Додаткова копія: Про затвердження Положення про Постійну комісію щодо розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерговугілля, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, та складу Постійної комісії

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 червня 2014 року N 450

Про затвердження Положення про Постійну комісію щодо розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерговугілля, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, та складу Постійної комісії

Відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності", інших нормативно-правових актів, з метою забезпечення належного розпорядження майном державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, а також майном господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, наказую:

1. Затвердити Положення про Постійну комісію щодо розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерговугілля, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, що додається.

2. Затвердити склад Постійної комісії щодо розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерговугілля, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Ю. Продан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості
17 червня 2014 року N 450

Положення про Постійну комісію
щодо розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерговугілля, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави

1. Положення про Постійну комісію щодо розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерговугілля, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави (далі - Постійна комісія), розроблене з метою об'єктивного, неупередженого та прозорого здійснення Міненерговугілля функцій з управління об'єктами державної власності, які перебувають в сфері управління Міненерговугілля стосовно списання, відчуження, передачі в оренду нерухомого майна площею понад 50 кв. м за окремим проектом договору оренди, пролонгації діючих договорів оренди площею понад 50 кв. м, здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна, зміни складу орендованого майна, безоплатної передачі з балансу на баланс юридичних осіб або у комунальну власність державного майна державних підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Міненерговугілля, державного майна, яке обліковується на балансах і не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі корпоратизації, та іншого державного майна, управління яким здійснює Міненерговугілля (далі - державне майно), а також майна господарських товариств, 100 % акцій яких знаходиться в управлінні Міненерговугілля (далі - майно господарського товариства) (якщо розпорядження майном за статутом господарського товариства належить до повноважень Загальних зборів акціонерів).

2. Рішення Постійної комісії щодо розпорядження державним майном та майном господарського товариства (якщо розпорядження майном за статутом господарського товариства належить до повноважень Загальних зборів акціонерів) оформлюється протоколом.

3. Підготовка матеріалів для розгляду Постійною комісією щодо розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерговугілля, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, здійснюється структурними підрозділами Міненерговугілля за відповідними напрямами роботи (далі - Відповідальні підрозділи), а саме:

• відчуження та списання майна, передача майна в оренду, з балансу на баланс юридичних осіб, у комунальну власність та з комунальної у державну власність (крім об'єктів незавершеного будівництва), пролонгація договорів оренди, здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна, зміна складу орендованого майна

- Департамент майна, управління корпоративними правами та реформування власності

• списання, відчуження та передача об'єктів незавершеного будівництва

- відповідний галузевий структурний підрозділ

4. Департамент майна, управління корпоративними правами та реформування власності письмово погоджує пропозиції щодо здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна з відповідним галузевим структурними підрозділом та, у разі отримання погодження, подає матеріали на розгляд Постійної комісії.

5. Підготовка матеріалів для розгляду Постійною комісією здійснюється таким чином:

1) відповідальний підрозділ, у разі надходження матеріалів, передає їх секретарю Постійної комісії з проектом протоколу;

2) у разі наявності зауважень до матеріалів, Відповідальний підрозділ не виносить їх на розгляд Постійної комісії, про що листом повідомляє підприємство, від якого надійшли матеріали;

3) розгляд матеріалів з питань відчуження та списання майна, наданих дочірніми підприємствами ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", акціонерними товариствами, пакети акцій яких залишено у державній власності та передано до статутного капіталу ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", НАК "Енергетична компанія України" та державних холдингових компаній, корпоративними правами яких управляє Міненерговугілля, розглядаються за умови попереднього погодження з такими суб'єктами управління об'єктами державної власності.

6. Секретар Постійної комісії вносить отримані матеріали на розгляд Комісії.

При відсутності одного з членів Постійної комісії його обов'язки виконує особа, що його заміщує.

За наявності у члена Постійної комісії зауважень до матеріалів член Постійної комісії надає письмові зауваження з обґрунтуванням секретарю Постійної комісії для відповідного реагування.

7. Рішення Постійної комісії ухвалюється простою більшістю голосів та оформлюється протоколом, який підписується присутніми членами Постійної комісії та затверджується головою Постійної комісії, а у разі його відсутності - заступником голови Постійної комісії.

Після оформлення протоколу секретар Постійної комісії в одноденний строк надає Відповідальному підрозділу копію протоколу та первинні матеріали для оформлення цим підрозділом відповідного наказу або листа-відповіді зацікавленій стороні та відповідального зберігання цих документів.

Погодження передачі в оренду нерухомого майна, пролонгації діючих договорів оренди, здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна, зміни складу орендованого майна оформлюється листом за поданням Департаменту майна, управління корпоративними правами та реформування власності за підписом голови Постійної комісії, а у разі його відсутності - за підписом заступника Міністра, який виконує обов'язки першого заступника Міністра.

 

Директор Департаменту майна,
управління корпоративними
правами та реформування власності

Л. О. Дудка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості
17 червня 2014 року N 450

Склад Постійної комісії
щодо розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерговугілля, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави

за посадою

перший заступник Міністра, голова Комісії;

за посадою

керівник Департаменту майна, управління корпоративними правами та реформування власності, заступник голови Комісії;

за посадою

керівник Юридичного департаменту;

за посадою

керівник Департаменту бухгалтерського обліку та звітності;

за посадою

керівник Департаменту з питань функціонування та реформування вугільної промисловості (щодо розпорядження майном підприємств вугільної промисловості);

за посадою

керівник Департаменту з питань виробництва традиційних та альтернативних видів палива (щодо розпорядження майном підприємств газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива);

за посадою

керівник Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості (щодо розпорядження майном підприємств ядерно-енергетичного комплексу);

за посадою

керівник Департаменту електроенергетики (щодо розпорядження майном підприємств електроенергетичної галузі);

за посадою

керівник Управління трудової та соціальної політики (щодо передачі, списання, відчуження об'єктів соціальної інфраструктури);

за посадою

керівник Управління промислової безпеки та охорони праці у вугільній промисловості Департаменту промислової безпеки, охорони цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (щодо розпорядження майном Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України);

за посадою

керівник Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств Департаменту реструктуризації вугільної промисловості (щодо розпорядження майном підприємств, що готуються до ліквідації та ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України);

за посадою

керівник Сектору з питань запобігання та протидії корупції;

за посадою

головний спеціаліст Департаменту майна, управління корпоративними правами та реформування власності, секретар Комісії.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали