МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 грудня 2011 року N 454

Про затвердження Положення про сектор забезпечення роботи заступника Міністра - керівника апарату

Наказую:

Затвердити Положення про сектор забезпечення роботи заступника Міністра - керівника апарату як самостійний структурний підрозділ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
30.12.2011 N 454

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор забезпечення роботи заступника Міністра - керівника апарату

1. Загальні положення

1.1. Сектор забезпечення роботи заступника Міністра - керівника апарату (далі - сектор) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності сектору є організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату (далі - заступник Міністра - керівник апарату).

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Завданнями сектору є:

2.1.1. Організація взаємодії заступника Міністра - керівника апарату зі структурними підрозділами Міністерства, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та міжнародними організаціями з метою обміну матеріалами, необхідними для виконання завдань, поставлених перед заступником Міністра - керівником апарату.

2.1.2. Взаємодія зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку з метою виконання завдань заступника Міністра - керівника апарату.

2.1.3. Організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності заступника Міністра - керівника апарату.

2.1.4. Контроль за виконанням окремих доручень заступника Міністра - керівника апарату.

2.1.5. Створення належних умов для прийняття заступником Міністра - керівником апарату ефективних управлінських рішень.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує організацію розпорядку роботи заступника Міністра - керівника апарату, опрацювання його робочого плану, організацію проведення нарад під головуванням заступника Міністра - керівника апарату, засідань, зустрічей, семінарів та поїздок заступника Міністра - керівника апарату та вживає заходів щодо уточнення місця, дати, часу їх проведення і порядку денного.

2.2.2. Забезпечує отримання інформаційно-аналітичних матеріалів до нарад (засідань), зустрічей, семінарів та поїздок, у яких бере участь заступник Міністра - керівник апарату.

2.2.3. У межах повноважень, наданих заступнику Міністра - керівнику апарату, координує діяльність самостійних структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих заступнику Міністра - керівнику апарату.

2.2.4. За дорученням заступника Міністра - керівника апарату готує інформаційно-аналітичні матеріали.

2.2.5. Готує проекти окремих доручень заступника Міністра - керівника апарату, виконує службові вказівки і доручення заступника Міністра - керівника апарату та інформує його про результати.

2.2.6. Здійснює попередній розгляд документів, що надходять на ім'я заступника Міністра - керівника апарату.

2.2.7. За дорученням заступника Міністра - керівника апарату вивчає та аналізує окремі питання та напрями діяльності Мінекономрозвитку, уносить пропозиції щодо підвищення ефективності роботи Мінекономрозвитку.

2.2.8. Здійснює перевірку дотримання вимог щодо підготовки та погодження проектів нормативно-правових актів, що надходять на погодження до заступника Міністра - керівника апарату.

2.2.9. За дорученням заступника Міністра - керівника апарату розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів.

2.2.10. Виконує інші функції відповідно до доручень заступника Міністра - керівника апарату і покладених на сектор завдань.

3. Права сектору

Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для забезпечення виконання основних завдань сектору, у разі необхідності вимагати їх доопрацювання та поглиблення;

у межах компетенції сектору взаємодіяти зі структурними підрозділами Міністерства стосовно підготовки документів для заступника Міністра - керівника апарату;

використовувати наявну матеріально-технічну та інформаційну базу Міністерства.

4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра - керівнику апарату.

4.3. Завідувач сектору:

здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень заступника Міністра - керівника апарату;

несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;

з питань, віднесених до сфери діяльності сектору, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання заступнику Міністра - керівнику апарату або іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

за дорученням заступника Міністра - керівника апарату готує проекти окремих доручень та протокольних рішень;

співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного вирішення;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в секторі;

контролює додержання співробітниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників сектору, затверджує посадові інструкції працівників сектору;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в секторі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву сектору;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення співробітників сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить подання заступнику Міністра - керівнику апарату про заохочення співробітників сектору та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

 

Завідувач сектору забезпечення
роботи заступника Міністра -
керівника апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали