Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Немирівський парк"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 квітня 2013 року N 158

Про затвердження Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Немирівський парк"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Немирівський парк", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д. Д.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
10.04.2013 N 158

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПАРК-ПАМ'ЯТКУ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "НЕМИРІВСЬКИЙ ПАРК"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Немирівський парк" (далі - Парк-пам'ятка) оголошено постановою колегії Держкомітету Ради Міністрів УРСР по екології і раціональному природокористуванню від 30.08.90 N 18.

1.2. Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Парк-пам'ятка загальною площею 85 гектарів розташований на території м. Немирів Вінницької області і перебуває у користуванні ДП "Клінічний санаторій "Авангард" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Парку-пам'ятки, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Парку-пам'ятки у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Парку-пам'ятки та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі Парку-пам'ятки встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Утримання та реконструкція Парку-пам'ятки проводиться за проектами, що розробляються спеціалізованими науковими та проектними установами і затверджуються органом, у підпорядкуванні якого перебуває Парк-пам'ятка, за погодженням із Мінприроди.

1.8. Адреса Землекористувача: 22846, вул. Шевченка, 16, м. Немирів, Вінницька область.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Парк-пам'ятку створено з метою охорони одного з найцінніших старовинних парків в області, де зібрана колекція понад 160 видів та форм дерев і чагарників, зберігся палац-пам'ятка архітектури XVIII століття, три ставки, скульптурні групи та інші форми малої архітектури.

2.2. Основними завданнями Парку-пам'ятки є:

збереження найбільш визначних та цінних зразків паркового будівництва з метою охорони їх і використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях;

забезпечення охорони його території з усіма природними об'єктами, додержання режиму території;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Парку-пам'ятки забороняється діяльність, що суперечить меті та завданням Парку-пам'ятки, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, надання під забудову, у господарське використання;

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Парку-пам'ятки;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-які порушення ґрунтового покриву, розкопки;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових, охоронних знаків, алей, стежок, рекреаційних об'єктів і паркових меблів;

самовільне влаштування городів, пошкодження дерев, кущів, квітників, газонів;

вивезення і звалювання у не відведених для цього місцях відходів, сміття, трави, гілок, деревини, снігу, листя тощо;

складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання;

встановлення об'єктів зовнішньої реклами, торговельних лотків, павільйонів, кіосків тощо, без відповідних дозволів та погоджень;

посипання кухонною сіллю снігу та льоду на тротуарах;

знищення чи пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності, гілок дерев;

влаштовування ігор на газонах;

спалювання сухої рослинності, розпалювання багаття та порушення інших правил протипожежної безпеки;

добування з дерев соку, смоли, нанесення механічних пошкоджень;

проведення рубок головного користування та прохідних рубок;

знищення мурашників, лов птахів і звірів;

здійснення сінокосіння, крім догляду за газонами і знищення бур'янів та за виключенням спеціально відведених планом землекористування ділянок;

випасання худоби, вигул та дресирування тварин у не відведених для цього місцях;

використання хімічних засобів боротьби зі шкідниками та хворобами рослин, за винятком окремих ситуацій, коли є загроза існуванню природного комплексу, що охороняється, на підставі наукового обґрунтування;

псування та забруднення земель виробничими, комунальними та іншими відходами;

влаштування стоянок автомашин;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком службового транспорту Землекористувача, протипожежної техніки під час виконання ними службових обов'язків;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

здійснення ремонту, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів;

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного та гідрохімічного режимів території Парку-пам'ятки;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Парку-пам'ятки дозволяється у встановленому порядку:

проведення екскурсій і масовий відпочинок населення;

догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вжиття заходів щодо запобігання самосіву, збереження композицій із дерев, чагарників і квітів, трав'яних газонів;

наукова, природоохоронна, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Парку-пам'яткиі проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Парку-пам'ятки.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку-пам'ятки здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Парк-пам'ятка охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Парку-пам'ятки здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Парку-пам'ятки оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Режим території Парку-пам'ятки враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Парку-пам'ятки здійснюється Державною екологічною інспекцією України та іншими спеціально уповноваженими на те державними органами.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Парку-пам'ятки здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Парку-пам'ятки тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Парку-пам'ятки проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

 

Директор Департаменту
заповідної справи

В. Канцурак
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали