Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про посвідчення національного фільму та порядок його видачі (анулювання)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

НАКАЗ

від 7 грудня 2011 року N 46

Про затвердження Положення про посвідчення національного фільму та порядок його видачі (анулювання)

Відповідно до Положення про Державне агентство України з питань кіно, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 404 (Указ N 404/2011), Закону України "Про кінематографію" від 13 січня 1998 року N 9/98-ВР та пункту 8 Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.98 N 813, наказую:

1. Затвердити Положення про посвідчення національного фільму та порядок його видачі (анулювання) (додається).

2. Головному спеціалісту по зв'язках з громадськістю та ЗМІ (Титаренко Л. В.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Держкіно.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Сьомкіна С. В.

 

Голова

К. О. Копилова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства України з питань кіно
07.12.2011 N 46

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСВІДЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ВИДАЧІ (АНУЛЮВАННЯ)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про кінематографію", Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.98 N 813, і визначає порядок видачі, продовження строку дії та анулювання посвідчення національного фільму.

1.2. Терміни, які застосовуються в цьому Порядку, застосовуються відповідно до Закону України "Про кінематографію" та Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво.

II. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ

2.1. Видача посвідчення національного фільму здійснюється Державним агентством України з питань кіно (далі - Держкіно) відповідно до заяви (додаток 2), поданої продюсером або правовласником фільму, що отримав права на фільм від продюсера за договором відчуження виключного права (далі - заявник), або особи, уповноваженої заявником.

2.2. До заяви додається перелік документів в залежності від стану, в якому перебуває виробництво фільму (додатки 3 - 5).

2.3. Заява разом із додатковими документами подається у одному примірнику українською мовою.

2.4. У випадку відповідності фільму вимогам національного, визначеним згідно з абзацом шістнадцятим статті 3 Закону України "Про кінематографію", видача посвідчення національного фільму здійснюється Держкіно у 15-денний строк з дати отримання заяви з відповідними документами.

2.5. Посвідчення національного фільму видається на бланку встановленого зразка (додаток 1).

2.6. Інформація про видані посвідчення національного фільму публікується на офіційному веб-сайті Держкіно.

2.7. У процесі виробництва, розповсюдження та демонстрування фільму Держкіно має право ознайомитися з виробничою та іншою первинною документацією фільму з метою підтвердження його відповідності вимогам національного, визначеним згідно з абзацом шістнадцятим статті 3 Закону України "Про кінематографію" та інших нормативних актів.

2.8. Посвідчення національного фільму видається на період виробництва фільму.

2.9. Посвідчення національного фільму для завершеного виробництва фільму видається безстроково.

2.10. Дати початку і закінчення виробництва фільму підлягають обов'язковій фіксації в посвідченні національного фільму.

III. ВИДАЧА ПОСВІДЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ ДЛЯ ТВОРІВ З НЕЗАВЕРШЕНИМ ВИРОБНИЦТВОМ

3.1. Для отримання посвідчення національного фільму заявник надає до Держкіно України заяву про видачу посвідчення національного фільму (додаток 2). До заяви додається перелік документів згідно з додатком 3 до цього Порядку.

3.2. На момент подачі заяви відносини з авторами, знімальною групою, суб'єктами кінематографії, інвесторами повинні бути документально оформлені. У разі їх подальшої зміни заявник зобов'язаний у тижневий строк повідомити про це Держкіно.

3.3. У разі відсутності у заявника договору про фінансування фільму в період підготовки його до виробництва Держкіно видає заявнику довідку про відповідність фільму вимогам національного, визначеним згідно з абзацом шістнадцятим статті 3 Закону України "Про кінематографію" (додаток 5).

Після надання Заявником до Держкіно України договору, що підтверджує наявність коштів на виробництво фільму, Держкіно України видає заявнику посвідчення національного фільму.

IV. ВИДАЧА ПОСВІДЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ ДЛЯ ТВОРІВ З ЗАВЕРШЕНИМ ВИРОБНИЦТВОМ

4.1. Фільми, створені до 1991 року на державних кіностудіях України та внесені до державного реєстру фільмів, вважаються національними.

4.2. Для отримання посвідчення національного фільму Заявник представляє до Держкіно заяву про видачу посвідчення національного фільму (додаток 2). До заяви додається перелік документів згідно з додатком 5 до цього Положення.

4.3. У посвідченні національного фільму зазначається рік завершення виробництва фільму.

V. ВИДАЧА ПОСВІДЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ ДЛЯ ПРОДУКТІВ СПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

5.1. Для отримання посвідчення національного фільму заявник надає до Держкіно України заяву про видачу посвідчення національного фільму (додаток 2).

5.2. До заяви додається рішення Міністерства культури України щодо надання фільму статусу продукту спільного виробництва.

VI. ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ПОСВІДЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ

6.1. Для продовження терміну дії посвідчення національного фільму для незавершеного виробництвом фільму Заявник подає до Держкіно України заяву про продовження терміну дії посвідчення національного фільму (додаток 2). До заяви додається перелік документів згідно з додатком 4 до цього Положення.

На підставі поданих заявником відповідних документів Держкіно України продовжує дію посвідчення національного фільму або відмовляє у продовженні його дії.

VII. АНУЛЮВАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ

7.1. Посвідчення національного фільму може бути анульовано у випадках, якщо відомості, що містяться в документах, представлених в Держкіно України, не відповідають дійсності або якщо в процесі виробництва, розповсюдження та/або демонстрування фільм перестав відповідати вимогам національного фільму.

7.2. Рішення про анулювання посвідчення національного фільму приймає Держкіно.

7.3. Відомості про анулювання посвідчення національного фільму передаються Держкіно до Державної податкової служби за місцем реєстрації Заявника, а також публікуються на офіційному веб-сайті Держкіно.

7.4. З дати прийняття рішення про анулювання посвідчення національного фільму Заявник позбавляється можливості отримання державної підтримки та державних пільг, передбачених законодавством.

 

Начальник Управління
державного регулювання та
реалізації кінопроектів

С. В. Притула

 

Додаток N 1
до Положення про посвідчення національного фільму

 Лицьовий бік 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

ПОСВІДЧЕННЯ
національного фільму N _____

назва фільму __

вид фільму ___
                                                                                   (анімаційний, документальний, ігровий)

кількість серій

формат ______

колір ________
                                                                                                 (поліхромний, монохромний)

фонограма ____
                                                                        (монофонічна, стереофонічна (вказати кількість каналів))

хронометраж (хв.) _________

Автори фільму:

Автор сценарію ___________

режисер-постановник ______

композитор ___

оператор-постановник _____

художник-постановник _____

продюсер фільму (правовласник) _______
_
                                     (найменування продюсера, місце знаходження - для юридичної особи або П. І. Б.
                                                                  продюсера, місце проживання - для фізичної особи)

Зворотний бік

Початок виробництва фільму "___" 20__ р.

Кінець виробництва фільму   "___" 20__ р.

Термін дії посвідчення
національного фільму:      до   "___" 20__ р.
                                                                             (дата, безстроково)

Дата видачі "___" 20__ р.

М. П.

(підпис)

 

Додаток N 2
до Положення про посвідчення національного фільму

ЗАЯВА
про видачу посвідчення національного фільму

(Дані наводяться на момент подачі заяви)

Робоча назва фільму:
_

Продюсер фільму (правовласник): _______
_
                           (найменування продюсера, місце знаходження - для юридичної особи або П. І. Б. продюсера,
                                                                           місце проживання - для фізичної особи)

П. І. Б., громадянство, місце
проживання, паспортні дані,
ІПН - для фізичної особи: ___
_

назва, місце знаходження,
ІПН - для юридичної особи: _
_

номер тета адреси ДПІ
(за місцем реєстрації продюсера) ________
_

Автори фільму
(П. І. Б., громадянство):

- Автор сценарію __________
_

- режисер-постановник (режисер) ________
_
_

- композитор __
_

- оператор-постановник (оператор) _______
_

- художник-постановник ____
_

Склад знімальної групи
(П. І. Б., громадянство):

- звукооператор ___________
_

- художник по костюмах ____
_

- монтажер ___
_

- актори - виконавці головних ролей ______
_
_
_

Стадія виробництва фільму _
_
_

Кошторисна вартість виробництва фільму _
_

Розмір державної фінансової підтримки та процентне відношення до кошторисної вартості виробництва (прокату) фільму ___________
_
_

Наявність іноземних інвестицій та їх обсяг
_

Якою мовою знімається фільм ___________
_

З положеннями Закону України "Про кінематографію" та Положенням про посвідчення національного фільму, порядком його видачі (анулювання) ознайомлений і зобов'язуюсь дотримуватися викладених в них правил, а також вживати всіх залежних від мене заходів для того, щоб фільм, відповідальність за виробництво і прокат якого я несу, відповідав вимогам національного фільму.

Продюсер фільму (правовласник) ________

Дата _____

М. П.

 

Додаток N 3
до Положення про посвідчення національного фільму

ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для отримання посвідчення національного фільму для не завершеного виробництвом фільму

1. Заява встановленої форми (додаток 2).

2. Копії установчих документів та копія документа про державну реєстрацію продюсера (правовласника) як юридичної особи (з пред'явленням оригіналів у випадку, якщо копії не завірені нотаріусом) - для юридичної особи.

Копії паспорта та документа про державну реєстрацію продюсера (правовласника) як фізичної особи - підприємця (з пред'явленням оригіналів у випадку, якщо копії не завірені нотаріусом) - для індивідуального підприємця.

3. Копія свідоцтва про взяття продюсера (правовласника) на облік в органах Державної податкової служби за місцем реєстрації (з пред'явленням оригіналу у разі, якщо копія не завірена нотаріусом).

4. Відомості про попередню професійну діяльність продюсера.

5. Копії паспортів авторів фільму, що засвідчують їх громадянство.

6. Сценарій ігрового, мультиплікаційного фільму, синопсис повнометражного неігрового фільму, заявка короткометражного неігрового фільму (в одному примірнику).

7. Договори (угоди) з інвесторами про фінансування виробництва фільму із зазначенням термінів його виробництва (пред'являється оригінал).

Виписка з банку про середньомісячні обороти коштів на розрахунковому рахунку продюсера (або виписка з розрахункового рахунку для новоствореного продюсера) - для фільмів, виробництво яких здійснюється за рахунок власних коштів продюсера.

8. Наказ продюсера про запуск фільму у виробництво - для фільмів, виробництво яких здійснюється за часткової державної фінансової підтримки або за рахунок приватних коштів.

9. Угода про наміри з інвесторами про їхню участь у фінансуванні виробництва фільму (пред'являється оригінал) - у разі відсутності договорів з інвесторами про фінансування виробництва фільму.

Усі надані документи повинні бути завірені підписом та печаткою продюсера.

 

Додаток N 4
до Положення про посвідчення національного фільму

ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для продовження терміну дії посвідчення національного фільму для не завершеного виробництвом фільму

1. Заява у вільній формі з викладенням причин продовження строку виробництва фільму.

2. Копія наказу продюсера про продовження терміну виробництва фільму із зазначенням нового терміну закінчення виробництва фільму.

3. Оригінал посвідчення національного фільму

Усі надані документи повинні бути завірені підписом та печаткою продюсера.

 

Додаток 5
до Положення про посвідчення національного фільму

ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для отримання посвідчення національного фільму для завершеного виробництвом фільму

1. Заява встановленої форми (додаток 2).

2. Копії установчих документів та копія документа про державну реєстрацію продюсера (правовласника) як юридичної особи (з пред'явленням оригіналів у випадку, якщо копії не завірені нотаріусом) - для юридичної особи.

Копії паспорта та документа про державну реєстрацію продюсера (правовласника) як індивідуального підприємця (з пред'явленням оригіналів у випадку, якщо копії не завірені нотаріусом) - для індивідуального підприємця.

3. Копія свідоцтва про взяття продюсера (правовласника) на облік в податковому органі (з пред'явленням оригіналу у разі, якщо копія не завірена нотаріусом).

4. Копії паспортів авторів фільму, що засвідчують громадянство.

5. Копія прокатного посвідчення (пред'являється оригінал).

6. Копія фільму.

Усі надані документи повинні бути завірені підписом та печаткою продюсера.

 

Додаток N 6
до Положення про посвідчення національного фільму

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

ДОВІДКА
про відповідність фільму вимогам національного фільму

"___" 2___ р. N _____

назва фільму __

вид фільму ___
                                                                                      (анімаційний, документальний, ігровий)

кількість серій

формат ______

режисер-постановник ______

продюсер ____
_

                          (найменування продюсера, місце знаходження - для юридичної особи або П. І. Б. продюсера,
                                                                        місце проживання - для фізичної особи)

Державне агентство України з питань кіно засвідчує відповідність даного кінопроекту або фільму вимогам національного фільму, встановленим Законом України "Про кінематографію".

Після отримання документів, що підтверджують запуск фільму у виробництво, продюсеру буде видано посвідчення національного фільму.

(підпис)

М. П.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали