НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 28 грудня 2011 року N 2980

Про затвердження Положення про скасування санкції "оголошення попередження", застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

На виконання вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМ України N 731 від 28.12.92, а також Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України N 34/5 від 12.04.2005, керуючись статтею 17 та частиною 1 статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада вирішила:

1. Затвердити Положення про скасування санкції "оголошення попередження", застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної ради від 12.05.2011 N 962 "Про затвердження Положення про скасування санкції "оголошення попередження", застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги" (Положення N 962).

3. Відділу зв'язків із ЗМІ та громадськими організаціями оприлюднити це рішення на офіційному сайті Національної ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради В. Манжосова.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
28.12.2011 N 2980

Положення
про скасування санкції "оголошення попередження", застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

Це Положення визначає порядок скасування санкції "оголошення попередження", застосованої Національною радою до телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги за порушення умов ліцензії та чинного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення.

Положення розроблено для надання можливості телерадіоорганізаціям та провайдерам програмної послуги позасудового скасування санкції "оголошення попередження".

I. Загальні положення

1.1. Системний порушник - ліцензіат, який на момент подання заяви про скасування санкції "оголошення попередження" має три і більше санкцій, які не скасовані у визначеному законодавством порядку або відповідними судовими рішеннями.

1.2. Документальні свідчення - надані ліцензіатом на виконання рішення Національної ради документи (звіт, завізований представником Національної ради в області (регіоні), та інші матеріали) на підтвердження усунення порушень, які стали підставою для оголошення попередження.

II. Позасудовий порядок скасування санкції "оголошення попередження"

2. Скасування санкції "оголошення попередження"

2.1. У разі прийняття рішення про застосування санкції "оголошення попередження" ліцензіат зобов'язаний протягом місяця усунути зафіксовані у його діяльності порушення.

2.2. На виконання рішення Національної ради ліцензіат в установлений в рішенні строк має надіслати на адресу Національної ради звіт та матеріали, що підтверджують усунення порушень умов ліцензії та законодавства України, завізований представником Національної ради в області (регіоні). У разі відсутності представника Національної ради (хвороба, відпустка, вакантна посада) без такої візи.

2.3. Звернення із заявою до Національної ради про скасування санкції "оголошення попередження" відбувається за ініціативою ліцензіата.

3. Заява про скасування санкції "оголошення попередження"

3.1. Розгляд питання про скасування санкції "оголошення попередження" здійснюється на підставі заяви ліцензіата за встановленою формою (додаток).

3.2. Заяву про скасування санкції "оголошення попередження" ліцензіат має право подавати за умови:

- якщо він не оскаржує або не оскаржив рішення Національної ради, яким оголошено попередження, у судовому порядку;

- якщо ліцензіат не є системним порушником умов ліцензії та чинного законодавства;

- якщо ліцензіатом вчасно надано звіт та матеріали, що підтверджують усунення порушень умов ліцензії та законодавства України відповідно до п. 2.2 Положення.

3.3. Заява ліцензіата про скасування санкції "оголошення попередження" обов'язково повинна містити:

- назву ліцензіата, його юридичну і фактичну адресу, код ЄДРПОУ, контактні телефони, П. І. Б. керівника організації;

- реєстраційний номер ліцензії та дату набрання ліцензією чинності;

- дату проведення перевірки та номер Акту перевірки, за результатами розгляду якої було застосовано санкцію;

- номер та дату ухвалення рішення, яким застосовано санкцію;

- документальні свідчення, які надаються на підтвердження того, що на момент подання заяви до Національної ради ліцензіатом було усунуто порушення, які стали підставою для застосування Національною радою санкції.

4. Розгляд заяви про скасування санкції "оголошення попередження"

4.1. Під час розгляду заяви про скасування санкції "оголошення попередження" враховується факт виконання ліцензіатом рішення Національної ради щодо усунення порушень, які стали підставою для застосування санкції, та надходження звіту до Національної ради у встановлений рішенням строк.

4.2. За результатами розгляду заяви про скасування санкції "оголошення попередження" Національна рада має право прийняти рішення:

- про призначення позапланової перевірки з метою з'ясування питання про усунення порушень, які стали підставою застосування до ліцензіата санкції "оголошення попередження";

- про залишення заяви про скасування санкції "оголошення попередження" без розгляду у разі недотримання пункту 3.2, абзаца 5 п. 3.3 цього Положення.

5. Проведення позапланової перевірки та розгляд її результатів на засіданні Національної ради

5.1. Проведення позапланової перевірки за заявою ліцензіата про скасування санкції "оголошення попередження" здійснюється відповідно до Інструкції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України.

5.2. За результатами позапланової перевірки та аналізу документальних свідчень, передбачених пунктом 3.3 цього Положення, Національна рада може:

- скасувати санкцію "оголошення попередження";

- відмовити у скасуванні санкції "оголошення попередження" у разі, якщо під час здійснення позапланової перевірки було виявлено, що порушення усунуто не в повному обсязі або зафіксовано ознаки інших порушень умов ліцензії та чинного законодавства;

- відмовити у скасуванні санкції та застосувати нову санкцію, передбачену статтею 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", у разі, якщо під час здійснення позапланової перевірки було виявлено, що порушення не усунуто або зафіксовано ознаки інших порушень умов ліцензії та чинного законодавства.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління -
начальник відділу контролю

О. Кривша

 

Додаток
до Положення про скасування санкції "оголошення попередження", застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

До Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення

ЗАЯВА
про скасування санкції "оголошення попередження"

1. Суб'єкт господарювання (заявник) ___
                                                                               (найменування ліцензіата, юридична та фактична адреси, код ЄДРПОУ,
_
                                                  контактні телефони, електронна адреса, керівник організації)
_
_
_

2. Реєстраційний номер чинної ліцензії (копію додати) __

3. Дата набрання ліцензією чинності ____

4. Дата проведення перевірки та номер Акту перевірки, за результатами якої було застосовано санкцію (копію додати)
_

5. Номер та дата ухвалення рішення, яким застосовано санкцію (копію додати)
_

6. Документальні свідчення, що підтверджують усунення порушення __________
_
_
_
_

Підпис заявника:

 

 


(підпис)


(прізвище)

 

"___" 20__ р.

 

М. П.

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали