Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про порядок організації та проведення відкритих відвідувальних заходів у Верховній Раді України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення відкритих відвідувальних заходів у Верховній Раді України

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25 жовтня 2017 року N 429

З метою всебічного інформування громадськості про діяльність Верховної Ради України та поширення ідей парламентаризму:

1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення відкритих відвідувальних заходів у Верховній Раді України (додається).

2. Інформаційному управлінню Апарату Верховної Ради України забезпечити організацію та проведення відкритих відвідувальних заходів у Верховній Раді України згідно Положення.

3. Комендатурі Верховної Ради України забезпечити необхідний режим допуску відвідувальних груп до будинку парламенту по вул. М. Грушевського, 5.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Керівника Апарату Верховної Ради України Зайчука В. О.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ЛИТВИН

м. Київ
24 травня 2004 року
N 582

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Голови Верховної Ради України
від 24 травня 2004 року N 582

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації та проведення відкритих відвідувальних заходів у Верховній Раді України

1. Відкриті відвідувальні заходи у Верховній Раді України (далі - Відвідини) для організованих груп представників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, громадських об'єднань країни, представників органів влади інших країн та міжнародних організацій, зарубіжних гостей парламенту України проводяться з метою всебічного інформування української та зарубіжної громадськості про діяльність українського парламенту та поширення ідей парламентаризму.

2. Відвідини здійснюються двох видів: загально-оглядові й тематичні.

Загально-оглядові Відвідини включають знайомство з приміщеннями Верховної Ради України та організацією роботи парламенту.

Тематичні Відвідини висвітлюють історію становлення та розвитку українського парламентаризму, законодавчий процес, сьогодення українського парламенту та архітектурну спадщину Верховної Ради України.

План-проспект Відвідин (Додаток 1) та маршрут Відвідин (Додаток 2) погоджуються Керівником Апарату Верховної Ради України за поданням Керівника Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України.

3. Відвідини проводяться щотижня з понеділка по п'ятницю включно з урахуванням плану роботи Верховної Ради України та її органів.

4. Відвідини організуються Інформаційним управлінням Апарату Верховної Ради України (далі - Управління) на підставі письмових звернень керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, громадських об'єднань країни, міжнародних організацій, а також народних депутатів України, керівників структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, поданих за 10 днів до бажаної дати проведення Відвідин.

5. Письмове звернення щодо проведення Відвідин складається на ім'я Керівника Апарату Верховної Ради України на бланку підприємства, установи, організації, навчального закладу, громадського об'єднання, міжнародної організації і має включати:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25.10.2017 р. N 429)

- інформацію про вид Відвідин (загально-оглядові чи тематичні);

- бажані дату і час проведення Відвідин (у рамках, визначених цим положенням);

- список групи учасників Відвідин (із зазначенням прізвища, імені, по батькові учасників, їх дати народження, громадянства), завірений підписом керівника і скріплений печаткою підприємства, установи, організації, навчального закладу, громадського об'єднання, міжнародної організації;

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25.10.2017 р. N 429)

- прізвище, ім'я, по батькові та контактні телефони відповідального за організацію групи учасників Відвідин.

6. Письмове звернення на проведення Відвідин надсилається поштою або передається через експедицію за адресою: Україна, 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5, Керівнику Апарату Верховної Ради України.

7. На підставі отриманих звернень Управління складає план-графік проведення Відвідин, який затверджує Керівник Управління.

8. Потижневий план-графік Відвідин разом із списками груп подається на електронних або паперових носіях до:

- заступника Керівника Апарату Верховної Ради України;

- Комендатури охорони Верховної Ради України;

- Управління адміністративними будинками Верховної Ради України.

9. Допуск учасників Відвідин здійснюється за паспортами громадян України або закордонними паспортами, або іншими документами, що засвідчують їх особу (для молоді до 16 років - за свідоцтвами про народження чи учнівськими/студентськими квитками).

10. Відвідини здійснюються на безоплатній основі.

 

Додаток 1

ПОГОДЖЕНО
Керівник Апарату Верховної Ради України
________ В. О. Зайчук

ПЛАН-ПРОСПЕКТ
відкритих відвідувальних заходів у Верховній Раді України

Відкриті відвідувальні заходи у Верховній Раді України проводяться двох видів: загально-оглядові й тематичні.

Загально-оглядові відвідини включають знайомство з приміщеннями будинку Верховної Ради України (вул. М. Грушевського, 5) та організацією роботи парламенту.

Тематичні відвідини висвітлюють історію становлення та розвитку українського парламентаризму, законодавчий процес, сьогодення українського парламенту та архітектурну спадщину Верховної Ради України.

I. Загально-оглядова екскурсія "Історія та сьогодення парламентаризму в Україні" (тривалість - 45 хв.)

1. Верховна Рада незалежної України:

- Декларація про державний суверенітет (16 липня 1990 р.);

- Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.);

- Всеукраїнський референдум (1 грудня 1991 р.);

- Конституція України (28 червня 1996 р.);

2. Загальні відомості про Верховну Раду України (парламентські вибори, повноваження парламенту, порядок роботи).

3. Структура Верховної Ради України:

- депутатські фракції і групи;

- парламентські комітети;

- Апарат парламенту.

4. Історія проектування та зведення сесійного будинку Верховної Ради України (1936 - 39 рр.).

5. Реконструкції та реставрація сесійного будинку Верховної Ради України (1945 - 47 рр., 1985 р., 1998 - 99 рр., 2000 р.).

6. Центр об'ємної композиції будинку Верховної Ради України - сесійна зала:

- структура зали;

- інформаційно-технічна система "Рада";

- робочі місця народних депутатів України.

II. Тематична екскурсія "Історія українського парламентаризму від Віча Київської Русі до сучасного парламенту - Верховної Ради України" (тривалість - 45 хв.)

1. Звичаєве віче (сходка) давньоруської княжої доби (VI ст.).

2. Генеральна Рада козацької доби (XV - XVII ст.).

3. Генеральна військова Рада за Конституцією Пилипа Орлика (1710 - 14 рр.).

4. Центральна Рада - прототип українського парламенту (1917 - 18 рр.).

5. Верховна Рада Української РСР (грудень 1922 - серпень 1991 рр.).

6. Верховна Рада України:

- Декларація про державний суверенітет (16 липня 1990 р.);

- Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.);

- Всеукраїнський референдум (1 грудня 1991 р.);

- Конституція України (28 червня 1996 р.);

- загальні відомості про Верховну Раду України (парламентські вибори, повноваження парламенту, порядок роботи і структура парламенту).

7. Відвідування балкону сесійної зали Верховної Ради України.

III. Тематична екскурсія "Сьогодення парламенту незалежної України" (тривалість - 45 хв.)

1. Верховна Рада України: від Декларації про державний суверенітет - до Конституції України 1996 року.

1.1. Декларація про державний суверенітет (16 липня 1990 р.).

1.2. Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.).

1.3. Всеукраїнський референдум (1 грудня 1991 р.).

1.4. Конституція України (28 червня 1996 р.).

2. Загальні відомості про Верховну Раду України.

2.1. Вибори до Верховної Ради України.

2.2. Повноваження народного депутата України.

2.3. Повноваження Верховної Ради України.

2.4. Порядок роботи Верховної Ради України.

2.5. Структура Верховної Ради України:

- депутатські фракції і групи;

- парламентські комітети;

- Апарат парламенту;

3. Порядок проходження і розгляд законопроектів у Верховній Раді України.

4. Відвідування балкону сесійної зали Верховної Ради України.

IV. Тематична екскурсія "Архітектурна спадщина головного будинку Верховної Ради України" (тривалість - 45 хв.)

1. Історія формування території Державного комплексу.

Загальна історія заселення та забудови Клову та Липок (XVIII - XIX ст. ст.).

Липки як державний центр України від 1934 р. (з часу перенесення столиці України з м. Харкова до м. Києва) до сьогодення.

2. Сторінки життя головного архітектора парламентського будинку України Володимира Гнатовича Заболотного (1898 - 1962 рр.).

3. Складність проектування та зведення будинку Верховної Ради України (1936 - 39 рр.).

4. Повоєнна реконструкція будинку Верховної Ради України.

5. Реконструкції та реставрація сесійного будинку Верховної Ради України (1985 р., 1998 - 99 рр., 2000 р.).

6. Використання мотивів українського народного декоративного мистецтва в оздобленні інтер'єрів парламентського будинку.

7. Художнє полотно "Державотворення" (автор О. Г. Кулаков).

8. Центр об'ємної композиції будинку Верховної Ради України - сесійна зала:

- структура зали;

- інформаційно-технічна система "Рада";

- робочі місця народних депутатів України.

9. Верховна Рада незалежної України:

- Декларація про державний суверенітет (16 липня 1990 р.);

- Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.);

- Всеукраїнський референдум (1 грудня 1991 р.);

- Конституція України (28 червня 1996 р.);

- загальні відомості про Верховну Раду України (парламентські вибори, повноваження парламенту, порядок роботи і структура парламенту).

10. Відвідування балкону сесійної зали Верховної Ради України.

 

Додаток 2

ПОГОДЖЕНО
Керівник Апарату Верховної Ради України
________ В. О. Зайчук

МАРШРУТ
проведення відкритих відвідувальних заходів у Верховній Раді України

Відвідини в адміністративному будинку по вул. Грушевського 5 здійснюються за маршрутом:

- під'їзд N 1;

- хол I поверху;

- конференц-зал;

- кулуари II поверху;

- кулуари III поверху;

- балкон сесійної зали;

- під'їзд N 1.

Зміни маршруту Відвідин погоджуються з Комендатурою охорони Верховної Ради України.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали