область, 38433;

Шевченківська сільська рада: с. Шевченкове, Решетилівський район, Полтавська область, 38450.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Основною метою створення Заказника є збереження у природному стані заплави річки Говтва, з високим рівнем обводнення, сприятливих умов для оселення, гніздування птахів, вигодівлі молоді, міграції та зимівлі багатьох видів птахів.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

охорона та збереження умов відтворення цінного в природоохоронному, науковому, естетичному та пізнавальному плані заплавного комплексу річки Говтва;

створення умов для збереження в природному стані заплави річки Говтва як місця оселення та розмноження багатьох видів птахів, у тому числі гоголь, журавель сірий, ходуличник, поручайник, кроншнеп великий, сорокопуд сірий, занесених до Червоної книги України;

збереження в природному стані заплави річки Говтва як місця проживання багатьох типових та рідкісних видів фауни, серед яких видра річкова, деркач, очеретянка прудка, п'явка медична включені до Європейського Червоного списку; горностай, гадюка степова занесені до Червоної книги України;

проведення наукових досліджень і спостережень на території Заказника;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язаних з організацією охорони Заказника;

проведення меліоративних, пошуково-розвідувальних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного та гідрохімічного режимів території, і які проводяться без відповідних наукових обґрунтувань;

турбування, знищення та відлов диких тварин, що мешкають у Заказнику, пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць та пуху тощо;

полювання на пернату дичину;

всі види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази диких тварин Заказника та умов їх існування;

знищення та зміна рослинного покриву, в тому числі випалювання очерету; розорювання, залісення та залуження ділянок Заказника без наукового обґрунтування;

засмічення та забруднення території Заказника;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок для човнів, розведення вогнищ, за виключенням місць, відведених для цього;

влаштування таборів для худоби та пташників;

промислове, науково-промислове рибальство, добування інших об'єктів водного промислу;

знаходження на території Заказника зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу, забороненими до використання;

пошкодження та знищення гідрологічних об'єктів;

підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин та будь-яке порушення ґрунтового покриву;

використання земельних та водних ділянок не за цільовим призначенням;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погоджень Мінприроди;

збір рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та занесених до Червоної книги України рослин (у тому числі водних), їх частин, квітів, плодів тощо;

пересування по акваторії Заказника на моторних плавзасобах усіх видів, їх зупинка та стоянка, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласників;

сінокосіння у весняний період до червня місяця;

рубки головного користування;

заготівля лісової підстилки, деревних соків, лікарської та технічної сировини, другорядних лісових матеріалів;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

обмежене мисливство в мисливський сезон та регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають шкоду природному комплексу, що охороняється;

сінокосіння з червня місяця;

випасання худоби на спеціально відведених ділянках;

рекреація з додержанням вимог природоохоронного законодавства.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землевласниками.

3.5. На Землевласників оформляються охоронні зобов'язання щодо дотримання режиму охорони території Заказника.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкування, тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали