МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 травня 2017 року N 719

Про затвердження Положення про сектор забезпечення роботи Державного секретаря Міністерства

Наказую:

1. Затвердити Положення про сектор забезпечення роботи Державного секретаря Міністерства, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.12.2015 N 1633 "Про затвердження положення про сектор забезпечення роботи заступника Міністра - керівника апарату".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 травня 2017 року N 719

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор забезпечення роботи Державного секретаря Міністерства

1. Загальні положення

1.1. Сектор забезпечення роботи Державного секретаря Міністерства (далі - сектор) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, а також цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

1.3. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Завданнями сектору є:

забезпечення взаємодії державного секретаря Мінекономрозвитку зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Апаратом Верховної Ради України, Адміністрацією Президента України;

організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державного секретаря Мінекономрозвитку;

контроль за виконанням окремих доручень державного секретаря Мінекономрозвитку.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує організацію роботи державного секретаря Мінекономрозвитку, опрацювання його робочого плану;

організовує проведення нарад під головуванням державного секретаря Мінекономрозвитку;

координує проведення нарад, зустрічей, семінарів та поїздок, уживає заходів щодо уточнення місця, дати, часу їх проведення і порядку денного;

забезпечує отримання інформаційно-аналітичних матеріалів до нарад, засідань, зустрічей, семінарів та поїздок, у яких бере участь державний секретар Мінекономрозвитку;

здійснює попередній розгляд документів, що надходять на адресу державного секретаря Мінекономрозвитку;

проводить перевірку дотримання вимог щодо підготовки та погодження документів, які надходять від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, та передає їх на підпис або візування державному секретарю Мінекономрозвитку;

за дорученням державного секретаря Мінекономрозвитку вивчає та аналізує окремі питання та напрями діяльності Мінекономрозвитку;

уносить пропозиції щодо підвищення ефективності роботи Мінекономрозвитку;

готує проекти окремих доручень за підписом державного секретаря Мінекономрозвитку, здійснює оперативний контроль за своєчасним їх виконанням;

виконує інші функції відповідно до доручень державного секретаря Мінекономрозвитку та покладених на сектор завдань.

3. Права сектору

Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали, зокрема проекти нормативно-правових актів, аналітичні матеріали, окремі економічні показники тощо, а в разі потреби вимагати їх доопрацювання та поглиблення;

повертати виконавцям проекти документів, що подаються на візування та підпис державного секретаря Мінекономрозвитку, якщо вони не відповідають установленим вимогам;

використовувати наявну матеріально-технічну та інформаційну базу Мінекономрозвитку;

скликати наради та утворювати робочі групи;

за дорученням державного секретаря Мінекономрозвитку брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції сектору;

отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників).

4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Завідувач сектору повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Завідувач сектору:

здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень державного секретаря Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності сектору, які подаються на підпис державному секретарю Мінекономрозвитку;

з питань, що належать до сфери діяльності сектору, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, які використовуються в управлінській діяльності, для подання державному секретарю Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

співпрацює з керівниками інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що потребують спільного вирішення;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів із збереження службової інформації в секторі;

за дорученням державного секретаря Мінекономрозвитку представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, установах, організаціях та на підприємствах з питань, що належать до компетенції сектору;

контролює додержання співробітниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців сектору, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу в секторі з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення працівників сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які перебувають у його підпорядкуванні.

4.4. Завідувач сектору має право підпису документів з питань, що належать до компетенції сектору, які надсилаються від імені сектору на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Завідувач сектору
забезпечення роботи
Державного секретаря Міністерства

Г. Є. Павлюк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали