Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій та надання пільг

Про затвердження Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій та надання пільг

Розпорядження Полтавської районної державної адміністрації
від 4 червня 2018 року N 210

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області
11 червня 2018 р. за N 151/2932

Відповідно до статей 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року N 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України віл 27 квітня 2018 року N 329 (Постанова N 329)), Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року N 250 (із змінами), Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року N 389 (Постанова N 389) (із змінами),

1. Затвердити Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій та надання пільг (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Полтавської районної державної адміністрації від 10 серпня 2015 року N 245 "Про затвердження Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива по фактичному місцю проживання", зареєстроване в Полтавському районному управлінні юстиції 17 серпня 2015 року за N 8/256.

3. Управлінню соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації (Носенко О. Б.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Полтавській області протягом п'яти робочих днів після його прийняття та його оприлюднення в районних засобах масової інформації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Губічева О. В.

 

Голова районної
державної адміністрації

І. Карімов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Полтавської районної державної адміністрації
04 червня 2018 року N 210

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області
11 червня 2018 р. за N 151/2932

ПОЛОЖЕННЯ
про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій та надання пільг

I. Загальні положення

1. Районна комісія з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій та надання пільг (далі - Комісія) є постійно діючим дорадчим органом при Полтавській районній державній адміністрації, створеним з метою вирішення питань щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, призначення або відмови в призначенні житлових субсидій населенню та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива по фактичному місцю проживання, припинення раніше призначеної житлової субсидії.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, в тому числі цим Положенням,

II. Завдання Комісії

1. Основними завданнями Комісії є:

вивчення документів та прийняття рішень щодо призначення (відмови у призначенні) житлової субсидії;

припинення раніше призначеної житлової субсидії;

призначення (відмови у призначенні) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, надання пільг.

2. Виходячи з конкретних обставин, що склалися, Комісія може приймати рішення про призначення (відмову у призначенні) житлової субсидії, припинення раніше призначеної субсидії відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року N 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 року N 329 (Постанова N 329)).

3. За рішенням Комісії державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям (далі - соціальна допомога) може бути призначена (відмовлено у призначенні) у випадках, встановлених Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року N 250 (із змінами).

4. Комісія має право:

1) отримувати від осіб, які звернулися із заявою про виняткові обставини, письмові пояснення та інші додаткові документи, які необхідні для розгляду Комісією питань про призначення (відмови у призначенні) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, призначення (відмови у призначенні) житлової субсидії, припинення раніше призначеної субсидії;

2) запрошувати на засідання зацікавлених громадян та посадових осіб установ, підприємств, організацій;

3) надавати заявникові роз'яснення (рекомендації) з питань призначення (відмови у призначенні) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій та наданні пільг.

5. Для прийняття обґрунтованого рішення Комісією до управління соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації подаються:

1) для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям уповноважений представник сім'ї разом із відповідною заявою подає такі документи:

документ, що посвідчує особу;

довідка про склад сім'ї;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сім'ї (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) (в декларацію не включається державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім'ї аліменти; грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення);

довідка про наявність та розмір земельної частки (паю);

довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції.

2) для призначення житлової субсидії подаються такі документи:

заява про призначення житлової субсидії за формою (Форма N 604), встановленою Мінсоцполітики;

декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (Форма N 604), за формою, встановленою Мінсоцполітики;

довідка про доходи - у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом управління соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації у порядку, встановленому Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року N 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 року N 329 (Постанова N 329)). У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

договір найму (оренди) житла (у разі наявності).

3) для отримання пільг особами, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року N 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (із змінами), подаються такі документи:

заява;

копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім'ї на пільги (з пред'явленням оригіналів цих документів);

декларація про доходи сім'ї пільговика за формою, встановленою Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року N 389 (Постанова N 389);

довідки про доходи свої та членів сім'ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період,

III. Структура та організація роботи Комісії

1. Комісія складається з голови, з числа заступників голови районної державної адміністрації, заступника - начальника управління соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації, секретаря та членів Комісії.

2. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови Полтавської районної державної адміністрації.

3. Секретар Комісії організовує підготовку до засідання Комісії, інформує членів Комісії про час та дату його проведення, готує проект порядку денного, веде та оформляє протокол засідання Комісії.

4. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за потребою.

5. Засідання комісії веде її голова. У разі відсутності голови Комісії на засіданнях головує його заступник.

6. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

7. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого Комісії.

За результатами розгляду кожної заяви приймається окреме рішення.

8. Результати засідання Комісії оформляються протоколом, який у триденний термін підписується головою Комісії, його заступником, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

9. Використання і обробка персональних даних здійснюється із додержанням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

10. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

 

Керівник апарату районної
державної адміністрації

В. М. Криуліна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали