МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2012

м. Київ

N 715


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 2012 р. за N 759/21072

Про затвердження Положення про порядок акумулювання, перерозподіл та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ Міністерства надзвичайних ситуацій України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 402 (Указ N 402/2011), та глави 11 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2011 року N 1223 (Порядок N 1223), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2011 року за N 1401/20139,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок акумулювання, перерозподіл та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ Міністерства надзвичайних ситуацій України, що додається.

2. Департаменту фінансового забезпечення та інвестицій (Загрева Б. Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бута В. П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної казначейської
служби України

С. І. Харченко

Заступник Міністра
фінансів України

С. О. Рибак


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України
25.04.2012 N 715

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 травня 2012 р. за N 759/21072


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок акумулювання, перерозподіл та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ Міністерства надзвичайних ситуацій України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює порядок акумулювання на рівні Міністерства надзвичайних ситуацій України і територіальних органів МНС України (далі - територіальні органи), перерозподіл і використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ (далі - спеціальний фонд).

1.2. Перерозподіл та використання коштів спеціального фонду проводяться з метою забезпечення належного фінансування основної діяльності територіальних органів та їх підпорядкованих підрозділів, спеціальних формувань і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, які не забезпечено або частково забезпечено коштами загального фонду державного бюджету та які не мають можливості наповнити спеціальний фонд за рахунок власних надходжень.

1.3. Акумулювання, перерозподіл і використання коштів спеціального фонду проводяться за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету "Забезпечення діяльності сил цивільного захисту", передбаченої Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

II. Акумулювання коштів спеціального фонду

2.1. Обсяги власних надходжень бюджетних установ, які перевищують обсяги відповідних витрат, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій підлягають акумулюванню на рівні територіальних органів та МНС України.

2.2. Перерахування коштів спеціального фонду відповідно до пункту 2.1 цього розділу визначається на кожний бюджетний рік.

Повноту та своєчасність перерахування коштів забезпечують керівники відповідних територіальних органів та їх підпорядкованих підрозділів, спеціальних формувань і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

2.3. Перерахування коштів спеціального фонду до територіальних органів і МНС України та подальший їх перерозподіл здійснюються лише в межах однієї програми й однієї групи власних надходжень відповідно до глави 11 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2011 року N 1223 (Порядок N 1223), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2011 року за N 1401/20139.

III. Перерозподіл та використання акумульованих коштів спеціального фонду

3.1. Підпорядковані підрозділи у разі незабезпечення або часткового забезпечення потреби в коштах загального фонду і спеціального фонду до 5 числа наступного місяця направляють відповідним територіальним органам обґрунтовані заявки про додаткову потребу в коштах спеціального фонду.

3.2. Територіальні органи щомісяця до 20 числа за результатами розгляду отриманих заявок приймають рішення про перерозподіл обсягу акумульованих коштів спеціального фонду та перераховують відповідні суми коштів підпорядкованим підрозділам. Перерозподіл обсягу акумульованих коштів спеціального фонду затверджується наказом відповідного територіального органу.

Перед визначенням обсягів коштів спеціального фонду, який планується перерозподілити для перерахування підпорядкованим підрозділам, територіальні органи резервують і не включають до відповідних розрахунків обсяги коштів спеціального фонду, які необхідно перерахувати МНС України.

Якщо сумарний обсяг додаткової потреби в коштах спеціального фонду перевищує обсяг можливого перерозподілу, територіальні органи перерозподіляють їх для покриття першочергових видатків між підпорядкованими підрозділами.

Територіальні органи та спеціальні формування і підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у разі незабезпечення або часткового забезпечення потреби в коштах загального і спеціального фонду направляють до МНС України обґрунтовані заявки про додаткову потребу в коштах спеціального фонду.

3.3. МНС України за результатами розгляду отриманих заявок приймає рішення про перерозподіл обсягу акумульованих коштів спеціального фонду та перераховує відповідні суми коштів територіальним органам, спеціальним формуванням і підрозділам Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Перерозподіл обсягу акумульованих коштів спеціального фонду затверджується наказом МНС України.

3.4. Кошти спеціального фонду використовуються згідно з кошторисом, який складено та затверджено відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228, у тому числі і для закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

IV. Відображення в бухгалтерському обліку та звітності господарських операцій

4.1. Операції з коштами спеціального фонду відображаються територіальними органами та їх підпорядкованими підрозділами, спеціальними формуваннями і підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у бухгалтерському обліку, фінансовій та бюджетній звітності за формами відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44 (Порядок N 44), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509.

4.2. Облік операцій з акумулювання та перерозподілу коштів спеціального фонду, що надходять від підпорядкованих установ, ведеться територіальними органами та МНС України на субрахунках згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 року N 114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 року за N 890/4183.

4.3. Використання коштів, що надійшли на спеціальний реєстраційний рахунок, здійснюється в установленому законодавством порядку в межах затвердженого кошторису на відповідний рік.

4.4. Залишки коштів, що не були використані в поточному році, зберігаються на рахунках спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. У разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів спеціального фонду перераховуються до загального фонду державного бюджету.

 

Директор Департаменту фінансового
забезпечення та інвестицій

Б. Загрева

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали