Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.02.2016

м. Київ

N 54

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 березня 2016 р. за N 330/28460

Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України та Міністерства фінансів України від 19 вересня 2013 року N 493/815 "Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Положення N 493/815), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за N 1667/24199.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І. І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л., Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

В. о. Голови Державної
казначейської служби України

В. П. Дуда

Голова правління
Пенсійного фонду України

О. Зарудний

В. о. директора виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві та
професійних захворювань України

С. Лапчик

В. о. директора Виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

Т. А. Нагорна

Голова правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

С. Кондрюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
12 лютого 2016 року N 54

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 березня 2016 р. за N 330/28460

Положення
про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) з метою регламентування руху коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та фінансових санкцій (штрафів та пені), що застосовуються згідно із Законом (далі - фінансові санкції), на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) відповідно до вимог законодавства.

2. У цьому Положенні терміни "єдиний внесок", "страхові кошти", "фінансові санкції (штрафи та пеня)", "страхувальники" вживаються у значеннях, наведених у Законі.

II. Порядок відкриття рахунків для зарахування страхових коштів

1. Державна фіскальна служба України (далі - ДФС) та її територіальні органи в областях, місті Києві, Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міста Києва), районах у містах, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції ДФС (далі - територіальні органи ДФС) відкривають в органах Казначейства небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування" (далі - рахунок 3719) для зарахування та розподілу страхових коштів.

Рахунки 3719 відкриваються в розрізі категорій платників, визначених Законом.

Рахунки 3719 відкриваються ДФС на балансі Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) та територіальним органам ДФС - на балансі головних управлінь Державної казначейської служби України в областях, місті Києві (далі - Головні управління Казначейства).

2. Відкриття рахунків 3719 здійснюється на підставі заяв ДФС і територіальних органів ДФС та інших документів у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

Розрахунково-касове обслуговування ДФС та територіальних органів ДФС здійснюється органами Казначейства відповідно до умов договорів між органами Казначейства і власниками рахунків згідно з вимогами порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

Договори укладаються:

ДФС з Казначейством;

територіальними органами в областях, місті Києві ДФС (далі - головні управління ДФС) з Головними управліннями Казначейства;

державними податковими інспекціями в районах, містах (крім міста Києва), районах у містах, Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників, об'єднаними державними податковими інспекціями ДФС та спеціалізованими державними податковими інспекціями з обслуговування великих платників ДФС з управліннями (відділеннями) Державної Казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення (далі - управління (відділення) Казначейства).

III. Порядок проходження та розподілу страхових коштів

1. Страхові кошти, що сплачуються страхувальниками, зараховуються на рахунки 3719, відкриті на ім'я територіальних органів ДФС в управліннях (відділеннях) Казначейства.

2. Страхові кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску) на рахунки 3719 територіальних органів ДФС, на кінець операційного дня у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Головними управліннями Казначейства на відповідні рахунки 3719 головних управлінь ДФС з подальшим перерахуванням на відповідні рахунки 3719, відкриті на ім'я ДФС в Казначействі, на підставі договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених органами Казначейства з власниками рахунків.

3. Страхові кошти, акумульовані на рахунках 3719 ДФС, об 11 год. 00 хв. наступного операційного дня засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до визначених Законом пропорцій (у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки, відкриті в Казначействі за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" (далі - рахунок 3717) на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків.

У разі якщо ДФС до 10 год. 30 хв. надало Казначейству розрахунковий документ на перерахування коштів з його рахунка 3719 на відповідний рахунок головного управління ДФС для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску, розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється після перерахування коштів головному управлінню ДФС для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску.

У разі надання ДФС зазначеного розрахункового документа після 10 год. 30 хв. Казначейство виконує його наступного операційного дня.

4. Страхові кошти, які надійдуть протягом останнього робочого дня місяця (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум за рахунок поточних надходжень за день) на рахунки 3719 територіальних органів ДФС, о 21 год. 00 хв. засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Головними управліннями Казначейства на відповідні рахунки головних управлінь ДФС та до 21 год. 15 хв. з цих рахунків перераховуються на відповідні рахунки 3719, відкриті на ім'я ДФС у Казначействі.

Страхові кошти, які надійдуть до 21 год. 25 хв. на рахунки 3719, відкриті на ім'я ДФС в Казначействі, о 21 год. 30 хв. засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до визначених Законом пропорцій (у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки 3717, відкриті в Казначействі на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків.

5. За результатами розподілу страхових коштів Казначейство щоденно формує відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (додаток 1).

6. Органи Казначейства відображають суми перерахованих страхових коштів на рахунках управлінського обліку.

IV. Порядок надання інформації про рух страхових коштів

1. Управління (відділення) Казначейства щоденно наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки територіальних органів ДФС формують та передають відповідним територіальним органам ДФС до 11 год. 00 хв. такі документи:

виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я територіальних органів ДФС, у паперовому вигляді за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення, на яких проставляється штамп відповідного органу Казначейства;

оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719, відкритими на ім'я територіальних органів ДФС, в електронному вигляді (розділ IV додатка 3) за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення.

2. Головні управління Казначейства щоденно наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719, відкриті на ім'я головних управлінь ДФС, формують та передають до 11 год. 00 хв. такі документи:

1) головним управлінням ДФС:

виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я головних управлінь ДФС, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (розділ II додатка 3) та у паперовому вигляді за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення, на яких проставляється штамп відповідного органу Казначейства;

відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719, відкритих на ім'я територіальних органів ДФС, у вигляді технологічного файла @E (розділ III додатка 3);

оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719, відкритими на ім'я головних управлінь ДФС, в електронному вигляді (розділ IV додатка 3) за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719, відкриті на ім'я головних управлінь ДФС, та звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719, відкриті на ім'я територіальних органів ДФС, в електронному вигляді (розділ V додатка 3) за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення;

2) Казначейству - звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719, відкриті на ім'я головних управлінь ДФС, в електронному вигляді (розділ V додатка 3) за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення.

3. Казначейство щоденно наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719, відкриті на ім'я ДФС, формує та передає ДФС до 11 год. 00 хв. такі документи:

відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування в електронному вигляді (розділ I додатка 3) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я ДФС, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (розділ II додатка 3) та у паперовому вигляді за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення, на яких проставляється штамп Казначейства;

оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719, відкритими на ім'я ДФС, в електронному вигляді (розділ IV додатка 3) за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719, відкриті на ім'я ДФС, та звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719, відкриті на ім'я головних управлінь ДФС, в електронному вигляді (розділ V додатка 3) за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення.

4. Казначейство щоденно наступного робочого дня після зарахування коштів на рахунки 3717, відкриті на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, надає власникам рахунків виписки з цих рахунків в електронному вигляді та/або на паперових носіях відповідно до умов договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків.

5. Після введення в дію системи дистанційного обслуговування клієнтів "Клієнт казначейства - Казначейство" інформація, зазначена в пунктах 1 - 3 цього розділу, формується органами ДФС, а інформація, зазначена в пункті 4 цього розділу, - фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування за допомогою зазначеної системи у відповідні терміни.

6. Щомісяця:

не пізніше 4 робочого дня місяця, що настає за звітним, територіальні органи ДФС проводять звірку надходжень страхових коштів з відповідними органами Казначейства станом на 01 число місяця, що настає за звітним. За результатами складається акт звірки надходження страхових коштів (додаток 6);

не пізніше 10 робочого дня місяця, що настає за звітним, ДФС, Казначейство та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування проводять звірку надходжень страхових коштів станом на 01 число місяця, що настає за звітним. За результатами складається загальний акт звірки надходження страхових коштів за формою згідно з додатком 7.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Додаток 1
до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 5 розділу III)

Державна казначейська служба України

Відомість
про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування

за
(число, місяць, рік)

грн., коп.

N рахунку

Надходження за день
(з урахуванням повернень)

Відрахування

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
(до солідарної системи)

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

відсоток

сума

відсоток

сума

відсоток

сума

відсоток

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Виконавець               ___
                                                            (підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер ___
                                                            (підпис)

М. П.

__________
(ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 2
до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 1 розділу IV)

______
(код за ЄДРПОУ та найменування органу Казначейства)

 

Виписка з рахунку

__
(дата)

Клієнт

___
(код за ЄДРПОУ та найменування власника рахунку)

Рахунок

_
(номер рахунку)

Вхідний залишок

_______
(остання дата руху
коштів)

_________
(попередня дата руху
коштів)

_________
(сума)

Код
операції

Код банку (МФО)

Номер документа

Номер рахунку платника

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

_
(найменування банку платника)

_
(код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта*) та найменування (прізвище та
ініціали) платника)

_
(призначення платежу)

                             Усього оборотів за день ___    _____
                                                                                                           (дебет)                                 (кредит)

Вихідний залишок

___
(сума)

 

Виконавець

___
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)


* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 3
до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункти 1 - 3 розділу IV)

Домовленості про імена транспортних файлів та опис їх структур

I. Відомість про розподіл страхових коштів.

II. Виписка з рахунків.

III. Відомості про рух страхових коштів.

IV. Оборотно-сальдова відомість.

V. Звіт про надходження страхових коштів.

I. Відомість про розподіл страхових коштів

1. Казначейство наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719, відкриті на ім'я ДФС, формує відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування в електронному вигляді у форматі TXT-файла та dbf-файла.

2. Відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування в електронному вигляді у форматі TXT-файла надається згідно із структурою інформаційних записів, наведеною в додатку 1 до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 лютого 2016 року N 54 (далі - Положення).

3. Зазначені файли мають назву в такому форматі:

VRTMDN.XXX,

де:

VR - ідентифікатор форми;

T - формат звіту:

      0 - DBF;

      1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - номер території з Довідника адміністративно-територіальних одиниць України (додаток 8 до Порядку взаємодії органів Міністерства доходів і зборів України та органів Державної казначейської служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України від 04 грудня 2013 року N 760/1031 (Порядок N 760/1031), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2013 року за N 2193/24725) (далі - довідник TL_TERRA.DBF).

II. Виписка з рахунків

1. Казначейство та Головні управління Казначейства формують виписки з рахунків 3719 в електронному вигляді у форматі TXT-файла та dbf-файла.

Файли виписок з рахунків 3719 в електронному вигляді не повинні включати інформацію, яка була передана в попередніх файлах виписок, а також інформацію одночасно з двох і більше управлінь Казначейства.

2. Виписки з рахунків 3719 в електронному вигляді надаються у форматі TXT-файла згідно з додатком 2 до Положення.

3. Зазначені TXT-файли виписок з рахунків 3719 мають назву в такому форматі:

VPTMDN.XXX,

де:

VP - фіксована назва звіту;

T - формат звіту:

      0 - DBF;

      1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - номер території з довідника TL_TERRA.DBF (Порядок N 760/1031).

4. Структуру виписки у форматі dbf-файла наведено у таблиці 1.

Структура виписки у форматі dbf-файла

Таблиця 1

Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Значність

1

2

3

4

Дата валютування

FDAT

D

8

Найменування клієнта

NMK

C

38

Особовий рахунок клієнта, з якого надається виписка

NLS

C

14

Найменування рахунку клієнта

NMS

C

70

Вхідний залишок на дату звіту

OSTF

N

16

Сума платежу

S

N

16

Номер (операційний) платежу

ND

C

10

Ознака "дебет/кредит 0/1" платежу

DK

N

1

Референт

REF

N

10

Тип операції

TT

C

3

Призначення платежу

NAZN

C

160

Дата попереднього руху

DAPP

D

8

Дата надходження

DATP

D

8

Особовий рахунок контрагента

NLSK

C

14

МФО банку контрагента

MFO

C

6

Найменування банку контрагента

NB

C

38

Найменування контрагента

NAMK

C

70

Код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта*) контрагента

OKPO

C

14


* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

5. Вимоги до інформаційних записів файла виписки:

дані типу "DATE" зазначаються у форматі "DD.MM.YYYY";

дані типу "DATE TIME" зазначаються у форматі "DD.MM.YYYY HH:mm:ss";

дані в полі "Сума платежу" зазначаються в копійках без розділового знака.

Усі текстові поля подаються у кодуванні CP866.

6. Формат імені RAR-архіву, що включає dbf-файли виписок з рахунків 3719, відповідає:

EVMDyy.NXXX,

де:

EV - початкова літера назви RAR-архіву файлів - виписок щодо надходження страхових коштів;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

yy - рік;

N - номер сеансу;

XXX - номер території з довідника TL_TERRA.DBF (Порядок N 760/1031).

III. Відомості про рух страхових коштів

1. Відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719 формуються у вигляді технологічного файла @E (далі - файл @E).

2. Файли @E формуються органом Казначейства, у якому відкрито рахунки за балансовим рахунком 3719.

Файли @E, сформовані в розрізі районів області, надсилаються Головним управлінням Казначейства відповідному головному управлінню ДФС.

3. Усі файли @E мають однотипну структуру і складаються із:

службового рядка;

рядка заголовка (таблиця 2);

інформаційних рядків (таблиця 3).

Усі рядки (службовий рядок, рядок заголовка та інформаційні рядки) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - CRLF.

Службовий рядок призначений для підвищення інформаційної безпеки, довжина його (100 байтів, разом з CRLF - 102 байти) заповнюється пропусками та CRLF.

Структура рядка заголовка файла @E

Таблиця 2

N

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

2

3

4

5

1

Найменування файла

C

12

1 - 2

2

Дата та час створення файла

D

10

13 - 22

3

Кількість інформаційних рядків у файлі

N

6

23 - 28

4

Резерв

C

166

29 - 194

5

CRLF

B

2

195 - 196

Структура інформаційного рядка файла @E

Таблиця 3

N

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

2

3

4

5

1

Код банку А

N

9

1 - 9

2

Рахунок клієнта банку А

N

14

10 - 23

3

Код банку Б

N

9

24 - 32

4

Рахунок клієнта банку Б

N

14

33 - 46

5

Ознака "дебет/кредит" платежу

C

1

47 - 47

6

Сума платежу

N

16

48 - 63

7

Вид документа

N

2

64 - 65

8

Номер (операційний) платежу

C

10

66 - 75

9

Валюта платежу

N

3

76 - 78

10

Дата платіжного документа

D

6

79 - 84

11

Дата надходження документа в банк А

D

6

85 - 90

12

Найменування платника (клієнта А)

C

38

91 - 128

13

Найменування одержувача (клієнта Б)

C

38

129 - 166

14

Призначення платежу

C

160

167 - 326

15

Допоміжні реквізити

C

60

327 - 386

16

Код призначення платежу

C

3

387 - 389

17

Спосіб заповнення реквізитів 14 - 16

C

2

390 - 391

18

Ідентифікаційний код клієнта А

C

14

392 - 405

19

Резерв

C

14

406 - 419

20

Ідентифікатор документа

N

9

420 - 428

21

Дата прийняття документа в АРМ-2 СЕП

D

6

429 - 434

22

Дата зарахування коштів на рахунок Б

D

6

435 - 440

23

CRLF

B

2

441 - 442

Назва файла @E, у якому міститься інформація про надходження страхових коштів, що надається Головними управліннями Казначейства до відповідних головних управлінь ДФС, подається в такому форматі:

@ETMDN.XXX - обласний рівень,

де:

@E - фіксоване ім'я файла;

T - формат звіту:

      0 - DBF;

      1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - номер території з довідника TL_TERRA.DBF (Порядок N 760/1031).

Назва файла @E, у якому міститься інформація про надходження страхових коштів, сплачених великими платниками податків, що надається Головними управліннями Казначейства до відповідних головних управлінь ДФС, подається в такому форматі:

@E3ББMDS.TTT,

де:

@E - фіксоване ім'я файла;

3 - ознака СДПІ;

ББ - код території (01 - 28);

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

S - ознака звіту (1 - тільки за надходженнями від великих платників податків);

TTT - код території з довідника TL_TERRA.DBF (Порядок N 760/1031).

4. Правила заповнення реквізитів та їх формати відповідають документу "Опис інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ) та системою електронних платежів (СЕП) НБУ".

5. У разі списання коштів з рахунку 3719 клієнтом банку А є власник рахунку, з якого списано кошти. Реквізит 2 у цьому разі не заповнюється.

IV. Оборотно-сальдова відомість

1. Органи Казначейства формують оборотно-сальдові відомості в електронному вигляді у форматі TXT-файла за рахунками 3719.

2. Оборотно-сальдові відомості за рахунками 3719 в електронному вигляді у форматі TXT-файла надаються згідно зі структурою інформаційних записів, наведеною в додатку 4 до Положення.

V. Звіт про надходження страхових коштів

1. Звіт про надходження страхових коштів формується органами Казначейства, в яких відкриті рахунки 3719, і надсилається:

до відповідного головного управління ДФС;

Казначейству для подальшої передачі ДФС.

2. Файли у форматі DBF складаються з інформаційних рядків згідно з таблицею 4.

Структура інформаційних рядків файлів звіту про надходження страхових коштів

Таблиця 4

N

Найменування реквізиту

Реквізит

Тип даних

1

2

3

4

1

Дата

DT

D(8)

2

Найменування клієнта

NMK

C(38)

3

Рахунок

NLS

C(14)

4

Технічний символ, що відповідає категорії платників та класам професійного ризику виробництва

S230

C(3)

5

Надходження за день

T060

N(16)

6

Надходження наростаючим підсумком з початку року

T020

N(16)

3. Зазначені файли, що надаються Головними управліннями Казначейства до відповідних головних управлінь ДФС, мають назву в такому форматі:

за надходженнями страхових коштів:

EVTMDN.XXX,

де:

EV - фіксоване ім'я звіту;

T - формат звіту:

      0 - DBF;

      1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - код території з довідника TL_TERRA.DBF (Порядок N 760/1031);

за надходженнями страхових коштів, сплачених великими платниками податків:

EV3TMDN.XXX,

де:

EV - фіксоване ім'я звіту;

3 - ознака СДПІ;

T - формат звіту:

      0 - DBF;

      1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - код території з довідника TL_TERRA.DBF (Порядок N 760/1031).

 

Додаток 4
до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 1 розділу IV)

_
                    (код за ЄДРПОУ та найменування органу Казначейства)

Клієнт _____
                     (код за ЄДРПОУ та найменування власника рахунку)

 

Оборотно-сальдова відомість за аналітичними рахунками

за "___" 20__ року

грн., коп.

N
рахунку

Сальдо на початок

Обороти

Сальдо на кінець

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Виконавець

___
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

___
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 5
до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 2 розділу IV)

________
(код за ЄДРПОУ та найменування органу Казначейства)

Клієнт __
                  (код за ЄДРПОУ та найменування власника рахунку)

 

Звіт
про надходження страхових коштів

на _________ 20__ року
(число, місяць)

грн., коп.

Рахунок

Символ

Сума за день

Сума наростаючим підсумком з початку року

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Х

 

 

Виконавець

___
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

___
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 6
до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 6 розділу IV)

Акт звірки
надходження страхових коштів

_____ та _____
              (найменування територіального органу ДФС)                                      (найменування органу Казначейства)

                                                  станом на _________ 20__ р.
                                                                                                          (число, місяць)

 

грн., коп.

N рахунку

За даними територіального органу ДФС

За даними органу Казначейства

Розбіжності

Причини розбіжностей

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Посада відповідальної особи територіального органу ДФС

__
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

Посада відповідальної особи органу Казначейства

__
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 7
до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 6 розділу IV)

Загальний акт звірки
надходження страхових коштів

станом на _________ 20__ р.
(число, місяць)

грн., коп.

N рахунку

За даними Державної фіскальної служби України, разом

За даними Державної казначей-
ської служби України, разом

У тому числі

Розбіжності, гр. 3 - гр. 2

Причина розбіжностей

Примітка

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
(до солідарної системи)

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

за даними Державної казначей-
ської служби України

за даними Пенсійного фонду України

за даними Державної казначей-
ської служби України

за даними Фонду соціального страхування на випадок безробіття

за даними Державної казначей-
ської служби України

за даними Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездат-
ності

за даними Державної казначей-
ської служби України

за даними Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна фіскальна служба України

 

 

 

Голова

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

__
(керівник структурного підрозділу)

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

__
(посада відповідальної особи)

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

Державна казначейська служба України

 

 

 

Заступник Голови

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

__
(керівник структурного підрозділу)

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

__
(посада відповідальної особи)

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

Пенсійний фонд України

 

 

 

Заступник Голови правління

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

__
(керівник структурного підрозділу)

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

__
(посада відповідальної особи)

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

 

Голова Державної служби зайнятості

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

__
(керівник структурного підрозділу)

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

__
(посада відповідальної особи)

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

 

 

Директор Виконавчої дирекції Фонду

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

__
(керівник структурного підрозділу)

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

__
(посада відповідальної особи)

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

 

 

 

Директор Виконавчої дирекції Фонду

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

__
(керівник структурного підрозділу)

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)

__
(посада відповідальної особи)

___
(підпис)

 


(ініціали та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали