КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.06.2017 р. N 308

Про затвердження Положення про сектор мобілізаційної роботи апарату Київської обласної державної адміністрації

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 року N 587 "Про затвердження Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу":

1. Затвердити Положення про сектор мобілізаційної роботи апарату Київської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 14 грудня 2005 року N 877 "Про затвердження Положення про сектор мобілізаційної роботи апарату Київської обласної державної адміністрації".

 

Голова адміністрації

О. Л. Горган

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
07 червня 2017 року N 308

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор мобілізаційної роботи апарату Київської обласної державної адміністрації

1. Сектор мобілізаційної роботи апарату Київської обласної державної адміністрації (далі - сектор) є самостійним структурним підрозділом апарату Київської обласної державної адміністрації, утворюється головою обласної державної адміністрації та підпорядковується йому безпосередньо.

Діяльність сектору спрямовується та контролюється заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями сектору є організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням в обласній державній адміністрації, райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях області, що мають мобілізаційні завдання (замовлення).

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації;

4.2. організовує виконання обласною державною адміністрацією законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

4.3. розробляє та подає голові обласної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

4.4. організовує наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

4.5. організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення економіки області, діяльності обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій області на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

4.6. бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційного плану обласної державної адміністрації;

4.7. координує розроблення проектів мобілізаційних планів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки області і вживає заходів щодо забезпечення їх виконання;

4.8. подає пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо участі в організації управління областю в особливий період;

4.9. організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки області;

4.10. подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям області, а також організовує їх доведення до виконавців;

4.11. бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями області;

4.12. вживає заходів щодо виконання підприємствами, установами та організаціями області мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

4.13. подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій області;

4.14. подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях області;

4.15. здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях області;

4.16. подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

4.17. подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки області;

4.18. контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування економіки області, діяльності обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій області в умовах особливого періоду;

4.19. організовує роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення області в особливий період;

4.20. організовує роботу з бронювання військовозобов'язаних та контроль за веденням їх обліку в структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації, райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування, на підприємствах-виконавцях мобілізаційних завдань (замовлень) забезпечує подання відповідної звітності та подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

4.21. розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу області;

4.22. забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

4.23. готує і доводить структурним підрозділам обласної державної адміністрації, райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям області вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації області;

4.24. здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників сектору, в тому числі шляхом проведення навчань;

4.25. забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки області;

4.26. готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки області.

5. Сектор має право:

5.1. одержувати від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій області в установленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.2. залучати в установленому порядку науковців, експертів та консультантів для опрацювання окремих питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.3. перевіряти і визначати ефективність здійснення структурними підрозділами обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій області заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

5.4. контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності області;

5.5. подавати голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, а також про накладення стягнень на осіб, які допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

6. Структура, чисельність працівників і штатний розпис сектору встановлюється головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації з урахуванням характеру та обсягу мобілізаційної роботи.

Сектор очолює завідувач, який має вищу освіту, стаж роботи, пов'язаний з мобілізаційною підготовкою, відповідно до Закону України "Про державну службу", та відповідний допуск до державної таємниці. Завідувач сектору організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

На посади працівників сектору призначаються особи, які мають відповідний посаді освітньо-кваліфікаційний рівень та досвід роботи у сфері мобілізаційної підготовки.

Права, обов'язки та конкретні освітньо-кваліфікаційні вимоги до завідувача і працівників сектору визначаються цим Положенням та посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

Ведення діловодства сектору (документів із грифом "Для службового користування", Літер. "М"), облік і зберігання документації, згідно з номенклатурою справ, здійснюється сектором мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації, в установленому порядку.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

В. А. Кучер
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали