ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ

НАКАЗ

від 5 жовтня 2011 року N 16

Про затвердження Положення про Раду представників регіонів сфери туризму та курортів

Відповідно до п. 11 Положення про Державне агентство України з туризму та курортів, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 444 (Указ N 444/2011), з метою забезпечення міжрегіональної кооперації і координації заходів з розвитку сфери туризму та курортів наказую:

1. Затвердити Положення про Раду представників регіонів сфери туризму та курортів, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. О. Шаповалова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держтуризмкурорту
05.10.2011 N 16

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду представників регіонів сфери туризму та курортів

1. Загальні положення

1. Рада представників регіонів сфери туризму та курортів (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Державному агентстві України з туризму та курортів.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України, наказами Держтуризмкурорту України, дорученнями Голови Держтуризмкурорту та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є підготовка пропозицій Державному агентстві України з туризму та курортів щодо:

сприяння проведення ефективної державної політики з питань туризму та курортів на регіональному рівні;

питань, що потребують міжрегіонального узгодження співпраці стосовно питань розвитку туристично-рекреаційного потенціалу регіонів;

формування та реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають на регіональному рівні у сфері туризму та курортів;

сприяння розширенню зайнятості у туристичній сфері та розбудову туристичної та курортної інфраструктури на регіональному рівні;

удосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму та курортів;

підготовки та опрацювання регіональних програм розвитку сфери туризму та курортів;

забезпечення поширення інформації про Україну, її регіони і їх туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави;

організації створення загальнодержавної інформаційної мережі у туристичній і курортній сферах;

сприяння підготовки та реалізації програм міжнародної технічної допомоги у сфері туризму та курортів.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану та причин виникнення проблем у процесі реалізації регіональної політики у сфері туризму та курортів, пошук ефективних шляхів її вдосконалення;

розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку туризму та курортів;

готує пропозиції щодо шляхів розвитку туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу регіонів;

вивчає світовий досвід з питань, що належать до компетенції Ради та готує пропозиції щодо його запровадження в Україні;

розробляє з урахуванням специфіки регіонів пропозиції щодо механізмів реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

сприяє проведенню інформаційно-аналітичної та науково-методичної роботи, спрямованої на зміцнення позитивного іміджу регіонів та України в цілому у сфері туризму та курортів.

5. Рада має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати в разі потреби постійні або тимчасові експертні та робочі групи із залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій (за згодою їх керівників) для підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації державної політики з питань туризму та курортів;

організовувати проведення конференцій, симпозіумів, нарад та семінарів з питань, що належать до компетенції Ради.

6. До складу Ради входять Голова Державного агентства України з туризму та курортів - голова Ради, заступник голови Ради, який обирається щорічно членами Ради, представники місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники органів місцевого самоврядування, інших державних органів, підприємств, установ та організацій.

Персональний склад Ради визначає і затверджує її голова.

7. Діяльність Ради проводиться на громадських засадах.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводиться за рішенням голови Ради не рідше двох разів на рік.

Засідання Ради веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує його секретар.

9. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

10. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головою Ради та секретарем і надсилається усім членам Ради.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних розпорядчих та нормативно-правових актів.

12. Рада має бланк із своїм найменуванням.

13. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює Держтуризмкурорт.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали