МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2012

м. Київ

N 523


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2012 р. за N 774/21087

Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Державній фінансовій інспекції України, її територіальних органах

Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 04.02.88 N 37 "Про службові жилі приміщення" та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446 (Указ N 446/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Державній фінансовій інспекції України, її територіальних органах, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 04.04.2000 N 33 "Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах державної контрольно-ревізійної служби в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.04.2000 за N 230/4451.

3. Юридичному департаменту Міністерства фінансів України (Матузка Я. В.) спільно з Департаментом правової роботи Державної фінансової інспекції України (Попов А. Г.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної фінансової інспекції України Андрєєва П. П.

 

Міністр

Ю. Колобов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07.05.2012 N 523

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 травня 2012 р. за N 774/21087


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Державній фінансовій інспекції України, її територіальних органах

I. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до вимог Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року N 37, визначає порядок надання службових жилих приміщень у будинках державного та громадського житлового фонду і користування ними в Державній фінансовій інспекції України (далі - Держфінінспекція), її територіальних органах.

1.2. Службові жилі приміщення можуть надаватися працівникам Держфінінспекції, її територіальних органів, зазначеним у пункті 41 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року N 37, і які у зв'язку з характером їх трудових відносин мають проживати за місцем роботи або поблизу нього.

Працівники Держфінінспекції, її територіальних органів мають використовувати службові жилі приміщення за їх цільовим призначенням.

1.3. Жиле приміщення включається до складу службових за рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті ради на підставі клопотання керівника Держфінінспекції, її територіального органу. Якщо Держфінінспекція (її територіальний орган) розташована(ий) на території одного населеного пункту (району в місті), а жиле приміщення - на території іншого, то рішення про його включення до складу службових приймається виконавчим комітетом ради за місцезнаходженням приміщення.

1.4. До складу службових може бути включено тільки вільне жиле приміщення. Під службові жилі приміщення виділяються, як правило, окремі квартири.

1.5. Облік службових жилих приміщень у всіх будинках, незалежно від їх належності, здійснюється у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті ради, яка прийняла рішення про включення жилого приміщення до складу службових.

Оперативний облік належних їм службових жилих приміщень ведуть також Держфінінспекція, її територіальні органи в журналі обліку службових жилих приміщень за формою згідно з додатком до цього Положення.

1.6. Жиле приміщення виключається зі складу службових, якщо відпала потреба в такому його використанні, а також якщо в установленому порядку його виключено зі складу жилих. Факт проживання в службових жилих приміщеннях працівників, які припинили трудові відносини з Держфінінспекцією, її територіальним органом, не є підставою для виключення цих приміщень зі складу службових.

Виключення жилого приміщення зі складу службових проводиться за рішенням виконавчого комітету відповідної районної, міської, районної в місті ради на підставі клопотання Держфінінспекції, її територіального органу не раніше ніж через 5 років після надання працівникові Держфінінспекції, її територіального органу цього приміщення. Клопотання територіального органу Держфінінспекції про виключення жилого приміщення зі складу службових погоджується з Держфінінспекцією.

В окремих випадках виключення жилого приміщення зі складу службових можливе з дозволу Голови Держфінінспекції без дотримання зазначеної вимоги.

Про виключення жилого приміщення зі складу службових у журналі обліку службових жилих приміщень робиться відповідний запис.

II. Надання службових жилих приміщень

2.1. Перелік категорій працівників, яким можуть бути надані службові жилі приміщення, визначається законодавством.

2.2. Службові жилі приміщення надаються працівникам, зарахованим до категорій осіб, яким можуть бути надані такі приміщення, за умови їх постійного проживання і реєстрації в населеному пункті відповідно за місцем розташування Держфінінспекції, її територіального органу, а також роботи в Держфінінспекції, її територіальних органах не менше 5 років. В окремих випадках можливе надання службового жилого приміщення з дозволу Голови Держфінінспекції без дотримання зазначеної вимоги.

З дозволу виконавчого комітету районної, міської, районної в місті ради службове жиле приміщення може бути надане працівникові, який проживає в іншому населеному пункті.

Такі приміщення надаються незалежно від перебування працівників на квартирному обліку, без додержання черговості та відповідних пільг.

Якщо жилі приміщення, у яких проживають працівники, розташовані на такій відстані від місця їх роботи, яка унеможливлює виконання ними службових обов'язків, то надання службових жилих приміщень допускається й у випадках, коли ці працівники забезпечені житлом.

У разі недостатності службових жилих приміщень для забезпечення всіх працівників відповідних категорій зазначені приміщення надаються виходячи з потреби забезпечення нормальної діяльності Держфінінспекції, її територіального органу.

2.3. Для одержання службового жилого приміщення працівник подає заяву керівнику Держфінінспекції, її територіального органу. До заяви додається довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання. Члени сім'ї заявника, які бажають уселитися у службове жиле приміщення, дають письмову згоду на проживання в цьому приміщенні.

2.4. Службове жиле приміщення має бути впорядкованим відповідно до умов конкретного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

2.5. При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами з тяжкими формами деяких хронічних захворювань за наявності медичного висновку.

Не допускається також заселення квартири, призначеної для однієї сім'ї, двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими особами.

2.6. Службові жилі приміщення надаються в межах 13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в цьому населеному пункті, визначеного в установленому порядку.

Службове жиле приміщення може бути надане з перевищенням такого максимального розміру, якщо воно складається з однієї кімнати (однокімнатної квартири), або у випадках, визначених в абзаці першому пункту 2.5 цього розділу.

2.7. У разі крайньої службової потреби та за відсутності відповідного службового жилого приміщення як тимчасовий захід за згодою працівника йому може бути надане службове жиле приміщення, яке не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 2.4 і абзацом першим пункту 2.5 цього розділу, або за розміром менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в цьому населеному пункті (але не нижче рівня, установленого для прийняття громадян на квартирний облік), зі збереженням права на одержання іншого службового жилого приміщення, що відповідає зазначеним вимогам і розміру.

2.8. Службове жиле приміщення надається працівникові на всіх членів сім'ї, зазначених у пункті 2.3 цього розділу, які проживають разом з ним, а також на дружину (чоловіка) та неповнолітніх дітей, які мешкають окремо від заявника в цьому або в іншому населеному пункті.

2.9. Службові жилі приміщення надаються працівникам Держфінінспекції, її територіальних органів на час виконання ними обов'язків, які потребують проживання в таких приміщеннях.

2.10. Службові жилі приміщення надаються за рішенням керівника Держфінінспекції, її територіального органу (з урахуванням пропозицій житлово-побутової комісії Держфінінспекції, її територіального органу, у віданні якого ці приміщення перебувають), затвердженим виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті ради, на території якої розташована(ий) Держфінінспекція (її територіальний орган).

У рішенні зазначаються, яку обіймає посаду або виконує роботу особа, якій надається службове жиле приміщення, склад її сім'ї, розмір приміщення, що надається, кількість кімнат у ньому та адреса.

2.11. Працівники, зазначені в рішенні про надання службового жилого приміщення, дають письмове зобов'язання про звільнення на вимогу керівництва Держфінінспекції, її територіального органу займаного жилого приміщення в будинку державного або громадського жилого фонду чи в будинку житлово-будівельного кооперативу в передбачених законодавством випадках.

2.12. Рішення про надання службового жилого приміщення може бути переглянуте до видачі ордера у разі виявлення обставин, які не були раніше відомі й могли вплинути на прийняття такого рішення.

2.13. Службові жилі приміщення, що звільняються, надаються особам, які мають право на їх одержання, у порядку, установленому цим Положенням.

2.14. На підставі рішення про надання службового жилого приміщення виконавчий комітет районної, міської ради видає громадянинові спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення.

Ордер дійсний протягом 30 днів.

2.15. Ордер вручається працівникові, на ім'я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) членів сім'ї, яких включено до ордера.

2.16. При вселенні в надане службове жиле приміщення працівник здає ордер у житлово-експлуатаційну організацію, а за її відсутності - до відповідного підприємства, установи чи організації, що здійснює обслуговування цього жилого приміщення. Ордер зберігається як документ суворої звітності.

Одночасно подаються паспорти всіх членів сім'ї, яких включено до ордера, з відміткою про виписку з попереднього місця проживання.

2.17. Ордер на службове жиле приміщення може бути визнаний недійсним на підставі та в порядку, що встановлені статтею 59 Житлового кодексу Української РСР.

2.18. Працівники, які проживають у службових жилих приміщеннях і потребують поліпшення жилих умов, за їх бажанням можуть забезпечуватися іншими службовими жилими приміщеннями, що відповідають вимогам, передбаченим пунктами 2.4 - 2.16 цього розділу, або в установленому порядку беруться на квартирний облік.

III. Користування службовими жилими приміщеннями

3.1. На підставі спеціального ордера (пункт 2.14 розділу II) цього Положення) між наймодавцем (житлово-експлуатаційною організацією, а за її відсутності - відповідним підприємством, установою, організацією, що здійснює обслуговування цього жилого приміщення) та наймачем (працівником, на ім'я якого видано ордер) укладається договір найму службового жилого приміщення.

3.2. Наймач службового жилого приміщення має право проживати в ньому разом із членами своєї сім'ї.

Наймач має право в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити у займане ним службове жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей такої згоди не потрібно.

3.3. За тимчасової відсутності наймача або членів його сім'ї службове жиле приміщення зберігається за ними у випадках і в строки, визначені статтею 71 Житлового кодексу Української РСР.

3.4. Наймач службового жилого приміщення і члени його сім'ї зобов'язані додержуватися умов договору про найм службового жилого приміщення і правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і прибудинкової території.

3.5. Наймач службового жилого приміщення зобов'язаний своєчасно вносити квартирну плату й плату за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію тощо) за затвердженими в установленому порядку ставками і тарифами.

Пільги з оплати квартири та комунальних послуг установлюються законодавством.

3.6. Наймач службового жилого приміщення та члени його сім'ї зобов'язані дбайливо ставитися до наданого жилого приміщення та його обладнання, проводити на умовах і в порядку, визначеному законодавством України, за свій рахунок поточний ремонт займаного приміщення, а при звільненні приміщення здати його в належному стані.

3.7. Повнолітні члени сім'ї наймача несуть солідарну з ним майнову відповідальність за зобов'язаннями, що випливають з договору найму службового жилого приміщення.

3.8. Наймач службового жилого приміщення та члени його сім'ї користуються також іншими правами й несуть відповідальність, передбачену договором найму жилого приміщення.

До користування службовими жилими приміщеннями не застосовуються правила: про бронювання жилого приміщення (статті 73 - 76 Житлового кодексу Української РСР), про обмін жилого приміщення (статті 79 - 83, 85 Житлового кодексу Української РСР), у тому числі з наймачем іншого службового жилого приміщення, про зміну договору найму жилого приміщення (статті 103 - 106 Житлового кодексу Української РСР).

IV. Звільнення службових жилих приміщень

4.1. Працівник, який припинив трудові відносини з Держфінінспекцією, її територіальним органом, підлягає виселенню зі службового жилого приміщення з усіма особами, які з ним проживають, без надання іншого жилого приміщення, крім випадків, передбачених законодавством.

4.2. Інше жиле приміщення, надане працівнику у зв'язку з виселенням зі службового жилого приміщення, має розташовуватися в межах цього самого населеного пункту і відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

У разі знесення будинку (жилого приміщення) або його переобладнання в нежилий, а також при аварійному стані будинку (жилого приміщення) наймачеві службового жилого приміщення може бути надане інше службове жиле приміщення. Надання іншого службового жилого приміщення допускається також, якщо внаслідок капітального ремонту займане службове жиле приміщення не може бути збережене або його розмір істотно зміниться (стаття 102 Житлового кодексу Української РСР).

4.3. Наймач, члени його сім'ї та інші особи, які проживають у службовому жилому приміщенні, можуть бути виселені в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення також у випадках, передбачених частиною першою статті 116 Житлового кодексу Української РСР.

4.4. Особи, які самоправно зайняли службове жиле приміщення, виселяються за рішенням суду без надання їм іншого жилого приміщення.

4.5. У разі визнання ордера на службове жиле приміщення недійсним унаслідок неправомірних дій осіб, яким його було видано, вони підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення. Якщо працівник Держфінінспекції, її територіального органу, зазначений в ордері, раніше користувався жилим приміщенням у будинку державного або громадського жилого фонду, то йому має бути надане жиле приміщення, яке він раніше займав, або інше жиле приміщення.

Якщо ордер на службове жиле приміщення визнано недійсним з інших підстав, крім випадку, передбаченого абзацом першим цього пункту, то особи, зазначені в ордері, підлягають виселенню з наданням іншого жилого приміщення або приміщення, яке вони раніше займали.

 

Директор Юридичного департаменту

Я. В. Матузка


 

Додаток
до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Державній фінансовій інспекції України, її територіальних органах


Журнал
обліку службових жилих приміщень

_____
(найменування органу, за яким закріплено службові жилі приміщення)

Адреса службового жилого приміщення (населений пункт, вулиця, N будинку і квартири)

Характеристика службового жилого приміщення (комунальна або окрема квартира, упорядкована чи невпорядкована, поверх, кількість кімнат, розмір жилої площі)

Дата і N рішення виконкому місцевої ради про включення жилого приміщення до числа службових

Дата і N наказу органу Державної фінансової інспекції України про надання службового жилого приміщення

Відповідальний квартиронаймач та члени його сім'ї

Дата і N рішення виконкому місцевої ради про виключення жилого приміщення з числа службових

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали