ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 26.07.2011 р. N 439/12

Про затвердження Положення про порядок вирішення питань знесення аварійних будівель і споруд та подальшого використання земельних ділянок, на яких вони розташовані, для містобудівних потреб та визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету з цього питання

Відповідно до статті 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Житлового кодексу Української РСР, законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" і "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про порядок вирішення питань знесення аварійних будівель і споруд та подальшого використання земельних ділянок, на яких вони розташовані, для містобудівних потреб (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 19.07.2005 р. N 553/12 "Про затвердження "Положення про порядок вирішення питань, пов'язаних з аварійними будівлями та земельними ділянками, на яких вони розташовані".

3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на голів Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних у місті Чернівцях рад Мельничука В. А., Бурегу Ю. І, Пазюка М. Д.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В. Т. та директорів департаментів житлово-комунального господарства, містобудівного комплексу та земельних відносин, економіки міської ради Сірмана Д. О., Ніконова В. М., Хімійчук С. М.

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
26.07.2011 N 439/12

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок вирішення питань знесення аварійних будівель і споруд та подальшого використання земельних ділянок, на яких вони розташовані, для містобудівних потреб (далі - Положення)

1. Загальні положення

Положення розроблено відповідно до вимог законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Земельного кодексу України та Житлового кодексу Української РСР.

Це Положення регулює відносини:

- організаційні, пов'язані з залученням інвестицій для вирішення питань щодо вивільнення земельних ділянок шляхом знесення аварійних будинків, які розташовані на них, та використання звільнених земельних ділянок;

- економічні та фінансові, які виникають у зв'язку з відселенням мешканців на постійне місце проживання за рахунок коштів інвесторів;

- правові, які передбачають врахування інтересів власників нежилих приміщень аварійного будинку, які є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

Дія цього Положення не поширюється на аварійні будівлі і споруди, які за своїм технічним станом за висновками комісії підлягають обов'язковому демонтажу, однак є об'єктами культурної спадщини міста.

2. Організація розгляду питання

2.1. З метою оперативного вирішення завдань з координації дій структурних підрозділів міської і районних в місті рад щодо аварійних будівель та ефективного використання вивільнених земельних ділянок, розпорядженням міського голови створюється комісія з розгляду питань знесення аварійних будівель і споруд та подальшого використання земельних ділянок, на яких вони розташовані (далі комісія).

2.2. Комісію очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

2.3. До складу комісії залучаються заступники голів та працівники управлінь житлового господарства відповідних районних у місті рад, заступники директорів департаментів: житлово-комунального господарства, містобудівного комплексу та земельних відносин, економіки, начальники фінансового та юридичного управлінь і начальник відділу охорони культурної спадщини міської ради.

2.4. Комісія може залучати до роботи, в разі потреби, фахівців проектних, науково-дослідних організацій, керівників підприємств, на балансі яких знаходяться аварійні будівлі.

2.5. Повноваження комісії:

- розглядає організаційно-розпорядчі документи виконавчих комітетів районних в місті рад щодо знесення аварійних будівель, технічну документацію та висновки спеціалізованих організацій з цих питань;

- виходом на місце знайомиться з фактичним станом аварійної будівлі, з межами земельної ділянки, яка закріплена за нею, територією і забудовою навколо аварійної будівлі;

- розглядає висновки структурних підрозділів міської ради щодо пропозицій інвесторів, бажаючих фінансувати знесення аварійних будівель, придбання житла для відселення мешканців та використання земельної ділянки;

- визначає можливу інвестиційну привабливість земельної ділянки, на якій знаходиться аварійна будівля;

- координує шляхом надання протокольних доручень дії структурних підрозділів стосовно оперативного виконання завдань, що виникають навколо проблеми ліквідації аварійної будівлі та використання земельної ділянки після її вивільнення.

3. Завдання виконавчих органів міської та районних в місті рад

3.1. Залежно від напрямку дій, визначених комісією, виконавчі органи відповідно до своєї компетенції виконують роботи та здійснюють заходи:

3.2. Районні в місті ради:

- вирішують технічні питання пов'язані з знесенням аварійної будівлі, залучаючи в окремих випадках спеціалізовані організації для отримання технічних висновків або розробки відповідного проекту;

- визначають кількість житла, яке необхідно придбати для відселення мешканців з аварійних будинків;

- інформують департамент житлово-комунального господарства та комісію про кількість сімей, які підлягають відселенню з аварійних будинків, приймають заяви мешканців з пропозиціями (умовами) щодо надання їм житла;

- замовляють експертну оцінку вартості нежилих аварійних приміщень або аварійних будівель в цілому;

- надсилають департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради інформацію про завершення робіт по знесенню аварійних будівель і споруд;

- проводять роз'яснювальну роботу серед мешканців аварійних будівель щодо порядку їх відселення.

3.3. Департамент житлово-комунального господарства міської ради:

- готує розпорядження міського голови про створення комісії;

- готує проекти рішень з питань: відселення мешканців аварійних будинків на постійне місце проживання, списання аварійних будинків з балансу житлового фонду територіальної громади м. Чернівців;

- бере участь у формуванні умов конкурсу на кращу інвестиційну пропозицію забудови земельної ділянки та приймає в ньому участь;

- бере участь у формуванні умов договору фінансування між міською радою та інвесторами (забудовниками).

3.4. Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради:

- з власної ініціативи або на підставі листа відповідної районної у місті ради готує акт вибору земельної ділянки, яка після знесення аварійних будівель і споруд може бути запропонована як об'єкт інвестування для будівництва об'єкта містобудування;

- готує в установленому чинним законодавством України порядку пропозиції щодо продажу на аукціоні права оренди на вивільнені земельні ділянки або продажу їх у власність для містобудівних потреб;

- організує і проводить в установленому чинним законодавством України порядку аукціони з продажу права оренди на вивільнені земельні ділянки або з продажу їх у власність для містобудівних потреб;

- за результатами проведених аукціонів оформляє в установленому чинним законодавством України правовстановлюючі документи на право власності або користування земельними ділянками;

- готує пропозиції департаменту економіки міської ради щодо об'єктів інвестування, які можуть бути розміщені на вивільнених земельних ділянках;

- спільно з департаментами економіки і житлово-комунального господарства міської ради приймає участь у формуванні умов конкурсу на кращу інвестиційну пропозицію забудови вивільнених земельних ділянок;

- готує на розгляд міської ради пропозиції про надання в користування земельних ділянок для здійснення інвестиційної діяльності.

3.5. Департамент економіки міської ради:

- спільно з юридичним управлінням міської ради готує протоколи намірів на здійснення інвестиційної діяльності між міською радою та інвестором і подає їх на розгляд міської ради та її виконавчого комітету;

- спільно з департаментами містобудівного комплексу та земельних відносин і житлово-комунального господарства міської ради приймає участь у формуванні інвестиційних пропозицій щодо забудови вивільнених земельних ділянок;

- формує перелік об'єктів інвестування з визначенням способу залучення інвестора та інвестиційні проекти;

- спільно з юридичним управлінням міської ради готує на розгляд міської ради та її виконавчого комітету пропозиції про укладання інвестиційних договорів.

4. Укладання договору фінансування

Проект договору фінансування готується юридичним управлінням міської ради спільно з департаментами містобудівного комплексу та земельних відносин і житлово-комунального господарства міської ради. Підставою для укладання зазначеного договору є рішення сесії міської ради про надання дозволу інвесторам на складання проекту відведення земельної ділянки в довгострокову оренду під будівництво після знесення аварійної житлової будівлі.

Договір укладається між міською радою та інвестором забудовником.

В договорі обов'язково обумовлюється наступне:

- набуття міською радою права власності на придбані за рахунок коштів інвесторів квартири;

- терміни фінансування операцій з придбання житла, відселення мешканців з аварійної будівлі, передачі земельної ділянки в довгострокову оренду для використання під будівництво;

- зобов'язання інвестора щодо знесення аварійної будівлі за його рахунок, компенсації міській раді (районним в місті радам) витрат на підготовчі роботи, пов'язанні з аварійною будівлею;

- інші умови цивільно-правових правочинів.

Договір фінансування складається у двох оригінальних примірниках, підписується з боку міської ради міським головою, або за його визначенням заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Після оформлення договору фінансування втрачають юридичну силу всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи намірів.

Виконання умов, зобов'язань договору фінансування зі сторони міської ради здійснюється департаментами містобудівного комплексу та земельних відносин, економіки і житлово-комунального господарства міської ради.

Оригінал договору фінансування знаходиться на збереженні і контролі в юридичному управлінні міської ради.

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали