МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 березня 2012 року N 231

Про затвердження Положення про Почесну грамоту Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до розділу III Закону України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України", з метою вдосконалення організації роботи із заохочення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та цивільних працівників системи МВС, запобігання суб'єктивності при прийнятті рішень про заохочення, установлення належного порядку в практиці інституту заохочення наказую:

1. Затвердити:

1.1. Положення про Почесну грамоту Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

1.2. Опис Почесної грамоти Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

1.3. Малюнок Почесної грамоти Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

1.4. Примірне Положення про Почесну грамоту ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, вищих навчальних закладів системи МВС, що додається.

2. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, ректорам вищих навчальних закладів системи МВС розробити та затвердити своїми наказами опис та малюнок Почесної грамоти.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С. І.

4. Наказ оголосити працівникам органів і підрозділів внутрішніх справ України.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
21.03.2012 N 231


ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну грамоту Міністерства внутрішніх справ України

1. Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України (далі - Почесна грамота) нагороджуються:

- особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, за високі досягнення в службовій підготовці, особисту ініціативу і самовідданість, виявлені при виконанні службового обов'язку, за багаторічну й бездоганну службу;

- цивільні працівники системи МВС України за зразкове виконання службових обов'язків, тривалу і плідну працю;

- колективи органів, підрозділів, підприємств, навчальних закладів, військових частин, установ і громадських організацій системи МВС за високі показники в оперативно-службовій, виробничій діяльності, навчанні і вихованні особового складу.

2. Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України нагороджує Міністр внутрішніх справ України, перший заступник Міністра, заступник Міністра та заступник Міністра - керівник апарату відповідно до розподілу функціональних (посадових) обов'язків щодо координації та контролю діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ.

3. Почесна грамота вручається в урочистій обстановці Міністром внутрішніх справ України, першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра - керівником апарату та за їх дорученням іншою особою.

4. В облікових документах нагородженого (особовій справі, трудовій книжці) робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження Почесною грамотою.

5. Висунення кандидатів до нагородження Почесною грамотою здійснюється гласно у структурних підрозділах апарату Міністерства, головних управліннях, управліннях МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах МВС, за результатами чого готуються відповідні нагородні листи, в яких зазначаються конкретні заслуги кандидатів, що стали підставою для порушення питання про їх нагородження.

6 На особу, яка висуваються на нагородження Почесною грамотою складається нагородний лист (додаток 1).

7. Підготовка нагородних матеріалів на кандидатів про нагородження Почесною грамотою здійснюється працівниками кадрових підрозділів:

7.1. На осіб начальницького складу та працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України - за підписом начальника (керівника) структурного підрозділу апарату Міністерства або особою, яка виконує його обов'язки, скріплюється гербовою печаткою підрозділу.

7.2. На осіб начальницького складу та працівників головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, вищих навчальних закладів системи МВС - за підписом начальника ГУМВС, УМВС, ректора вищого навчального закладу системи МВС або особою, яка виконує його обов'язки, скріплюється гербовою печаткою МВС.

7.3. На начальників (керівників) структурних підрозділів апарату Міністерства, начальників головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, науково-дослідних установ, ректорів вищих навчальних закладів системи МВС - за підписом першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, які за своїми посадовими (функціональними) обов'язками координують діяльність зазначених органів та підрозділів, скріплюється гербовою печаткою підрозділу.

8. Колективи органів, підрозділів, підприємств, навчальних закладів, військових частин, установ і громадських організацій системи МВС нагороджуються Почесною грамотою за мотивованим поданням відповідних начальників та керівників.

9. Після погодження з першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, які за своїми посадовими (функціональними) обов'язками координують діяльність зазначеного органу чи підрозділу внутрішніх справ, нагородні матеріали подаються до Департаменту кадрового забезпечення МВС для підготовки проекту наказу про нагородження.

10. Повторне нагородження Почесною грамотою протягом одного року не здійснюється.

11. Втрачена Почесна грамота повторно не видається.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
полковник міліції

М. М. Дивак


 

Додаток 1
Положення про Почесну грамоту Міністерства внутрішніх справ України


НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

До нагородження Почесною грамотою Міністерства
внутрішніх справ України представляється

_
(спеціальне, прізвище, ім'я та по батькові)
_
(займана посада, найменування органу, підрозділу внутрішніх справ, установи)

Число, місяць, рік народження __________

Строк служби в органах внутрішніх справ

_

Підстави для нагородження


Керівник підрозділу, в якому
проходить службу працівник
20    року

(П. І. Б.)

Висновок вищих начальників

Заслуговує нагородження.

Керівник структурного підрозділу
центрального апарату Міністерства, МВС,
територіального органу внутрішніх справ
20     року

(П. І. Б.)

Зворотній бік


НАЯВНІСТЬ
відомчих заохочувальних відзнак МВС України (яка відзнака, дата нагородження) та відсутність дисциплінарних стягнень

Керівник підрозділу
кадрового забезпечення
структурного підрозділу
центрального апарату Міністерства,
(територіального органу внутрішніх справ)
______(П. І. Б.)

20     року

М. П.


 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
полковник міліції

М. М. Дивак


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
21.03.2012 N 231


ОПИС
Почесної грамоти Міністерства внутрішніх справ України

Бланк Почесної грамоти Міністерства внутрішніх справ України виготовляється на папері формату А4 (210 х 297) щільністю 250 г/м2. Текст та атрибути на аркуші мають альбомну орієнтацію. По периметру бланка розташовується рамка з національного орнаменту шириною 4 мм.

У верхній третині аркуша, посередині, розташовується стилізована емблема МВС, з-під якої виходять промені сонця. Промені сонця та тло емблеми наносяться світло-бронзовою фарбою.

У центральній частині аркуша, у три рядки, розташовуються написи великими літерами: перший рядок "МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ, другий рядок: ПОЧЕСНА ГРАМОТА, третій рядок: НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

Під написом "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" передбачено поле шириною 20 мм для розміщення напису щодо спеціального або військового звання, прізвища, імені та по батькові нагородженого.

У нижній третині аркуша, у три рядки шириною 193 мм, розміщується напис: "За вагомий особистий внесок у справу боротьби зі злочинністю, зміцнення правопорядку, відданість славетним традиціям органів внутрішніх справ України, плідну працю в ім'я процвітання рідної Батьківщини". Нижче вміщується зображення декоративної стрічки синього і жовтого кольорів, на яку накладено стилізоване зображення печатки з тризубом на синьому тлі всередині та написом "Почесна грамота Міністерства внутрішніх справ України" по колу. Печатка темно-бронзового кольору. Ліворуч від печатки передбачено місце для внесення дати й номера наказу про нагородження, а праворуч - для підпису грамоти.

Усі написи виконані стилізованим старослов'янським шрифтом.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
полковник міліції

М. М. Дивак


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
21.03.2012 N 231


МАЛЮНОК
Почесної грамоти Міністерства внутрішніх справ України

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
полковник міліції

М. М. Дивак


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
21.03.2012 N 231


ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну грамоту ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, вищих навчальних закладів системи МВС

1. Почесною грамотою ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, вищих навчальних закладів системи МВС (далі - Почесна грамота) нагороджуються:

- особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, за високі досягнення в службовій підготовці, особисту ініціативу і самовідданість, виявлені при виконанні службового обов'язку, за багаторічну й бездоганну службу;

- цивільні працівники системи МВС України за зразкове виконання службових обов'язків, тривалу і плідну працю;

- колективи органів, підрозділів, підприємств, установ системи МВС за високі показники в оперативно-службовій, виробничій діяльності, навчанні і вихованні особового складу.

2. Почесною грамотою нагороджує начальник ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Севастополі, на транспорті, ректор вищого навчального закладу системи МВС.

3. Почесна грамота вручається в урочистій обстановці начальником ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Севастополі, на транспорті, ректором вищого навчального закладу системи МВС, особою, яка виконує його обов'язки, та за його дорученням іншою особою.

4. В облікових документах нагородженого (особовій справі, трудовій книжці) робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження Почесною грамотою.

5. Висунення кандидатів до нагородження Почесною грамотою здійснюється гласно у головних управліннях, управліннях МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, вищих навчальних закладах системи МВС, міських, районних, лінійних управліннях (відділах), підрозділах, що діють при ГУМВС, УМВС та їм підпорядковані, за результатами чого готуються відповідні нагородні листи, в яких зазначаються конкретні заслуги кандидатів, що стали підставою для порушення питання про їх нагородження.

6 На особу, яка висуваються на нагородження Почесною грамотою складається нагородний лист (додаток 1).

7. Підготовка матеріалів на кандидатів про нагородження Почесною грамотою здійснюється працівниками кадрових підрозділів або працівниками, які за своїми функціональними (посадовими) обов'язками відповідальні за цей напрямок роботи за підписом керівника органу чи підрозділу внутрішніх справ або особою, яка виконує його обов'язки.

8. Колективи органів, підрозділів, підприємств, установ і громадських організації системи МВС нагороджуються Почесною грамотою за мотивованим поданням відповідних начальників та керівників.

9. За позитивним рішенням начальника ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Севастополі, на транспорті, ректора вищого навчального закладу системи МВС, особою, яка виконує його обов'язки нагородні матеріали передаються до підрозділів кадрового забезпечення для підготовки проекту наказу про нагородження.

10. Повторне нагородження Почесною грамотою протягом одного року не здійснюється.

11. Втрачена Почесна грамота повторно не видається.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
полковник міліції

М. М. Дивак


 

Додаток 1
Примірне положення про Почесну грамоту ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, вищих навчальних закладів системи МВС


НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

До нагородження Почесною грамотою представляється

_
                                                                         (спеціальне, прізвище, ім'я та по батькові)
_
                                            (займана посада, найменування органу, підрозділу внутрішніх справ, установи)

Число, місяць, рік народження __________

Строк служби в органах внутрішніх справ

_

Підстави для нагородження


Керівник підрозділу, в якому
проходить службу працівник
20    року

(П. І. Б.)

Висновок вищих начальників

Заслуговує нагородження.

Керівник територіального
органу внутрішніх справ
20    року

(П. І. Б.)

Зворотній бік


НАЯВНІСТЬ
відомчих заохочувальних відзнак МВС України (яка відзнака, дата нагородження) та відсутність дисциплінарних стягнень

Керівник підрозділу
кадрового забезпечення
територіального органу внутрішніх справ ______(П. І. Б.)

20     року

М. П.


 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
полковник міліції

М. М. Дивак

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали