ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.11.2011 р. N 480

Про затвердження Положення про радників голови обласної державної адміністрації на громадських засадах

Відповідно до статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" затвердити Положення про радників голови обласної державної адміністрації на громадських засадах, що додається.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
23.11.2011 N 480

ПОЛОЖЕННЯ
про радників голови обласної державної адміністрації на громадських засадах

1. Загальні положення

1.1. Положення про радників голови обласної державної адміністрації на громадських засадах (далі - Положення) встановлює правовий статус та визначає повноваження і компетенцію радників голови обласної державної адміністрації на громадських засадах.

1.2. Радник голови обласної державної адміністрації на громадських засадах (далі - радник) призначається розпорядженням голови обласної державної адміністрації на строк його повноважень. Повноваження радника можуть бути припинені достроково за його власним бажанням або за рішенням голови обласної державної адміністрації.

1.3. Радники призначаються з числа осіб, які своєю професійною або громадською діяльністю заслужили авторитет та суспільне визнання, досягли професійних успіхів у відповідній сфері діяльності. Склад радників формується головою облдержадміністрації особисто, виходячи з потреби та з урахуванням напрямків роботи облдержадміністрації, відповідних сфер державного управління.

1.4. Радник у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

2. Основні завдання радника

2.1. Основним завданням радника є сприяння голові облдержадміністрації у здійсненні його повноважень.

3. Права та обов'язки радника

3.1. Для виконання завдань радник може залучатися до:

- проведення консультацій з актуальних питань державного та регіонального будівництва за відповідними напрямками роботи;

- підготовки проектів розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, проектів цільових програм, рішень обласної ради, інших документів нормативного та організаційно-розпорядчого характеру;

- підготовки пропозицій з відповідних питань, що вносяться Президенту України, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України;

- здійснення аналізу, експертиз проектів розпоряджень та доручень, внесених на розгляд голові облдержадміністрації, підготовки висновків та пропозицій за результатами їх розгляду;

- здійснення моніторингу актів районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, внесення пропозицій щодо зупинення дії та скасування в установленому порядку актів, що суперечать чинному законодавству України;

- опрацювання пропозицій з удосконалення механізму взаємодії голови обласної державної адміністрації з органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками тощо;

- вирішення спірних питань та врегулювання конфліктів у відповідній сфері управління;

- підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, доповідей, зустрічей та робочих поїздок голови обласної державної адміністрації;

- підготовки пропозицій з проведення заходів за участю голови обласної державної адміністрації;

- здійснення за дорученням голови облдержадміністрації інших функцій.

3.2. Реалізуючи визначені цим Положенням завдання, радник має право:

- брати участь у засіданнях колегії облдержадміністрації, нарадах, інших заходах, які проводяться в облдержадміністрації;

- брати участь у роботі консультативно-дорадчих органів, створених головою обласної державної адміністрації;

- вносити голові облдержадміністрації пропозиції з питань прийняття управлінських рішень, підвищення ефективності роботи облдержадміністрації та її структурних підрозділів, прийняття актів центральними органами державної виконавчої влади з відповідного напрямку роботи;

- запитувати та одержувати в установленому порядку інформацію, документи та матеріали від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та посадових осіб;

3.3. Радники зобов'язані своєчасно і сумлінно виконувати доручення голови обласної державної адміністрації.

4. Організація роботи радників

4.1. На підставі розпорядження голови облдержадміністрації про призначення відділом кадрової роботи апарату облдержадміністрації раднику видається службове посвідчення встановленого зразка, яке втрачає дію після закінчення повноважень голови обласної державної адміністрації, який їх призначив.

4.2. Організаційне, технічне та інші види забезпечення діяльності радників здійснюється апаратом обласної державної адміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали