ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять третя сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 26.04.2012 р. N 499

Про затвердження Положення про порядок реконструкції житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), зміну їх функціонального призначення для здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльності у м. Чернівцях

Відповідно до статті 41 Конституції України, статей 7, 8, 152 Житлового кодексу Української РСР, статей 319 та 320 Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про охорону культурної спадщини", "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про заборону грального бізнесу в Україні", постанов Ради Міністрів Української РСР від 26.04.84 р. N 189 "Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання", Кабінету Міністрів України від 08.10.92 р. N 572 "Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", із змінами, від 13.04.2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", від 13.04.2011 р. N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт", наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 р. N 45 "Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів" (Порядок N 45), від 07.07.2011 р. N 109 "Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст" (Порядок N 109), Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. N 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій", Державних будівельних норм України ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", ДБН В.2.3-5-2011 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення", ДБН В.3.2-2-2009 "Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт", ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах України", ДБН А.2.2-3-2004 "Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва", "Коригування історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони пам'яток та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Чернівців", затвердженого рішенням міської ради V скликання від 28.02.2007 р. N 252 та наказом Міністерства культури і туризму України від 16.06.2007 р. N 661/0/16-07 та інших нормативно-правових актів, розглянувши пропозиції департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, Чернівецька міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок реконструкції житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), зміну їх функціонального призначення для здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльності у м. Чернівцях (додається).

2. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Ніконов В. М.) забезпечити :

2.1. Здійснення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта через один рік з дня набрання чинності цим рішенням.

2.2. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

2.3. Оприлюднення у газеті "Чернівці" результатів повторного відстеження результативності цього регуляторного акта протягом місяця після закінчення терміну проведення такого відстеження.

3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в газеті "Чернівці" та на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Ніконова В. М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.

 

Секретар
Чернівецької міської ради

В. Михайлішин


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
26.04.2012 N 499


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реконструкції житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), зміну їх функціонального призначення для здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльності у м. Чернівцях

1. Загальні положення

1. Положення про порядок реконструкції житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир) зміна їх функціонального призначення для здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльності у м. Чернівцях (далі за текстом - Порядок) розроблено відповідно до статті 41 Конституції України, статей 7, 8, 152 Житлового кодексу Української РСР, статей 319 та 320 Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про охорону культурної спадщини", "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про заборону грального бізнесу в Україні", постанов Ради Міністрів Української РСР від 26.04.84 р. N 189 "Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання", Кабінету Міністрів України від 08.10.92 р. N 572 "Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", із змінами, від 13.04.2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", від 13.04.2011 р. N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт", наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 р. N 45 "Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів" (Порядок N 45), від 07.07.2011 р. N 109 "Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст" (Порядок N 109), Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. N 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій", Державних будівельних норм України ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", ДБН В.2.3-5-2011 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення", ДБН В.3.2-2-2009 "Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт", ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах України", ДБН А.2.2-3-2004 "Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва", "Коригування історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони пам'яток та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Чернівців", затвердженого рішенням міської ради V скликання від 28.02.2007 р. N 252 та наказом Міністерства культури і туризму України від 16.06.2007 р. N 661/0/16-07, та інших нормативно-правових актів.

2. Положення розроблено з метою забезпечення конституційних прав громадян, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб на володіння, користування та розпоряджання власним нерухомим майном для розміщення об'єктів невиробничого призначення, здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльності, які не заборонені законом.

3. Положення визначає механізм зміни функціонального призначення приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир) шляхом надання містобудівних умов і обмежень на їх реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт.

3.1. Дія цього Положення не розповсюджується на об'єкти нерухомого майна - нежитлові приміщення, які перебувають в комунальній власності територіальної громади міста.

4. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

4.1. Будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

4.2. Житлове приміщення - опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.

4.3. Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, призначена для постійного у ній проживання і може мати одну чи декілька квартир.

4.4. Замовник - фізична або юридична особа, яка має намір проводити капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію або забудову території (однієї чи кількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

4.5. Історико-містобудівне обґрунтування - науково-дослідна робота, якою визначається можливість будівництва об'єкта на конкретній території в межах історичного ареалу населеного місця, об'ємно-просторові параметри об'єкта з урахуванням його впливу на пам'ятки (об'єкти культурної спадщини), а також на збереження традиційного характеру середовища.

4.6. Квартира - комплекс взаємопов'язаних приміщень, використовуваних для проживання однієї сім'ї різного чисельного складу або однієї людини, який включає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (або суміщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу.

4.7. Капітальний ремонт - це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання будівель в зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшенням експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об'єкта. Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації будівлі в цілому або її частин (за умови їх автономності).

4.8. Культурна спадщина - сукупність успадкованого людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини.

4.9. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження) - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

4.10. Нежитлове приміщення - приміщення в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

4.11. Нове будівництво - спорудження на вільних або звільнених від забудови територіях (майданчиках) будинків та споруд (будов та комплексів) цивільного або виробничого призначення для надання послуг та створення нових виробничих потужностей.

4.12. Об'єкти архітектури та містобудування - окремі архітектурні споруди, а також пов'язані з ними твори монументального, декоративного та образотворчого мистецтва, які характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів, традицій або авторів, природно-архітектурні комплекси (ансамблі), історичні забудови, що є носієм певних містобудівних ідей.

4.13. Об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежного від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

4.14. Одноквартирний житловий будинок - індивідуальний житловий будинок, що має прибудинкову ділянку.

4.15. Пам'ятка - об'єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

4.16. Проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

4.17. Реконструкція - перебудова існуючих об'єктів і споруд (будов) цивільного або виробничого призначення з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, надання послуг, збільшення і покращення якості продукції та ін., пов'язана зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій та їх елементів, основних техніко-економічних показників.

4.18. Реставрація - сукупність науково обгрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану будівлі або споруди, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об'єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їх автентичності.

4.19. Суміжні житлові приміщення - інші приміщення, що безпосередньо межують з приміщеннями, які планується перевести у нежитлові та мають спільні перегородки, стіни, перекриття.

4.20. Частина житлового будинку - секція житлового будинку відокремлена від інших частин глухою стіною.

5. Інші терміни вживаються в розумінні, визначеному нормативними актами України.

6. Дія цього Положення поширюється на житловий та нежитловий фонд (будинки,будівлі, споруди, квартири), що знаходяться на території міста Чернівців, незалежно від форми власності та балансової приналежності, крім визначеного в пункті 3.1.

2. Порядок реконструкції приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир) зі зміною та без змін функціонального призначення

(без змін зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані)

1. Право на переведення, реконструкцію житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), в тому числі зі зміною їх функціонального призначення (використання) мають юридичні особи, фізичні особи-підприємці та громадяни, які є власниками таких приміщень.

2. Реконструкція житлових і нежитлових приміщень (будинків, квартир або їх частин) у багатоквартирних житлових будинках та надання містобудівних умов та обмежень на їх реконструкцію, реставрацію у випадку зміни фасаду здійснюється при наявності ескізного проекту комплексної реконструкції всього будинку, яка передбачатиме влаштування громадських приміщень, необхідних для забезпечення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців кварталу житлової забудови.

2.1. Житлові приміщення в багатоквартирному житловому будинку або окремий житловий будинок (його частина), стосовно яких вирішується питання щодо переведення із житлового в нежитловий фонд, повинні відповідати таким умовам:

2.1.1. Знаходитися в цокольному або першому поверсі житлового будинку та мати можливість обладнання окремих виходів на міську вулицю, магістраль, проїзд або двір.

2.1.2. На другому поверсі багатоквартирного житлового будинку у випадках, якщо вони безпосередньо пов'язані з нежитловими приміщеннями на першому поверсі та обладнані окремими виходами на міські вулицю, магістраль, проїзд або двір.

2.1.3. Житловий будинок не повинен бути визнаний аварійним або ветхим.

3. Переведення власного житлового приміщення у нежитлове може бути здійснено лише за умови, що власник та його сім'я забезпечені житловою площею за нормою, визначеною законодавством (13,65 кв. метрів на 1 особу).

4. Надання містобудівних умов та обмежень на переведення, реконструкцію житлових приміщень у нежитлові зі зміною їх функціонального призначення (використання) здійснюється департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради на підставі попередньо прийнятого рішення виконавчого комітету міської ради про переведення житлового приміщення в нежитлове.

5. Для отримання дозволу на переведення житлового приміщення в нежитлове замовник звертається в дозвільний офіс департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради із заявою, в якій вказує заплановане функціональне призначення приміщення та його техніко-економічні показники.

До заяви додаються такі документи:

5.1. Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

5.2. Копія статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (для юридичних осіб).

5.3. Копія паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для громадян та фізичних осіб-підприємців).

5.4. Засвідчена нотаріально копія документа про право власності об'єкта нерухомого майна.

5.5. Копія інвентаризаційної справи (технічного паспорта) об'єкта нерухомого майна.

5.6. Засвідчена належним чином згода :

5.6.1. Балансоутримувача (власника) житлового приміщення (будинку, квартири), якщо житлове приміщення розташоване житловому фонді визначеному в пункті 6 глави 1.

5.6.2. Загальних зборів або правління (згідно зі Статутом), якщо житлове приміщення розташоване у будинку житлово-будівельного кооперативу (ЖБК), житлово-будівельного товариства (ЖБТ) або у будинку, в якому створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

5.7. Засвідчена нотаріально згода власників суміжних житлових приміщень (блокованих будинків, квартир) з житловим приміщенням (блокованим будинком, квартирою), яке пропонується перевести у нежитлове.

У випадку, коли в житловому будинку є приватизовані квартири, при реконструкції приміщень такого будинку з використанням місць загального користування (сходові клітини, колясочні та інші приміщення загального користування) будинку необхідна згода власників приватизованих квартир.

5.8. Технічне заключення з фотофіксацією, яке зазначатиме стан конструктивних елементів будівлі, можливість здійснення реконструкції, реставрації або капітального ремонту житлових приміщень з метою зміни їх функціонального призначення, виготовлене атестованим (ліцензованим) суб'єктом господарювання або фахівцем з відповідним актом дозвільного характеру в комплексі з висновком відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради (у разі потреби).

5.9. Матеріали концепції комплексної реконструкції фасаду багатоповерхового житлового будинку (у разі потреби).

5.10. Ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (об'єкта будівництва) - викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:500.

5.11. Довідка комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства, обслуговуючої компанії, ЖБК, ЖБТ або ОСББ про відсутність реєстрації осіб в житловому приміщенні, що планується до переведення, реконструкції та довідку про відсутність заборгованості за житлово-комунальні та експлуатаційні послуги.

5.12. Копія документа, що підтверджує забезпеченість власника та членів сім'ї іншим житлом (для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

5.13. У разі подання документів представником замовника, до заяви додається нотаріально засвідчена довіреність (для громадян та фізичних осіб - підприємців) або довіреність, видана юридичною особою (для юридичних осіб).

6. Після отримання відповідного рішення виконавчого комітету міської ради про переведення житлового приміщення в нежитлове замовник звертається із заявою до департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради для отримання містобудівних умов та обмежень на реконструкцію переведеного об'єкта будівництва.

До заяви додаються такі документи:

6.1. Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

6.2. Копія статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (для юридичних осіб).

6.3. Копія паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків для громадян та фізичних осіб-підприємців).

6.4. Засвідчена нотаріально копія документа про право власності об'єкта нерухомого майна.

6.5. Витяг з рішення виконавчого комітету міської ради про переведення приміщення з житлового в нежитлове.

6.6. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва (ескізні пропозиції, викопіровка з топографо-геодезичного плану М 1:500, фотофіксація об'єкта будівництва з оточенням).

6.7. У разі подання документів представником замовника, до заяви додається нотаріально засвідчена довіреність (для громадян та фізичних осіб - підприємців) або довіреність, видана юридичною особою (для юридичних осіб).

Управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради протягом десяти робочих днів видає містобудівні умови та обмеження.

3. Порядок реконструкції приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир) із зміною та без змін функціонального призначення

(із змінами зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані)

1. Реконструкція, реставрація житлових та нежитлових приміщень (вбудовано-прибудованих в багатоквартирних житлових будинках) із змінами функціонального призначення та зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані здійснюється за наявності правоустановчого документа на земельну ділянку.

2. Для виділення земельної ділянки замовник звертається із заявою до міської ради або департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

До заяви додаються такі документи:

2.1. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

2.2. Копія статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (для юридичних осіб).

2.3. Копія паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для громадян та фізичних осіб-підприємців).

2.4. Засвідчена нотаріально копія документа про право власності об'єкта нерухомого майна.

2.5. Засвідчена належним чином згода:

2.5.1 Балансоутримувача (власника) будинку, якщо житлове або нежитлове приміщення розташоване у житловому фонді, визначеному в пункті 6 глави 1.

2.5.2 Загальних зборів або правління (згідно Статуту), якщо житлове або нежитлове приміщення розташоване у будинку житлово-будівельного кооперативу (ЖБК), житлово-будівельного товариства (ЖБТ) або у будинку, в якому створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

2.6. Засвідчена нотаріально згода власників суміжних житлових приміщень (будинків, квартир) з житловим або нежитловим приміщенням (будинком, квартирою).

У випадку, коли в житловому будинку є приватизовані квартири, при реконструкції приміщень такого будинку з використанням місць загального користування будинку необхідна згода власників приватизованих квартир.

2.7. Кадастровий план земельної ділянки (прибудинкової території), що обслуговує багатоквартирний житловий будинок, в якому планується здійснити реконструкцію з прибудовою.

2.8. Технічне заключення з фотофіксацією, яке зазначатиме стан конструктивних елементів будівлі, можливість здійснення реконструкції, реставрації або капітального ремонту житлових або нежитлових приміщень з метою зміни їх функціонального призначення та зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, виготовлене атестованим (ліцензованим) суб'єктом господарювання або фахівцем з відповідним актом дозвільного характеру.

2.9. Матеріали концепції комплексної реконструкції фасаду багатоповерхового житлового будинку.

2.10. Ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (об'єкта будівництва) - викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:500.

2.11. Висновок відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради (у разі, якщо об'єкт знаходиться в істотному ареалі згідно з опорним планом).

2.12. У разі подання документів представником замовника, до заяви додається нотаріально засвідчена довіреність (для громадян та фізичних осіб-підприємців) або довіреність, видана юридичною особою (для юридичних осіб).

3. Після отримання відповідного рішення замовник звертається в ліцензовану проектну організацію для виготовлення проекту відведення земельної ділянки для укладання договору встановлення земельного сервітуту.

4. Для отримання містобудівних умов та обмежень на реконструкцію, реставрацію житлових або нежитлових приміщень із змінами функціонального призначення та зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані замовник звертається із заявою до департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

До заяви додаються наступні документи:

4.1. Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

4.2. Копія статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (для юридичних осіб).

4.3. Копія паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для громадян та фізичних осіб-підприємців).

4.4. Засвідчена нотаріально копія документа про право власності об'єкта нерухомого майна.

4.5. Копію документа про право користування земельною ділянкою.

4.6. Витяг з рішення виконавчого комітету міської ради про переведення приміщення з житлового в нежитлове (при наявності).

4.7. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва (ескізні пропозиції, викопіровка з топографо-геодезичного плану М 1:500, фотофіксація об'єкта будівництва з оточенням).

4.8. У разі подання документів представником власника, до заяви додається нотаріально засвідчена довіреність (для громадян та фізичних осіб - підприємців) або довіреність, видана юридичною особою (для юридичних осіб).

Управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради протягом десяти робочих днів видає містобудівні умови та обмеження.

5. Надання містобудівних умов та обмежень на реконструкцію, реставрацію об'єктів із змінами зовнішніх геометричних розмірів їх у плані, здійснюється при наявності правоустановчого документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою та у відповідності до Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст, затвердженого наказом Мінрегіону від 07.07.2011 р. N 109 (Порядок N 109).

6. Надання містобудівних умов та обмежень на реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт об'єктів будівництва без змін зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані може проводитися за відсутності документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

7. Підставою для відмови у видачі містобудівних умов та обмежень на реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт нежитлових приміщень є невідповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам генерального плану міста Чернівців та іншої містобудівної документації.

8. Містобудівні умови та обмеження на реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт нежитлових приміщень є підставою для отримання технічних умов та здійснення проектно-вишукувальних робіт, в порядку визначеному чинним законодавством України.

9. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки є чинними до завершення виконання будівельних робіт об'єкта будівництва.

При зміні замовником намірів щодо реконструкції, реставрації та капітального ремонту приміщень, якщо вони відповідають затвердженій в установленому порядку містобудівній документації, він отримує нові містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.

10. Чинність наданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки не може бути зупинена у зв'язку з початком розроблення, внесення змін або оновлення генерального плану міста Чернівців, іншої містобудівної документації.

11. Проектна документація на реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт житлових та нежитлових приміщень розробляється ліцензованим суб'єктом господарювання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, з врахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних на проектування, з дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил та затверджується замовником.

12. Після отримання містобудівних умов та обмежень на зміну функціонального призначення житлових та нежитлових приміщень на його реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт замовник зобов'язаний:

12.1. Одержати необхідні вихідні дані для проектування об'єкта будівництва.

12.2. Звернутися до ліцензованого суб'єкта господарювання для розробки проектно-кошторисної документації.

12.3. До початку виконання будівельних (підготовчих) робіт зареєструвати в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області декларацію про початок виконання будівельних (підготовчих) робіт.

12.4. До реєстрації декларації про початок виконання будівельних (підготовчих) робіт щодо об'єктів будівництва, що належать до I - III категорії складності, або до дня видачі дозволу на виконання будівельних (підготовчих) робіт щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорії складності, звернутися в департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради для укладання договору про пайову участь у створенні і розвитку інфраструктури міста з наданням документів, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об'єкта містобудування. Невід'ємною складовою частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

12.5. Протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації про початок виконання будівельних (підготовчих) робіт письмово поінформувати департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради про початок виконання будівельних (підготовчих) робіт.

12.6. Протягом семи календарних днів з дня реєстрації інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області декларації про готовність об'єкта до експлуатації, яка свідчить про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, письмово поінформувати про це департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради і надати копію зареєстрованої інспекцією декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

12.7. Протягом десяти календарних днів з дня реєстрації інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області декларації про готовність об'єкта до експлуатації звернутись в міське комунальне бюро технічної інвентаризації з заявою про підготовку на розгляд виконавчого комітету міської ради проекту рішення про оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна та приведення у відповідність існуючого правовстановлюючого документа на цей об'єкт.

12.8. У місячний термін з дня реєстрації інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області декларації про готовність об'єкта до експлуатації укласти з відповідними експлуатуючими організаціями договори на оплату експлуатаційних витрат та комунальних послуг, які пов'язані з поточним утриманням нежитлового приміщення.

13. Прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію здійснюється інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області в установленому чинним законодавством України порядку.

4. Заключні положення

1. Не допускається розміщення у нежитлових приміщеннях в багатоквартирних житлових будинках об'єктів:

1.1. Промислового характеру.

1.2. Підприємств громадського харчування з кількістю місць більше 50 (крім гуртожитку) і домових кухонь продуктивністю більше 500 обідів на день, з використанням балонів із зрідженим газом пропан-бутан.

1.3. Пунктів приймання склотари, а також магазинів сумарною торговельною площею більше 1000 кв. метрів.

1.4. Спеціалізованих закладів і підприємств, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря житлової забудови і квартир з підвищенням понад допустимі рівні шуму, вібрації, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання.

1.5. Закладів грального бізнесу (казино, комп'ютерних залів, залів ігрових автоматів тощо).

1.6. Спеціалізованих магазинів будівельних, мастильних та інших товарів, експлуатація яких може призвести до забруднення території і повітря житлової забудови, магазинів з продажу вибухопожежонебезпечних речовин і матеріалів, спеціалізованих рибних та овочевих магазинів.

1.7. Підприємств побутового обслуговування, у яких застосовуються легкозаймисті речовини (за винятком перукарень, салонів краси, SPA-салонів, соляріїв, косметичних салонів, масажних кабінетів, майстерень з ремонту годинників тощо розрахунковою площею до 300 кв. метрів).

1.8. Майстерень ремонту побутових машин і приладів, ремонту взуття розрахунковою площею понад 100 кв. метрів.

1.9. Лазень, саун (лазень сухого жару), тощо.

1.10. Пралень і хімчисток (крім приймальних пунктів і пралень самообслуговування продуктивністю до 75 кілограм білизни у зміну).

1.11. Автоматичних телефонних станцій, призначених для телефонізації житлових будинків загальною площею більше 100 кв. метрів.

1.12. Громадських вбиралень.

1.13. Похоронних бюро.

2. Забороняється влаштування окремих входів у нежитлові приміщення у випадках, якщо вони виходять:

2.1. На тротуар, внаслідок чого ширина цього тротуару буде менше нормативної, встановленої Державними будівельними нормами України ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" та ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів";

2.2. На зелені зони прилеглих до будинковолодінь територій, внаслідок чого ширина цієї зони буде менше 2 (двох) метрів від закінчення входу до тротуару;

3. Забороняється влаштування окремих входів в нежитлові приміщення, розташовані в будівлях - пам'ятках архітектури, крім випадків відновлення історичного входу.

4. Відповідальність за дотриманням вимог цього Положення, діючих будівельних норм та правил, відомчих нормативних актів, правил утримання прибудинкової території, несе власник нежитлових приміщень.

5. Контроль за використанням житлових та нежитлових приміщень (будинків, квартир) згідно з функціональним призначенням, визначеним у відповідному рішенні виконавчого комітету міської ради, здійснює балансоутримувач (власник) будинку.

6. Спори, що виникають з питань застосування цього Положення, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар
Чернівецької міської ради

В. Михайлішин

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали