Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про порядок надання державними нотаріусами Рівненської області додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

Про затвердження Положення про порядок надання державними нотаріусами Рівненської області додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

Наказ Головного територіального управління юстиції у Рівненській області
від 04 жовтня 2017 року N 382/06

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області
12 жовтня 2017 р. за N 44/1280

З метою реалізації статті 59 Конституції України, на виконання статті 19 Закону України "Про нотаріат", відповідно до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 січня 1998 року N 3/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 1998 року за N 55/2495 (зі змінами), наказую:

1. Затвердити Положення про порядок надання державними нотаріусами Рівненської області додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, що додається.

2. Відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Рівненській області (Левицькій Н. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до вимог Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного територіального управління юстиції у Рівненській області від 30 квітня 2015 року N 134/08 "Про затвердження Положення про порядок надання державними нотаріусами Рівненської області додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру" (Положення N 134/08), зареєстрований Головним територіальним управлінням юстиції у Рівненській області 30 квітня 2015 року за N 7/1153.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області, але не раніше дня його оприлюднення.

5. Начальнику відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Рівненській області (Левицькій Н. В.) забезпечити оприлюднення цього наказу в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Левицьку Н. В.

 

В. о. начальника управління

Н. Яцюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального управління юстиції у Рівненській області
04 жовтня 2017 року N 382/06

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області
12 жовтня 2017 р. за N 44/1280

Положення
про порядок надання державними нотаріусами Рівненської області додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

I. Загальні положення

1. Положення про порядок надання державними нотаріусами Рівненської області додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру (надалі - Положення) розроблене відповідно до вимог статті 59 Конституції України, статті 19 Закону України "Про нотаріат", наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5 "Про затвердження Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" (Положення N 1707/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 759/19497 (із змінами), наказу Міністерства юстиції України від 04 січня 1998 року N 3/5 "Про затвердження Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 1998 року за N 55/2495 (із змінами).

2. Надання державними нотаріусами Рівненської області додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру за своїм змістом є правовою допомогою та послугами з технічного виготовлення документів і не має на меті отримання прибутку.

3. Правова допомога надається шляхом роз'яснень з питань чинного законодавства, консультацій правового характеру, усних та письмових довідок із законодавства, складання заяв, проектів правочинів та інших документів, а також надання консультацій та послуг з нарахування доходів (прибутків) при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни нерухомого та рухомого майна.

4. Державні нотаріуси мають право надавати додаткові послуги правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також надавати послуги технічного характеру.

5. Надання державними нотаріусами правової допомоги спрямоване на реалізацію конституційного права кожного на юридичну допомогу з метою захисту своїх прав, свобод та законних інтересів.

6. Організаційне забезпечення та методологічне керівництво роботою державних нотаріусів щодо надання ними правової допомоги та послуг технічного характеру здійснюється Управлінням фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Рівненській області і відділом з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

II. Порядок оплати за надання додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

1. Перед наданням додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру державний нотаріус зобов'язаний дати роз'яснення щодо умов їх оплати.

2. За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру оплата справляється згідно з тарифами, що затверджуються наказом Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

3. Розміри оплати правової допомоги та послуг технічного характеру справляються з урахуванням фактичних витрат на забезпечення якісного та термінового обслуговування громадян, підприємств, організацій та установ.

4. Плата за надання додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на спеціальний реєстраційний рахунок Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Рівненській області у встановленому чинним законодавством порядку.

5. Державний нотаріус не може примушувати громадянина до отримання правової допомоги та послуг технічного характеру, якщо той стверджує, що він їх не потребує, розуміється в законодавстві і може сам підготувати проект документа або вже отримав консультацію у іншого нотаріуса чи має намір звернутися за юридичною допомогою до адвоката.

6. Відповідальність за належну організацію надання додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру несуть завідуючі державними нотаріальними конторами, Рівненським обласним державним нотаріальним архівом.

III. Порядок використання коштів, отриманих за надання державними нотаріусами Рівненської області додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

1. Облік надходжень від надання додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру та їх витрат здійснюється Головним територіальним управлінням юстиції у Рівненській області по кожній державній нотаріальній конторі, Рівненському обласному державному нотаріальному архіву.

2. Плата за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру спрямовується до спеціального фонду державного бюджету.

3. Використання коштів, отриманих за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру використовується на:

1) покриття витрат, пов'язаних з організацією надання правової допомоги та послуг технічного характеру, у тому числі на оплату праці додатково залучених працівників. Ці кошти також можуть бути використані на покриття витрат, пов'язаних з утриманням державних нотаріальних контор, Рівненського обласного державного нотаріального архіву, у разі незабезпечення в повному обсязі цих витрат за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

2) щомісячне преміювання завідувачів державних нотаріальних контор та Рівненського обласного державного нотаріального архіву, державних нотаріусів в розмірі не менше 30 % (у разі виконання обов'язків інших державних нотаріальних контор - в розмірі не менше 50 %) від суми наданих завідувачами державних нотаріальних контор та Рівненського обласного державного нотаріального архіву, державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру.

4. Використання коштів, передбачених пунктом 3 Розділу III цього Положення, здійснюється відповідно до кошторису, затвердженого у встановленому порядку.

IV. Ведення обліку та звітності

1. Додаткові послуги правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, та послуги технічного характеру надаються державним нотаріусом після пред'явлення квитанції про їх оплату.

2. Не допускається одержання державним нотаріусом плати за надання додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру готівкою.

3. Квитанції про оплату додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру повинні містити відповідні реквізити, передбачені у додатку 16 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року N 174 (Постанова N 174), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за N 790/19528.

4. Для обліку, фінансової звітності і контролю за коштами, що надходять за надання додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру в державних нотаріальних конторах, Рівненському обласному державному нотаріальному архіві ведеться Журнал обліку коштів, отриманих за надання правової допомоги та послуг технічного характеру за формою, згідно додатка 1, який прошивається, нумерується та скріплюється печаткою Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

5. Після оплати послуг за надання правової допомоги та послуг технічного характеру квитанція надається особою до державної нотаріальної контори, Рівненського обласного державного нотаріального архіву, дані якої заносяться державним нотаріусом до Журналу обліку коштів, отриманих за надання правової допомоги та послуг технічного характеру.

6. Квитанції (копії) про сплату коштів повинні залишатися в справах державної нотаріальної контори, Рівненського обласного державного нотаріального архіву.

7. Щомісячно, у строк до 1-го числа наступного за звітним, завідувачі державних нотаріальних контор, Рівненського обласного державного нотаріального архіву на підставі отриманих від державних нотаріусів відомостей, готують та подають в Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Рівненській області та у відділ з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Рівненській області фінансовий звіт про суми отриманих і зданих коштів за формою, згідно додатка 2, який містить дані про виручені суми по кожному з нотаріусів окремо.

8. Відповідальність за правильність ведення Журналу обліку коштів, отриманих за надання правової допомоги, та послуг технічного характеру, обліку банківських квитанцій, фінансового звіту, несе завідувач державної нотаріальної контори, Рівненського обласного державного нотаріального архіву.

V. Пільги по оплаті за надання додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

1. Від сплати за надання правової допомоги звільняються інваліди Великої Вітчизняної війни; громадяни, віднесені до першої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; інваліди першої та другої груп; громадяни - за надання їм правової допомоги, необхідної для призначення та одержання державних допомог та пенсій; фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (республіканський, обласні, міський) - за надання їм правової допомоги при посвідченні договорів іпотеки, учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

2. Особи, вказані у пункті 1 розділу V цього Положення, які бажають отримати правову допомогу та послуги технічного характеру, повинні пред'явити державному нотаріусу підтверджуючий документ, який дає право на звільнення від оплати вищевказаних послуг.

 

Начальник відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління
юстиції у Рівненській області

Н. В. Левицька

 

Додаток 1
до Положення про порядок надання державними нотаріусами державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву Рівненської області додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру
пункт 4 розділу IV

Журнал обліку коштів, отриманих за надання правової допомоги та послуг технічного характеру

N
п/п

Дата надання послуги

Прізвище, ім'я, по батькові громадянина

Вид наданої правової допомоги

Сума

Квитанція (N, дата, установа банку)

Підпис платника

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про порядок надання державними нотаріусами державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву Рівненської області додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру
пункт 7 розділу IV

Управлінню фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

Відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

_________ державної нотаріальної контори, Рівненського обласного державного нотаріального архіву

Фінансовий звіт про суми отриманих і зданих
коштів _ державної нотаріальної контори, Рівненського обласного державного нотаріального архіву

за місяць ______ року

N
п/п

Прізвище, ім'я, по батькові державного нотаріуса

Період стягнення

Сума стягнення

Примітки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Завідувач ___________  
державної нотаріальної
контори, Рівненського обласного
державного нотаріального архіву


(підпис)

______
(П. І. Б. нотаріуса)


(дата)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали