НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

НАКАЗ

15.02.2018

м. Київ

N 43

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2018 р. за N 250/31702

Про затвердження Положення про порядок винесення приписів

Відповідно до положень пункту 7 частини першої (Закон N 772-VIII), частини другої статті 10 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Закон N 772-VIII)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок винесення приписів про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, що додається.

2. Юридичному управлінню (Потьомкін А. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

А. Янчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
15 лютого 2018 року N 43

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2018 р. за за N 250/31702

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок винесення приписів про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до пункту 7 частини першої (Закон N 772-VIII), частини другої статті 10 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Закон N 772-VIII), встановлює порядок організації винесення, оформлення та обліку приписів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), на порушення вимог чинного законодавства з питань, пов'язаних з веденням обліку, проведенням оцінки та управлінням активами.

2. Приписи Національного агентства (далі - Припис) виносяться уповноваженими особами Національного агентства (далі - уповноважені особи), та є обов'язковими для виконання керівником органу, підприємства, установи або організації.

3. Припис є письмовою вимогою про усунення порушення вимог законодавства з питань, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами. Припис виноситься про усунення порушень вимог законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.

II. Порядок винесення та оформлення приписів

1. Припис виноситься під час здійснення Національним агентством заходів, пов'язаних з управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у разі виявлення, порушень вимог законодавства з питань проведення оцінки, ведення обліку та управління активами при:

здійсненні фактичного прийняття активів в управління та їх огляду;

вчиненні дій, пов'язаних з організацією заходів з реєстрації виникнення у Національного агентства повноважень з управління активами;

витребовуванні правовстановлюючих та інших документів, відомостей, пов'язаних з активами;

наданні Національному агентству послуг та робіт, пов'язаних з оцінкою, реалізацією, страхуванням, зберіганням (збереженням), охороною, переміщенням активу, відкриттям рахунків та розміщенням на них грошових коштів;

забезпеченні заходів зі здійснення суб'єктом оціночної діяльності оцінки активів, в тому числі сприянні в безперешкодному доступі до об'єкта оцінки;

здійсненні контролю за ефективністю управління активом;

здійсненні інших заходів, передбачених законодавством.

2. Припис складається відповідно до Закону України "Про засади державної мовної політики" (Закон N 5029-VI) на бланку, що виготовлений друкарським способом, у двох примірниках за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

У приписі зазначаються дата і місце його складення, дата та номер документа, в якому зафіксовано порушення, відомості про керівника органу, підприємства, установи або організації, якому адресується припис, заходи, яких необхідно вжити для усунення порушень вимог чинного законодавства, інші відомості.

3. Припис підлягає виконанню негайно або в інший строк, визначений у ньому.

4. Повідомлення про результати виконання вимог припису, здійснюється посадовою особою органу, підприємства, установи, організації, якій його адресовано, у письмовій формі та в межах встановленого строку виконання припису.

5. До припису у разу наявності додаються копії документів та інші докази, що вказують на порушення вимог законодавства та законних вимог Національного агентства з питань з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами.

6. Один з примірників припису залишається в Національному агентстві, другий примірник припису надається керівнику органу, підприємства, установи, організації нарочним або надсилається на адресу органу, підприємства, установи, організації рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

7. Невиконання керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації вимог припису Національного агентства є підставою для складення протоколу про адміністративне правопорушення та вжиття інших заходів, визначених чинним законодавством.

III. Облік, реєстрація та контроль винесених приписів

1. Облік, реєстрація винесених приписів та контроль за їх виконанням забезпечується уповноваженими особами.

2. Приписи реєструються в журналах реєстрації та обліку приписів за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

Журнали реєстрації та обліку приписів повинні бути пронумеровані, прошиті та скріплені печаткою.

3. Реєстраційний номер припису складається з індексу відповідного самостійного структурного підрозділу центрального апарата Національного агентства та через дефіс порядкового номера.

4. Матеріали, пов'язані з виконанням припису, формуються уповноваженою особою у відповідну папку (далі - справа припису).

5. Справа припису зберігається протягом п'яти років. Після закінчення строку зберігання справа припису знищується в установленому чинним законодавством порядку.

 

Начальник Юридичного управління

А. О. Потьомкін

 

Додаток 1
до Положення про порядок винесення приписів про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами
(пункт 2 розділу II)

Примірник ________

  

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

ПРИПИС

Про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами

від "___" 20__ р.

N _

Видано

Керівнику ____
                                         (прізвище, ім'я, по батькові посада керівника органу, підприємства, установи, організації)
_
                                       (найменування органу, підприємства, установи, організації, код згідно з ЄДРПОУ)
_,
на підставі ___,
                                                                             (N, дата документа, яким зафіксовано порушення)
яким при здійсненні заходів, пов'язаних з управлінням арештованими активами, переданими в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ___________
_
                                                                          (зазначаються відомості про актив)
_
встановлено __
_
_
_

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 9 (Закон N 772-VIII), частини першої статті 19 (Закон N 772-VIII), частин першої (Закон N 772-VIII), другої статті 21 (Закон N 772-VIII) та керуючись положеннями пункту 7 частини першої (Закон N 772-VIII), частини другої статті 10 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Закон N 772-VIII),

ВИМАГАЄ:

1. ___________.
                                                              (заходи щодо усунення порушень вимог законодавства)

2. ___________.

3. ___________.

Цей припис є обов'язковим до виконання.

У разі невиконання вимог цього припису в установлені строки особу буде притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі статті 18848 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про результати виконання припису повідомити ________
_
за адресою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: 01601, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Інші відомості:

_
_

Додатки:*

Уповноважена особа Національного агентства

__________
(дата)

____
(підпис)

__________
(прізвище, ініціали)


Другий примірник припису отримав _____
                                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_

__________
(дата)

 

____
(підпис)


Другий примірник припису надіслано поштою _________
                                                                                                 (вказується поштове відділення, дата і номер поштового відправлення)
_
_


* Зазначаються у разі наявності

 

Додаток 2
до Положення про порядок винесення приписів про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами
(пункт 2 розділу III)

Журнал
реєстрації та обліку приписів

Розпочато "___" 20__ р.

Закінчено "___" 20__ р.

N з/п

Дата видачі

Посада, прізвище, ім'я, по батькові, керівника органу, підприємства, установи, організації, якому винесено припис

Стислий зміст порушення

Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що видала припис

1

2

3

4

5
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали