МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 травня 2012 року N 607

Про затвердження Положення про Раду державного ринкового нагляду та її складу

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" наказую:

1. Затвердити Положення про Раду державного ринкового нагляду та її склад, що додаються.

2. Департаменту розвитку торгівлі (Гарбарук І. М.) довести цей наказ до відома органів державного ринкового нагляду та митних органів.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

П. О. Порошенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
24.05.2012 N 607


ПОЛОЖЕННЯ
про Раду державного ринкового нагляду

I. Загальні положення

1.1. Рада державного ринкового нагляду (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Мінекономрозвитку, який утворюється з метою підготовки узгоджених пропозицій з організації здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також цим Положенням.

Діяльність Ради ґрунтується на засадах відкритості і гласності.

II. Завдання і функції

2.1. Основними завданнями Ради є:

1) підготовка та подання на розгляд Мінекономрозвитку пропозицій стосовно:

удосконалення системи заходів ринкового нагляду і контролю продукції та співпраці між органами ринкового нагляду і митними органами;

усунення дублювання сфер відповідальності органів ринкового нагляду, зокрема при поширенні заходів ринкового нагляду на нові види продукції;

удосконалення системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та національної інформаційної системи ринкового нагляду, забезпечення доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозні ризики;

сприяння веденню постійного і рівноправного діалогу між суб'єктами господарювання, споживачами (користувачами), їх об'єднаннями, органами ринкового нагляду і митними органами;

2) обмін інформацією про заходи ринкового нагляду і контролю продукції відповідно до секторальних планів ринкового нагляду;

3) обговорення кращої практики здійснення ринкового нагляду і контролю продукції, інформації про оцінку ризику, методів і результатів експертизи (випробування) продукції, новітні наукові досягнення у сфері здійснення ринкового нагляду і контролю продукції.

2.2. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

сприяє веденню постійного і рівноправного діалогу між суб'єктами господарювання, споживачами (користувачами), їх об'єднаннями, органами державного ринкового нагляду і митними органами стосовно вдосконалення системи заходів державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції;

сприяє вдосконаленню системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та національної інформаційної системи ринкового нагляду, забезпечення доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозні ризики;

розробляє за результатами оцінки ринкового нагляду рекомендації та пропозиції стосовно вдосконалення заходів з організації ринкового нагляду;

бере участь у підготовці рекомендацій стосовно вдосконалення та гармонізації національного законодавства у сфері державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції із законодавством Європейського Союзу;

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань у сфері державного ринкового нагляду;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери державного ринкового нагляду;

бере участь в обговоренні та підготовці пропозицій до проектів секторальних планів ринкового нагляду та змін до них.

III. Права

3.1. Рада має право:

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

інформувати громадськість через електронні і друковані засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

організовувати і проводити консультації, конференції, круглі столи, збори тощо.

IV. Організаційні засади діяльності

4.1. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

4.2. Склад Ради затверджується наказом Мінекономрозвитку. За поданням голови Ради до її складу можуть уноситися зміни.

4.3. Голова Ради:

організовує діяльність та затверджує план роботи Ради;

представляє Раду у відносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

скликає та організовує підготовку засідань Ради, головує на її засіданнях;

підписує документи, підготовлені Радою за результатами її роботи;

здійснює контроль за виконанням покладених на Раду завдань.

4.4. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4.5. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до планів роботи та/або за рішенням голови Ради.

Засідання Ради проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

4.6. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

Пропозиції і рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції і рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Ради.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

4.7. Пропозиції та рекомендації Ради реалізуються через відповідні рішення Мінекономрозвитку.

4.8. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінекономрозвитку.

 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
24.05.2012 N 607


СКЛАД
Ради державного ринкового нагляду

ПОРОШЕНКО
Петро Олексійович

- Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова ради

ПАВЛЕНКО
Володимир Петрович

- заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - керівник апарату, заступник голови ради

АЛЕКСЕЄВ
Сергій Валентинович

- заступник директора департаменту - начальник управління з питань стандартизації та оцінки відповідності Мінекономрозвитку

БЕЛЬСЬКИЙ
Юрій Володимирович

- заступник директора департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Укрморрічінспекції - начальник Управління державного нагляду та контролю на морському та річковому транспорті (за згодою)

ГАРБАРУК
Ігор Миколайович

- директор департаменту розвитку торгівлі Мінекономрозвитку

ГУТНИК
Анатолій Євгенович

- директор департаменту класифікації товарів та заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності Держмитслужби (за згодою)

ГУЦАЛ
Наталія Володимирівна

- головний спеціаліст відділу декларування цін на лікарські засоби та взаємодії із суб'єктами виробництва фармацевтичної продукції Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я МОЗ (за згодою)

ДЕМЧЕНКО
Інна Борисівна

- перший заступник Голови Держлікслужби (за згодою)

ДУНАС
Степан Васильович

- заступник Голови Держгірпромнагляду (за згодою)

КАЛАШНІКОВ
Володимир Борисович

- заступник начальника Головної державної інспекції захисту рослин (за згодою)

МАЙСТРЕНКО
Віталій Степанович

- директор департаменту промислової політики Мінекономрозвитку

МАКАРОВСЬКА
Ольга Анатоліївна

- заступник Голови Держатомрегулювання (за згодою)

ПШЕНИЧКА
Олексій Васильович

- перший заступник Голови Держспоживінспекції

ЦУКАНОВА
Інна Миколаївна

- начальник Управління організації та проведення контрольних перевірок будівельних об'єктів Держархбудінспекції (за згодою)

представники громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів) та наукових установ (за згодою)

МУРАЛЬОВА
Ірина Юріївна

- начальник відділу з питань державного ринкового нагляду департаменту розвитку торгівлі Мінекономрозвитку, секретар ради


Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали