МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 березня 2012 року N 184

Про затвердження Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк санаторію "Карпати"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк санаторію "Карпати", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Л. Вільдмана.

 

Міністр

М. В. Злочевський


 

Додаток


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПАРК-ПАМ'ЯТКУ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ПАРК САНАТОРІЮ "КАРПАТИ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва "Парк санаторію "Карпати" (далі - Парк-пам'ятка) оголошено постановою колегії Держкомітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи від 22.07.72 N 22. Постановою Державного комітету Української РСР по екології і раціональному природокористуванню від 30.08.90 N 18 внесено зміни щодо площі Парку-пам'ятки.

1.2. Парк-пам'ятка входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Парк-пам'ятка, загальною площею 38 гектарів розташований на території с. Карпати, 1, Мукачівського району Закарпатської області, в користуванні ДП "Клінічний санаторій "Карпати" ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Парку-пам'ятки, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Парку-пам'ятки в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Парку-пам'ятки.

1.6. Межі Парку-пам'ятки встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 89641, Закарпатська область, Мукачівський район, с. Карпати, 1, тел.: (231) 5-44-33.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Парк-пам'ятку створено з метою є охорони та збереження цінних декоративних порід дерев (сосни австрійської, сосни Веймутової, сосни кедрової, тюльпанового дерева, оцтового дерева, самшиту вічнозеленого та низки інших).

2.2. Основними завданнями Парку-пам'ятки є:

створення умов для збереження та охорони в природних умовах видів місцевої та світової флори;

проведення наукових досліджень з метою розробки заходів по поліпшенню умов існування та збереження;

підтримання загальноекологічного балансу в регіоні;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ-ПАМ'ЯТКИ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Парку-пам'ятки забороняється діяльність, що суперечить меті та завданням Парку-пам'ятки, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

пошкодження дерев, чагарників та інших рослин, що зростають на території Парку-пам'ятки;

рубки головного користування та прохідні рубки;

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Парку-пам'ятки;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу;

турбування, знищення та відлов усіх видів тварин, птахів, що мешкають на території Парку-пам'ятки, пошкодження їхніх жител, нір, гнізд інших сховищ та домівок;

випас худоби;

знаходження на території Парку-пам'ятки з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

будь-яке забруднення та засмічення території Пам'ятки природи та його водних об'єктів, порушення їхнього гідрохімічного режиму;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

розведення вогнищ поза межами місць спеціально відведених для цього;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової (господарської, естетичної) цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Парку-пам'ятки дозволяється у встановленому порядку:

проведення екскурсій та масовий відпочинок населення, догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вжиття заходів щодо запобігання самосіву, збереження композицій із дерев, чагарників і квітів, трав'яних газонів;

використання її в оздоровчих, освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

проведення заходів щодо збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Парку-пам'ятки.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку-пам'ятки здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Парк-пам'ятка охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Всі заходи, направлені на поліпшення стану унікального природного і паркового комплексів на території Парку-пам'ятки здійснюються згідно з Проектом утримання та реконструкції, затвердженим в установленому порядку.

3.6. На Землекористувача оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання режиму Парку пам'ятки.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Парку-пам'ятки здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Парку-пам'ятки тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Парку-пам'ятки проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали