ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 21.06.2011 р. N 349/9

Про затвердження Положення про порядок передавання житлового комплексу (будинку) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на баланс об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) для управління, утримання і використання неподільного та загального майна та визнання такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету міської ради з цього питання

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", постанови Кабінету Міністрів України "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 11.10.2002 р. N 1521 та розглянувши документи, надані департаментом житлово-комунального господарства, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про порядок передавання житлового комплексу (будинку) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на баланс об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) для управління, утримання і використання неподільного та загального майна (додається).

2. Затвердити склад комісії з приймання-передавання житлового комплексу (будинку) з балансу комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на баланс об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) для управління, утримання і використання неподільного та загального майна згідно з додатком.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.06.2004 р. N 459/11 "Про затвердження Положення про порядок передачі житлового комплексу (будинку) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та затвердження складу комісії з передачі будинків на баланс ОСББ і визнання рішення виконавчого комітету міської ради від 06.08.96 р. N 545/16 щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків таким, що втратило чинність"

4. Це рішення набуває чинності з дня опублікування його в газеті "Чернівці" та підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі інтернет.

5. Відділу інформації міської ради (Вишневська І. М.) забезпечити оприлюднення цього рішення через засоби масової інформації.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О. М.), голів районних в місті Чернівці рад (Бурегу Ю. І., Мельничука В. А., Пазюка М. Д.).

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В. Т.

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
21.06.2011 N 349/9

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передавання житлових комплексів (будинків) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на баланс об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку для управління, утримання і використання неподільного та загального майна

I. Загальні положення

1. Положення про порядок передавання житлових комплексів (будинків) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на баланс об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку (в подальшому ОСББ) для управління, утримання і використання неподільного та загального майна, розроблено на підставі законів України "Про власність", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", Земельного кодексу України, "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 року N 1521 "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" і Цивільного кодексу України (в подальшому Положення).

2. Положення регулює правові умови припинення права комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на житловий комплекс чи будинок (загальне і неподільне майно) у зв'язку з приватизацією житлових і нежилих приміщень в багатоквартирних будинках, інших способів відчуження майна із зняттям будинку з балансу комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства (КЖРЕП) або управлінь житлового господарства районних в місті рад (УЖГ).

II. Визначення термінів

1. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) - юридична особа, створена власниками для сприяння використання їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.

2. Житловий комплекс - єдиний комплекс нерухомого майна, що утворений земельною ділянкою в установлених межах, розміщеним на ній жилим багатоквартирним будинком або його частиною разом із господарськими будівлями, спорудами і інженерними мережами, які утворюють цілісний майновий комплекс.

3. Допоміжні приміщення - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення).

4. Прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

5. Спільне майно - неподільне та загальне майно житлового будинку.

Неподільне майно - неподільна частина житлового будинку, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування житлового будинку та перебуває у спільній сумісній власності співвласників багатоквартирного будинку і не підлягає відчуженню.

Загальне майно - частина допоміжних приміщень житлового будинку, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених у статуті об'єднання (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо) і перебувають у спільній частковій власності співвласників багатоквартирного будинку.

6. Нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

III. Порядок передавання житлових комплексів (будинків) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на баланс об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку для управління, утримання і використання неподільного та загального майна

1. У зв'язку із набуттям фізичними та юридичними особами права власності на житлові та нежилі приміщення у житловому комплексі (будинку) та створенням ними ОСББ, передавання неподільного і загального майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м. Чернівців на баланс об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку для управління, утримання і використання такого майна здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, яке приймається за наявності відповідного рішення загальних зборів співвласників.

2. УЖГ районних в місті рад або КЖРЕП здійснюють списання житлового комплексу (будинку) з балансу основної діяльності на підставі рішення виконавчого комітету про передачу житлового комплексу (будинку) на баланс ОСББ.

3. Вирішення права власності (відчуження, придбання, дарування, застава тощо) на окрему взяту квартиру чи нежиле приміщення юридичними та фізичними особами в зазначеному житловому комплексі (будинку) здійснюється згідно з чинним законодавством.

4. Неподільне майно багатоквартирного будинку, яке передається у спільну сумісну власність об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку для управління, утримання і використання, не підлягає відчуженню в натурі при відчуженні квартир чи нежилих приміщень в будинку.

5. Приймання - передавання житлового комплексу (будинку) на баланс ОСББ за рішенням загальних зборів співвласників здійснюється комісією затвердженою рішенням виконавчого комітету міської ради.

6. Комісія визначає технічний стан житлового комплексу (будинку) відповідно до вимог чинного законодавства та складає акт приймання-передавання (постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1521 (Порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс)).

7. При необхідності проведення капітального ремонту житлового комплексу (будинку), або його конструктивних елементів, комісія вносить пропозиції, щодо термінів проведення та дольової участі попереднього власника у фінансуванні першого капітального ремонту.

8. Передавання спільного майна житлового комплексу (будинку) проводиться разом з відповідною технічною документацією (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж тощо) за її наявності.

9. УЖГ районної в місті ради або КЖРЕП на підставі прийнятих рішень виконкому міської ради про передавання житлового комплексу (будинку) на баланс ОСББ здійснюють списання житлового комплексу (будинку) із свого балансу.

10. ОСББ відповідно до статті 42 Земельного кодексу України має отримати у власність або в користування земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний житловий будинок, а також належні до нього будівлі і споруди та прибудинкову територію.

10.1 З цією метою ОСББ замовляє в проектній організації, що має дозвіл на виконання відповідних робіт, проект визначення розміру та конфігурації такої земельної ділянки при наявності проекту розподілу території кварталу.

10.2 На підставі виготовленого проектною організацією проекту, затвердженого і погодженого у встановленому законом порядку, та звернення загальних зборів ОСББ департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради готує на розгляд сесії міської ради рішення щодо передавання об'єднанню у власність або в користування земельної ділянки.

10.3 Рішення сесії міської ради є підставою для виготовлення проектною організацією Державного акта на право власності на землю або укладання договору оренди земельної ділянки між міською радою і ОСББ.

11. Спори, що виникають при передаванні на баланс ОСББ житлового комплексу (будинку), вирішуються господарським судом відповідно до його компетенції.

12. Передавання житлового комплексу (будинку) з балансу на баланс здійснюється згідно з Порядком передавання житлового комплексу або його частини з балансу на баланс, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1521.

 

Секретар виконавчого комітету
міської ради

О. Васильчишин

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
21.06.2011 N 349/9

Склад комісії
по прийманню-передаванню житлового комплексу (будинку) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на баланс об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку для управління, утримання і використання неподільного та загального майна

Голова комісії:

Сірман
Дмитро Онуфрійович

- директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради

Заступник голови комісії:

Манчуленко
Василь Іванович

- перший заступник директора, начальник управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради

Секретар комісії:

Чопюк
Петро Петрович

- начальник відділу реформування житлово-комунального господарства, управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради

Члени комісії:

Цибух
Любов Іванівна

- начальник відділу обліку майна, управління обліку, використання та приватизації майна департаменту економіки міської ради;

- заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів (за місцем розташування житлового комплексу (будинку);

- начальник управління житлового господарства районної у місті ради (за місцем розташування житлового комплексу (будинку);

- начальник КЖРЕП, на балансі якого знаходиться житловий комплекс (будинок);

- головний бухгалтер КЖРЕП;

- технік-оглядач КЖРЕП;

- представники об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (за рішенням загальних зборів членів ОСББ).

 

Секретар виконавчого комітету
міської ради

О. Васильчишин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали