ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.03.2017 р. N 277

Київ

Про затвердження Положення про радників на громадських засадах у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Затвердити Положення про радників на громадських засадах у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 січня 2013 року N 85 "Про радників голови Київської міської державної адміністрації".

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
10 березня 2017 року N 277

Положення
про радників на громадських засадах у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює правовий статус та визначає повноваження, компетенцію і умови діяльності радників на громадських засадах у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2. Київський міський голова, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адміністрації та керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - перший заступник голови, заступники голови та керівник апарату) можуть мати позаштатних радників на громадських засадах (далі - радники).

Київський міський голова, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату самостійно здійснюють персональний підбір кандидатур на посади радників.

Призначення на посаду радника Київського міського голови здійснюється розпорядженням Київського міського голови на підставі заяви особи з позитивною резолюцією Київського міського голови.

Призначення на посаду радника першого заступника голови (відповідного заступника голови, керівника апарату) здійснюється розпорядженням Київського міського голови на підставі заяви особи та подання відповідної посадової особи.

У розпорядженні Київського міського голови про призначення радника має бути визначена сфера його повноважень.

Радники призначаються із числа досвідчених осіб, які своєю професійною або громадською діяльністю заслужили авторитет та суспільне визнання, досягли професійних успіхів у відповідній сфері діяльності та безпосередньо підпорядковуються Київському міському голові (першому заступнику голови, відповідному заступнику голови, керівнику апарату).

Радниками можуть призначатися учені, провідні фахівці різних галузей та сфер, представники громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадяни України та іноземці.

3. Повноваження радника можуть бути припинені:

достроково, у разі його відмови від виконання своїх обов'язків;

за рішенням Київського міського голови (першого заступника голови, відповідного заступника голови, керівника апарату);

у разі закінчення строку повноважень відповідної посадової особи.

4. Розпорядження Київського міського голови про призначення та припинення повноважень радника оприлюднюються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

5. Робота на посаді радника здійснюється на громадських засадах, не є державною службою / службою в органах місцевого самоврядування, не зараховується до загального і спеціального стажу роботи та не оплачується.

Радники можуть мати інше місце роботи, у тому числі на постійній, а також оплатній основі тощо.

6. Облік осіб, які займають посади радників, здійснює управління по роботі з персоналом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що веде список таких осіб, а також їх особові справи. Особова справа повинна містити заяву про згоду на роботу радником, особовий листок, фото, копію паспорта, копію документів про освіту і розписку про ознайомлення з цим Положенням.

7. На підставі розпорядження Київського міського голови про призначення раднику в установленому порядку видається посвідчення встановленого зразка. Радники зобов'язані суворо дотримуватися порядку зберігання та використання посвідчень.

При увільненні від виконання обов'язків радника його посвідчення вважається недійсним і підлягає поверненню до структурного підрозділу, який його видав.

II. Повноваження, права та обов'язки

8. Радники у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, наказами керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

9. Діяльність радників ґрунтується на принципах законності, гласності, відкритості та прозорості, професіоналізму, пріоритетності прав і законних інтересів громадян.

10. Завданням радників є сприяння Київському міському голові (першому заступнику голови, відповідному заступнику голови, керівнику апарату) у здійсненні його повноважень.

11. Відповідно до покладених завдань, радники:

11.1. вносять в установленому порядку пропозиції відповідній посадовій особі щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку столиці та шляхів їх реалізації;

11.2. аналізують політичні, соціально-економічні, правові та інші суспільні процеси, що відбуваються в місті та за його межами, і за результатами такого аналізу готують та подають в установленому порядку пропозиції щодо можливих дій та позиції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

11.3. беруть участь у розробці або експертизі проектів окремих міських програм та документів;

11.4 надають або опрацьовують надані пропозиції з удосконалення механізму взаємодії Київського міського голови (першого заступника голови, відповідного заступника голови, керівника апарату) з органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками тощо;

11.5. надають рекомендації щодо шляхів вирішення спірних питань та врегулювання конфліктів у відповідних сферах управління;

11.6. готують необхідні інформаційно-аналітичні записки, огляди, звіти, проекти доповідей, доповідних записок, матеріали до прес-конференцій, виступів, доповідей, зустрічей та робочих поїздок відповідних посадових осіб, долучаються до організації та проведення семінарів, конференцій, круглих столів;

11.7. беруть участь у розробці завдань, програм, методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень;

11.8. готують пропозиції з проведення заходів за участю Київського міського голови (першого заступника голови, відповідного заступника голови, керівника апарату);

11.9. виконують інші доручення відповідної посадової особи.

12. Для виконання покладених на них завдань радники мають право:

12.1. брати участь у засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), нарадах, інших заходах під головуванням Київського міського голови (першого заступника голови, відповідного заступника голови, керівника апарату);

12.2. брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

12.3. вносити пропозиції з питань прийняття управлінських рішень, підвищення ефективності роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, з відповідного напрямку роботи;

12.4. запитувати та одержувати в установленому порядку інформацію, документи та матеріали від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та посадових осіб;

12.5. взаємодіяти з відповідними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та їх посадовими особами з напряму (напрямів) діяльності радника;

12.6. користуватися приміщеннями, зв'язком, оргтехнікою апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

13. Радники зобов'язані:

13.1. відповідально ставитися до виконання покладених на них завдань і функцій, визначених цим Положенням;

13.2. своєчасно і сумлінно виконувати доручення відповідної посадової особи;

13.3. дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до посадових та службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадян;

13.4. не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути або нанести шкоду авторитету відповідної посадової особи та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в цілому;

13.5. не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними завдань та функцій, визначених цим Положенням.

14. Радники можуть працювати індивідуально або колективно.

15. Київський міський голова, перший заступник голови, заступники голови та керівник апарату на свій розсуд визначають режим та графік роботи радників.

 

Керівник апарату

В. Бондаренко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали