МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 жовтня 2015 року N 1360

Про затвердження Положення про сектор забезпечення роботи заступника Міністра - Торгового представника України

Наказую:

1. Затвердити Положення про сектор забезпечення роботи заступника Міністра - Торгового представника України як самостійний структурний підрозділ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.03.2012 N 401 "Про затвердження Положення про сектор забезпечення роботи Урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Виконувач обов'язків Міністра

Ю. Клименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
30 жовтня 2015 року N 1360

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор забезпечення роботи заступника Міністра - Торгового представника України

1. Загальні положення

1.1. Сектор забезпечення роботи заступника Міністра - Торгового представника України (далі - сектор) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності сектору є організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності заступника Міністра - Торгового представника України.

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, а також цим Положенням.

1.4 Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. Співробітники сектору здійснюють свої функції керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Завданнями сектору є:

забезпечення комунікацій заступника Міністра - Торгового представника України зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку, Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування;

організаційне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності заступника Міністра - Торгового представника України;

контроль за виконанням окремих службових доручень заступника Міністра - Торгового представника України.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує організацію роботи заступника Міністра - Торгового представника України, опрацювання його робочого плану, організацію проведення нарад під головуванням заступника Міністра - Торгового представника України, координацію проведення нарад, зустрічей, семінарів та поїздок. Уживає заходів щодо уточнення місця, дати, часу їх проведення і порядку денного;

здійснює роботу з документами, що надходять на ім'я заступника Міністра - Торгового представника України;

здійснює перевірку документів, які надходять від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, та передає заступнику Міністра - Торговому представнику України на підпис або візування;

за дорученням заступника Міністра - Торгового представника України вивчає та аналізує окремі питання та напрями діяльності Мінекономрозвитку, уносить пропозиції щодо підвищення ефективності роботи Мінекономрозвитку;

готує проекти окремих доручень за підписом заступника Міністра - Торгового представника України, здійснює оперативний контроль за своєчасним їх виконанням;

забезпечує отримання інформаційно-аналітичних матеріалів до нарад (засідань), зустрічей, семінарів та поїздок, у яких бере участь заступник Міністра - Торговий представник України;

виконує інші функції відповідно до доручень заступника Міністра - Торгового представника України та покладених на сектор завдань.

3. Права сектору

Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали, зокрема, проекти нормативно-правових актів, аналітичні матеріали, окремі економічні показники тощо, а в разі потреби вимагати їх доопрацювання та поглиблення;

повертати виконавцям проекти документів, що подаються на візування та підпис заступнику Міністра - Торговому представнику України, якщо вони не відповідають установленим вимогам;

використовувати наявну матеріально-технічну та інформаційну базу Мінекономрозвитку.

4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач сектору забезпечення роботи заступника Міністра - Торгового представника України (далі - завідувач сектору), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра - Торговому представнику України.

4.3. Завідувач сектору:

здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень заступника Міністра - Торгового представника України, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у секторі;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності сектору, що подаються на підпис заступнику Міністра - Торговому представнику України;

з питань, віднесених до сфери діяльності сектору, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання заступнику Міністра - Торговому представнику України або іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

співпрацює з керівниками інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що потребують спільного розв'язання;

забезпечує в межах компетенції реалізацію наявних вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у секторі;

контролює додержання співробітниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням заступника Міністра - Торгового представника України представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, установах, організаціях та на підприємствах з питань, що належать до компетенції сектору;

координує разом з департаментом персоналу роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву сектору;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

контролює додержання співробітниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

Завідувач сектору забезпечення
роботи заступника Міністра -
Торгового представника України

Г. Є. Павлюк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали