Додаткова копія: Про затвердження Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Ташанський"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 березня 2013 року N 119

Про затвердження Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Ташанський"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Ташанський", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д. Д.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
21.03.2013 N 119

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПАРК-ПАМ'ЯТКУ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ТАШАНСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Ташанський" (далі - Парк-пам'ятка) оголошено Указом Президента України від 20.08.96 N 715/96 "Про оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення".

1.2. Парк-пам'ятка входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Парк-пам'ятка загальною площею 144 гектара розташований в адміністративних межах Ташанської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області Студениківського лісництва кв. 82, 83, 84 і перебуває в користуванні ДП "Переяслав-Хмельницьке лісове господарство" (далі - Землекористувач).

1.4. Парк-пам'ятка закладений у 1775 році графом П. О. Рум'янцевим-Задунайським у ландшафтному стилі з системою мальовничих ставків. У часи князя Горчакова парк зазнав значних позитивних змін, збагатився такими екзотичними породами дерев, як дуб пірамідальний, клен канадський сріблястий, гледичія, сосна Веймутова, сосна кримська, бархат амурський, ялина срібляста, каштан звичайний, каштан їстівний, туя звичайна, береза повисла, граб, клен гостролистий, берест, вільха, дуб черешчатий, акація біла, акація жовта, бересклет, сосна звичайна, ялина звичайна та багато інших дерев і кущів. У загальному рослинність парку нараховує понад 300 видів дерев та чагарників.

1.5. Землекористувач на території Парку-пам'ятки у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Парку-пам'ятки та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі Парку-пам'ятки встановлюються у натурі (на місцевості), оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Утримання та реконструкція Парку-пам'ятки проводиться за проектами, що розробляються спеціалізованими науковими та проектними установами і затверджуються органом, у підпорядкуванні якого перебуває Парк-пам'ятка, за погодженням із Мінприроди.

1.8. Адреса Землекористувача: 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Горького, 38, тел.: (04567) 5-16-10.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Парк-пам'ятку оголошено з метою охорони та збереження паркової композиції з екзотичними породами дерев, чагарників та мальовничих ставків.

2.2. Основними завданнями Парку-пам'ятки є:

забезпечення збереження і раціонального використання природних ресурсів в естетичних, виховних, природоохоронних та оздоровчих цілях;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

використання Парку-пам'ятки у виховних, наукових, естетичних, природоохоронних та оздоровчих цілях;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Парку-пам'ятки забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Парку-пам'ятки, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будь-яке будівництво, яке може вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту і не пов'язане з охороною території;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком службового транспорту Землекористувача, протипожежної техніки під час виконання ними службових обов'язків;

рубки головного користування та прохідні рубки;

розвідувальні і підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

засмічення та забруднення території Парку-пам'ятки, влаштування сміттєзвалищ;

мисливство та натаскування собак;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

меліоративні і будь-які інші роботи, які можуть призвести до зміни гідрологічного та гідрохімічного режимів;

знищення і суттєва зміна видового складу рослинного покриву без відповідних наукових обґрунтувань та погоджень у встановленому законом порядку;

знищення і пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

зберігання на території отрутохімікатів;

знищення та відлов усіх видів тварин, розорення їхніх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць та пуху, інші види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази тварин на території Парку-пам'ятки;

розведення багать;

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

надання земельних ділянок під забудову;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок заповідного об'єкта;

розорювання земель, за винятком заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Парку-пам'ятки дозволяється у встановленому порядку:

регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вжиття заходів щодо запобігання самосіву, збереження композицій із дерев, чагарників і квітів, трав'яних газонів;

санітарні рубки та рубки догляду проводяться у період з жовтня по квітень;

наукова, природоохоронна, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Парку-пам'ятки і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Парку-пам'ятки.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку-пам'ятки здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Парк-пам'ятка охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Парку-пам'ятки здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Парку-пам'ятки оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій розташований Парк-пам'ятка, Землекористувача або його назви Землекористувач зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.7. Режим охорони території Парку-пам'ятки враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Парку-пам'ятки здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Парку-пам'ятки здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Парку-пам'ятки тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Парку-пам'ятки проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

 

Директор Департаменту
заповідної справи

В. Канцурак
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали