Про затвердження Положення про порядок проведення особистого прийому громадян

Наказ Головного управління юстиції у Запорізькій області
від 30 грудня 2011 року N 1272/09

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
6 січня 2012 р. за N 1/1526

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", керуючись Положенням про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 N 1707/5 (Положення N 1707/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за N 759/19497 (із змінами та доповненнями), та з метою належної організації особистого прийому громадян у Головному управлінні юстиції у Запорізькій області НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення особистого прийому громадян у Головному управлінні юстиції у Запорізькій області (додається).

2. Відділу організаційного забезпечення, документування, контролю та розгляду звернень громадян Головного управління юстиції у Запорізькій області подати наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

3. Наказ набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління

В. Г. Горлов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління юстиції у Запорізькій області
30.12.2011 N 1272/09

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
6 січня 2012 р. за N 1/1526


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення особистого прийому громадян у Головному управлінні юстиції у Запорізькій області

1. Це Положення визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Головному управлінні юстиції у Запорізькій області (надалі - Головне управління юстиції).

2. Особистий прийом громадян у Головному управлінні юстиції проводиться з метою сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими громадяни звертаються до Головного управління юстиції, відповідно до чинного законодавства.

3. Особистий прийом громадян керівництвом Головного управління юстиції здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07.02.2008 N 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2004 N 26/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.03.2004 за N 342/8941 (із змінами та доповненнями).

4. Особистий прийом громадян начальником Головного управління юстиції, його заступниками, начальником управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції та його заступником, начальником реєстраційної служби Головного управління юстиції та його заступником, начальниками відділів Головного управління юстиції та реєстраційної служби Головного управління юстиції проводиться згідно з графіками, які затверджуються наказами начальника Головного управління юстиції.

5. У разі відсутності начальника Головного управління юстиції, заступника начальника Головного управління юстиції, начальника управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції, начальника реєстраційної служби Головного управління юстиції особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

6. У разі відсутності начальника відділу Головного управління юстиції особистий прийом громадян у визначені дні та години згідно із графіком здійснює особа, яка виконує його обов'язки.

7. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

жінки, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

інваліди Великої Вітчизняної війни;

Герої Соціалістичної Праці;

Герої Радянського Союзу;

Герої України.

8. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

9. Заступники начальника Головного управління юстиції, начальник управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції, його заступник, начальник реєстраційної служби Головного управління юстиції, його заступник проводять виїзні особисті прийоми громадян за місцем їх проживання чи роботи, у тому числі в позаробочий час, відповідно до графіка, який затверджується наказом начальника Головного управління юстиції.

10. Графіки особистого прийому громадян за місцем їх проживання чи роботи погоджуються з місцевими державними адміністраціями, адміністрацією підприємств, установ, організацій, у яких буде здійснюватися особистий прийом.

11. Про особистий прийом громадян за місцем їх проживання чи роботи оголошується не пізніше ніж за п'ять днів до прийому у місцевих засобах масової інформації та на веб-сайті Головного управління юстиції.

12. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.

У особистому прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформленні в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

13. Особистий прийом громадян починається з пропозиції громадянину викласти суть питання, з яким він звертається. Якщо з цього питання громадянин вже звертався до Головного управління юстиції, перед початком бесіди вивчаються наявні матеріали.

14. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

15. Посадова особа, що здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розв'язання поставлених громадянином питань може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Головного управління юстиції або одержувати від них необхідну інформацію.

16. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян, подані під час особистого прийому, реєструються у встановленому законодавством України порядку.

Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.

17. Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на особистий прийом, як і громадяни України.

18. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Головного управління юстиції, посадова особа, яка веде особистий прийом, роз'яснює громадянину, до якого органу чи посадової особи він має звернутися за його вирішенням.

19. Посадові особи, які здійснюють особистий прийом громадян, зобов'язані забезпечити особистий прийом усіх громадян у день їх звернення з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку органу чи установи, де проводиться такий прийом.

20. Особистий прийом громадян начальником Головного управління юстиції та начальником управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції здійснюється згідно з графіком прийому за адресою: 69107, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 164, кім. 104 (відділ роботи із зверненнями громадян Запорізької обласної державної адміністрації).

21. Особистий прийом громадян заступниками начальника Головного управління юстиції, начальником реєстраційної служби Головного управління юстиції, його заступником та начальниками відділів Головного управління юстиції і реєстраційної служби Головного управління юстиції здійснюється у своїх робочих кабінетах за адресою: 69107, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 164.

22. Відділ організаційного забезпечення, документування, контролю та розгляду звернень громадян Головного управління юстиції (надалі - Відділ) виконує такі функції:

22.1. Забезпечує участь посадової особи Відділу в особистому прийомі громадян начальником Головного управління юстиції для реєстрації усних звернень громадян у журналі обліку особистого прийому громадян та виконання доручень начальника Головного управління юстиції.

22.2. Надає допомогу громадянам у попередньому розгляді проблем, з яких вони передбачають звернутися на особистому прийомі до начальника Головного управління юстиції та його заступників.

22.3. За дорученням начальника Головного управління юстиції, його заступників та на прохання начальника управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції, начальника реєстраційної служби Головного управління юстиції забезпечує в дні та години особистого прийому кваліфіковану добірку матеріалів з питань, порушених громадянином під час особистого прийому (попередні звернення, матеріали їх розгляду, висновки та інші матеріали, які знаходяться у Відділі).

22.4. Забезпечує відповідно до чинного законодавства України, організацію першочергового прийому (у дні прийому начальником Головного управління юстиції) жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

22.5. Контролює додержання графіка особистого прийому громадян у Головному управлінні юстиції.

22.6. Аналізує практику проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління юстиції.

23. Посадові особи, які здійснюють особистий прийом громадян:

23.1. Заповнюють журнал обліку особистого прийому громадян.

23.2. Передають матеріали з особистого прийому громадян у відділ організаційного забезпечення, документування, контролю та розгляду звернень громадян Головного управління юстиції.

23.3. Щоквартально аналізують підсумки особистого прийому громадян і подають дані аналізу до відділу організаційного забезпечення, документування, контролю та розгляду звернень громадян Головного управління юстиції із зазначенням відомостей про проведення особистих прийомів громадян за місцем їх проживання чи роботи.

24. Контроль за термінами виконання рішень, прийнятих начальником Головного управління юстиції, його заступниками, начальником управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції, начальником реєстраційної служби Головного управління юстиції здійснюють визначені ними посадові особи.

 

Начальник відділу організаційного
забезпечення документування, контролю
та розгляду звернень громадян Головного
управління юстиції у Запорізькій області

І. М. Пісецька

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали