ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 18.08.2011 р. N 502

Про затвердження Положення про порядок формування та ведення списку громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та виявили бажання і мають право на отримання державної підтримки в будівництві (придбанні) доступного житла у м. Житомирі

З метою забезпечення громадян доступним житлом у м. Житомирі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року N 140 "Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом" (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України N 509 від 09.06.2010, N 568 від 11.05.2011 (Постанова N 568)) керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про порядок формування та ведення списку громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та виявили бажання і мають право на отримання державної підтримки в будівництві (придбанні) доступного житла у м. Житомирі.

2. Доручити управлінню капітального будівництва Житомирської міської ради:

2.1. Розробити Програму будівництва (придбання) доступного житла у м. Житомирі на підставі Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки до 31 грудня 2011 р.;

2.2. Заключити угоду про співпрацю з будівельними організаціями м. Житомира, що були відібрані Міжвідомчою комісією при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства до 30 вересня 2011 р.

3. Управлінню по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Житомирської міської ради в 10-ти денний термін з дня його прийняття.

4. Зобов'язати відділ по обліку та розподілу жилої площі Житомирської міської ради:

4.1. Постійно проводити відповідну роз'яснювальну роботу серед мешканців міста стосовно прав та умов, за яких громадяни можуть бути включені до списку громадян на отримання державної підтримки в будівництві (придбанні) доступного житла у м. Житомирі.

4.2. До 15 вересня 2011 року розмістити на офіційному сайті Житомирської міської ради інформацію для громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядок надання державної підтримки.

4.3. До 22 вересня 2011 року опублікувати в газеті "Місто" статтю про Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, яку впроваджено у м. Житомирі.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Боровця М. П.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
18.08.2011 N 502

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок формування та ведення списку громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та виявили бажання і мають право на отримання державної підтримки в будівництві (придбанні) доступного житла у м. Житомирі

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Обласної комплексної програми будівництва (придбання) доступного житла у Житомирській області на 2010 - 2017 роки, затвердженої рішенням 26 сесії Житомирської обласної ради 5 скликання від 08.09.2010 р. N 1158, з урахуванням положень ст. ст. 15, 34, 36, 39, 43 Житлового кодексу Української РСР, ст. 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" від 25.12.2008 року N 800-VI, постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. N 140 "Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом", Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. N 1249, постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року N 568 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 140" (Постанова N 568).

1.2. Положення регулює процедуру формування та ведення списку громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та які мають право на отримання доступного житла і виявили бажання взяти участь у державній цільовій програмі будівництва (придбання) доступного житла (надалі - Список).

1.3. Громадяни, які включені до Списку, мають право самостійно обирати квартири в житлових будинках з високим ступенем будівельної готовності, будівництво яких здійснюється на території м. Житомира, згідно з переліком об'єктів житлового будівництва, що відібрані Міжвідомчою комісією при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

2. Формування та ведення Списку

2.1. Відділ по обліку та розподілу жилої площі Житомирської міської ради є єдиним органом, який формує та веде Списки:

2.1.1. Здійснює відбір громадян, які потребують поліпшення житлових умов та мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла і виявили бажання взяти участь у державній програмі будівництва (придбання) доступного житла, з урахуванням черговості взяття на облік, а також права на позачергове чи першочергове поліпшення житлових умов.

2.1.2. Формує та веде Списки громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла.

2.1.3. Передає Списки Житомирському регіональному управлінню Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та надає відповідні відомості у разі внесення змін до Списку.

3. Включення громадян до Списку

3.1. Включення громадян до Списку здійснюється за рішенням громадської комісії з житлових питань при міськвиконкомі, затвердженого рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради, на підставі їх письмової заяви на ім'я міського голови, який направляє її для розгляду до відділу по обліку та розподілу жилої площі Житомирської міської ради.

3.2. До заяви про включення до Списку додаються документи:

- довідка про перебування сім'ї на обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов;

- довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію;

- копії документів, що посвідчують особу громадянина та членів його сім'ї;

- копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера громадянинові та членам його сім'ї;

- копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання пільг для включення до Списку;

- довідка з місця роботи про займану посаду, з указанням терміну роботи на посаді громадянина та дорослих членів його сім'ї про встановлений розмір доходу за останні 6 місяців.

Громадянинові, який подав заяву про включення його до Списку, на копії заяви ставиться відмітка про одержання від нього документів з обов'язковим зазначенням їх переліку та дати надходження.

3.3. Право на включення до Списку на отримання доступного житла мають громадяни:

- які перебувають на обліку у м. Житомирі як такі, що потребують поліпшення житлових умов;

- середньомісячний грошовий дохід яких (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, проценти, роялті, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав) разом з членами їх сім'ї з розрахунку на одну особу не перевищує п'ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у м. Житомирі, розрахованого за даними Держкомстату.

3.4. Відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради:

3.4.1. Розглядає надані документи упродовж тридцяти робочих днів з дня надходження заяви громадянина та готує пропозиції про включення до Списку (або відмову) для розгляду на засіданні громадської комісії з житлових питань при міськвиконкомі, з наступним затвердженням рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради.

3.4.2. Не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня прийняття рішення, надсилає громадянину письмове повідомлення про включення до Списку із зазначенням дати включення, номеру черги або про відмову у включенні із зазначенням підстав.

3.6. Відмова у включенні громадян до Реєстрів може бути оскаржена у судовому порядку.

4. Підстави для виключення громадян із Списку

4.1. Громадяни виключаються із Списку у разі:

- втрати права на поліпшення житлових умов;

- у разі якщо середньомісячний сукупний дохід громадянина разом з членами їх сімей з розрахунку на одну особу перевищує за даними Держкомстату п'ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у регіоні;

- виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

- подання неправдивих відомостей, що стали підставою для включення;

- одержання грошової компенсації за належне їм право на отримання житла відповідно до діючого законодавства;

4.2. Виключення громадян із Списку здійснюється за рішенням громадської комісії з житлових питань при міськвиконкомі, затвердженого рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради, із зазначенням підстав.

4.3. Відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради упродовж п'ятнадцяти робочих днів з дня прийняття рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про виключення із Списку видає громадянинові витяг із відповідного рішення.

4.4. Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про виключення громадян із Списку може бути оскаржено в судовому порядку.

5. Прикінцеві положення

У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали